Bredt krav om valgt ledelse

Oppropet «Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler» har samlet 2000 underskrifter på mindre enn tre dager. Økt faglighet, autonomi og demokrati er et krav fra ansatte på tvers av stillingsgrupper og nivåer, skriver leder Ellen Dalen i fagforeningen NTL UiO.

NTL organiserer bredt. Argumentene for valgt rektor fremføres av medlemmer i alle typer stillinger, og dette er derfor en vedtatt politikk i vårt forbund. Oppropet er signert av både leder i NTL og nestleder i LO.

Erkjennelsen av at utdannings- og forskningsvirksomheten står i en særstilling er bredt forankret blant våre medlemmer. Fagpersonene er åpenbart i første rekke når fagligheten utfordres av styringsprinsipper basert på markedstilpassing og ovenfra-og-ned-ledelse. Og studentene er med rette bekymret over hvordan dette utfordrer kvaliteten i utdanningen.

Men også ansatte i teknisk-administrative stillinger har i lang tid varslet om at beslutninger preges av økonomi i stedet for faglighet. De har vist til at byråkratisering og kontrollregime stjeler verdifull tid som burde vært brukt til å tilrettelegge for forskere, undervisere og studenter. Frustrasjonen over beslutningsprosesser som er flyttet ut av demokratiske organer og over til ledergruppers bord – uten informasjon og medvirkning – er stor.

Valgt ledelse er ingen vidundermedisin, men det er et godt utgangspunkt. Lovendringen handler ikke om erfaringer med gode og dårlige ledere, men om selve prinsippet om demokratisk styring.

Vi kan ikke akseptere flere tilsatte ledere eller en styreleder som er utpekt blant de eksterne representantene. Dette vil ikke føre til verken økt faglighet, autonomi eller demokrati. Dette er verdier som ikke fremmes med regjeringens forslag om tilsatt leder.

En leder som har vært gjennom en demokratisk valgprosess, har måttet samhandle med, lytte til og lære av sine kollegaer. Vedkommende har også en helt annen forutsetning for lojalitet til forskningen, utdanningen og samfunnskontrakten enn en tilsatt leder vil ha. På den andre siden vil også ansatte som har deltatt i politiske debatter og demokratiske valg, være opplyste og ansvarlige.

Når regjeringen vil strømlinjeforme styringen ovenfra, risikerer de at de ansatte mister sin ansvarsfølelse og sin lojalitet til målet. For det er ikke lojalitet til toppledere som skaper engasjement, ansvar og kvalitet, men ønsket om best mulig utdanning og forskning.

NTL UiO er glade for at rektor Ole Petter Ottersen går i front. Det viser at oppropet er et felles krav fra alle stillingsgrupper og nivåer. Det gir oss en bekreftelse om at vi deler forståelsen av at universitetet skal ha særstilling som en fri og uavhengig virksomhet, uten at vi av den grunn skal glemme eller bryte samfunnskontrakten. Vi vil gjerne snakke med næringslivet, men næringslivet skal ikke styre akademia.

Vi oppfordrer alle ansatte og studenter til å signere oppropet som overleveres KUF-komiteen 2. juni. Vi har dårlig tid, men det er fortsatt ikke for sent å påvirke de folkevalgte.

Signer på: http://www.opprop.net/valgt_rektor

 

Av Ellen Dalen NTL UiO
Publisert 29. mai 2015 13:06 - Sist endra 29. mai 2015 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere