Alle taper på et mer individuelt basert lønnssystem

Moderniseringsminister Sanner har denne uka presentert statens nye lederlønnssystem. NTL vil forsvare dagens sentrale tariffsystem mot angrepene fra både arbeidsgiver og Akademikerne, skriver NTL-leder Ellen Dalen i sitt leserbrev.

Moderniseringsminister Sanner har denne uka presentert statens nye lederlønnssystem. Her skal lønn først og fremst brukes som et middel til å rekruttere og beholde de beste, til å konkurrere i arbeidsmarkedet, og til å belønne individuelle resultater. Han vil også gi mer makt til arbeidsgiver.

Ved UiO er det bare universitetsdirektør Bjørneboe som omfattes av systemet, og NTL har ingen rolle i hennes lønnsfastsettelse. Men vi mener at Sanners premisser er like feil for universitetsdirektøren som for UiOs øvrige ansatte. Og vi vil kjempe mot at hans logikk brukes når lønna til statens øvrige ansatte skal forhandles.

Et individualistisk syn på lønn er feil fordi resultater ikke skapes av en person alene. Enkeltpersoner skal ikke belønnes eller straffes for det arbeidsplassen i fellesskap gjennomfører. Virksomhetens mål skal ikke plasseres på enkeltindivider, uansett hvor de sitter i hierarkiet.

Sanners premisser er like feil for universitetsdirektøren som for UiOs øvrige ansatte

Lønn er og bør være et kollektivt system, det handler om fordeling. UiOs lønn er en del av statens lønn, som er en del av frontfagsmodellen, som skal balansere forholdet mellom inntekter og utgifter i Norge. Og lønn henger sammen med pensjon, arbeidstid og øvrige rettigheter i arbeidslivet.

Dette betyr bl.a. at dersom noen skal ha veldig mye, er det andre som vil få mindre. Da blir lønn et felles anliggende som sikres gjennom åpenhet, objektivitet og reelle forhandlinger mellom partene. Alternativet er at alle sloss mot alle, hvor de sterkeste vinner. Det er jo ikke et slikt samfunn vi vil ha! Da er det heller ikke et slikt lønnssystem vi vil ha.

Noen kan kanskje tenke at UiOs høyt kompetente og utdannede arbeidsstokk vil stå sterkt i et alle-mot-alle system på nasjonal basis. Slik er det ikke. Selv om kunnskapsutvikling er et premiss for landets høye produktivitet, kommer statens ansatte langt ned i på lista når eksportkronene telles og lønnsveksten vurderes. Så om ikke idealismen og den kollektive ryggmargsrefleksen er helt i vater, vil også egeninteressen tilsi at et kollektivt system er bra for oss alle!

Hvor mye mer individuell lønnsvurdering trenger vi?

De som vil ødelegge dagens tariffsystem, hevder at det ikke er rom for lokale vurderinger eller individuell premiering. Det er det. Høsten 2014 forhandlet UiO om 55 millioner. I tillegg ble 8 millioner tildelt i løpende 2.3.4 forhandlinger, med argumentasjonen ekstraordinær innsats, rekruttere, beholde og vesentlig endring i stilling. I mange av disse sakene har fagforeningene ikke tvisterett, og arbeidsgivers siste tilbud gjelder. I tillegg bestemmer arbeidsgiver lønna ved tilsetting, ved B-tillegg og 2.3.8-justering for de som har jobbet her mindre enn et år. Hvor mye mer individuell lønnsvurdering trenger vi?

NTL vil forsvare dagens sentrale tariffsystem mot angrepene fra både arbeidsgiver og Akademikerne. På Blindern starter vi med en diskusjon med tidligere LO-leder Gerd Liv Valla onsdag neste uke. Vi håper mange vil komme for å høre om hvordan kollektive forhandlingssystemer kan bidra til et bedre arbeidsliv for oss alle!

 

Av Ellen Dalen, NTL UiO
Publisert 2. okt. 2015 13:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere