Open access er ikke røvernes marked

Arbeidet for åpen tilgang vil ikke kunne tas videre hvis ikke denne publiseringsformen møtes med tillit. Og tillit avhenger av kvalitet, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

ØKENDE TILLIT: Undersøkelser viser at tidsskrifter med åpen tilgang nå møtes med økende tillit, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Foto: Ola Sæther

Vi har fått en debatt om open access-tidsskrifter – tidsskrifter med åpen tilgang. På lederplass den 5. november skriver Martin Toft at det nå er langt lettere enn før å etablere vitenskapelige tidsskrifter på nett og at alle ”slett ikkje er seriøse”. Han etterlyser en bedre kvalitetskontroll av disse tidsskriftene, uavhengig av publiseringsplattform.

Arbeidet for åpen tilgang vil ikke kunne tas videre hvis ikke denne publiseringsformen møtes med tillit. Og tillit avhenger av kvalitet. Men lederen i Uniforum kunne med fordel ha gjort leserne oppmerksomme på at det finnes kvalitetskontroll av journaler med åpen tilgang – nasjonalt så vel som internasjonalt. Ja visst finnes det journaler som kan kvalifisere for betegnelsen «rovtidsskrifter». Men open access er langt fra å være røvernes marked.

Internasjonal kvalitetskontroll utøves av Directory of Open Access Journals (DOAJ), og i kombinasjon med søk i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er dette et godt tilbud for forskere ved norske institusjoner som ønsker å publisere i kvalitetssikrede tidsskrifter. Ved søk i DBH er det mulig å avgrense søket til tidsskrifter registrert i DOAJ.

DOAJ gjør en gjennomgang av alle tidsskriftene de har registrert ( https://doajournals.wordpress.com/2014/05/22/doaj-publishes-lists-of-journals-removed-and-added/ ). De nye kriteriene gjør at tidsskrifter kan bli fjernet fra DOAJ. Det er en stor jobb, og ikke alle tidsskrifter har vært i gjennom sjekken. Tidsskrifter som er sjekket og godkjent, er merket med et grønt stempel i listen. Selvsagt er vårt eget Oslo Law Review «grønnlistet» (https://doaj.org/toc/2387-3299).       

Tidsskriftene i DBH må:

            - Ha valid ISSN, bekreftet av det internasjonale ISSN-registeret

            - Ha en vitenskapelig redaksjon (eller tilsvarende) som primært består av forskere ansatt ved forskningsinstitusjoner/enheter som utfører forskning

            - Ha rutiner for ekstern fagfellevurdering

            - Ha en nasjonal eller internasjonal forfatterkrets, dvs. at maksimalt 2/3 av forfatterne kan tilhøre en og samme institusjon. 

            Se https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmKriterier

Det nasjonale publiseringsutvalget har det overordnede ansvaret for endelig godkjenning av kanaler som skal gi uttelling i finansieringssystemet.           

UiO tilbyr sjekkpunkter for hva man skal i tankene når man skal publisere en artikkel og er usikker på tidsskriftet  og det gjelder både Open Access og tradisjonelle modeller: http://www.ub.uio.no/publisere/forskere/publisere-open-access/rovtidsskrifter.html.           

Undersøkelser viser at tidsskrifter med åpen tilgang nå møtes med økende tillit.

http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2015/08/18/new-report-reveals-growing-confidence-open-access-quality/  Jeg er overbevist om at økende tillit henger sammen med en tydeligere satsing på kvalitet.

 

Emneord: Forskningsformidling, Forskning Av UiO-rektor Ole Petter Ottersen
Publisert 6. nov. 2015 11:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere