Gi de ansatte det de ønsker

Vi jubler for at enhetene ved UiO har blitt flinkere til å følge opp at nytilsatte tar basiskurset i universitetspedagogikk, skriver studenttillitsvalgt Line Willersrud.

VARIG SATSING: Vi holder fast ved at universitetspedagogisk kompetanse må være en varig satsing, som universitetet tar på alvor, skriver studenttillitsvalgt Line Willersrud.

Her har universitetsledelsen en to-i-én gevinstsituasjon. UiO-ansatte står i kø for å ta universitetspedagogikk. Studentene ønsker at UiO-ansatte skal ta mer pedagogikk.

Ved å bevilge mer ressurser til et populært tilbud til de ansatte, vil universitetsledelsen samtidig gi studentene noe vi sterkt ønsker oss: kompetente undervisere.

Harriet Akre sier til Uniforum at kurset i universitetspedagogikk har gjort at hun har tatt i bruk flere av tipsene med positive tilbakemeldinger fra studentene. Det er nettopp dette vi ønsker.

Vi vil ha undervisere som har pedagogisk kompetanse i hvordan de i samspill med studentene kan utvikle sin egen praksis og studentenes utdanningsløp.

Studentparlamentet har i en årrekke jobbet for at flere undervisere skal få mer pedagogisk og didaktisk opplæring, da vi mener dette er et av de enkleste grepene for å øke opplevd utdanningskvalitet for studentene.

Interaksjon og samarbeid mellom student og foreleser er det grunnleggende i studentenes læringsmiljø, og vi mener derfor at alle som er i en undervisningssituasjon, skal bli gitt begrepene og ferdighetene til å kunne fasilitere dette.

Når Universitets- og høgskolerådet (UHR), som for øvrig er ledet av UiOs rektor Ole Petter Ottersen, anbefaler 150 til 200 arbeidstimer, mener vi Universitetet i Oslo må følge opp.

Det har lenge vært en ukultur med at kurs i pedagogikk er noe som spiser tid i en ellers travel jobbhverdag.

Vi holder fast ved at universitetspedagogisk kompetanse må være en varig satsing, som universitetet tar på alvor. Et enkelt grep er at universitetet følger råd og retningslinjer gitt av UHR.

For at dette skal kunne være mulig, etterlyser professor Helge Ivar Strømsø ved Institutt for pedagogikk mer ressurser. Vi mener dette er riktig bruk av ressurser. 

Vi jubler for at enhetene ved UiO har blitt flinkere til å følge opp at nytilsatte tar basiskurset i universitetspedagogikk. Det har lenge vært en ukultur med at kurs i pedagogikk er noe som spiser tid i en ellers travel jobbhverdag.

Nå har enhetene klart å snu denne trenden til at de ansatte faktisk etterlyser bedre kapasitet på kursene. Kan dette være starten på en større kulturendring, der utdanning blir sidestilt med forskning?

Universitetet må uansett stille med ressurser, hvis en kvalitetsheving skal være mulig. UHR gir klar beskjed, pedagogikkmiljøet gir klar beskjed, og studentene gir klar beskjed, ballen er hos universitetsledelsen. Tar dere den?

 

 

 

 

Emneord: Undervisning, Studentforhold., Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Arbeidsforhold Av studenttillitsvalgt Line Willersrud
Publisert 9. nov. 2015 14:24 - Sist endra 9. nov. 2015 14:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere