Uniforums smertelige kutt

Den 10. februar 2010 sendte redaktøren og jeg bekymringsmelding til universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Dette var begynnelsen på vårt forsøk på å få universitetsledelsen i tale for å slippe å måtte gå til mer drastiske skritt, skriver styreleder i Uniforum, Nils A. Butenschøn.

OVERRASKET: Styreleder Nils A. Butenschøn i Uniforum skriver at han er overrasket over at rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe mener at Uniforum er blitt skjermet for kutt.

OVERRASKET: Styreleder Nils A. Butenschøn i Uniforum skriver at han er overrasket over at rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe mener at Uniforum er blitt skjermet for kutt.

Foto: Ola Sæther

Jeg er overrasket over at både rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i forbindelse med nedleggingen av papirutgaven, viser til at Uniforum i motsetning til andre enheter er blitt skjermet for kutt. Det må da minnes om to sentrale forhold:

For det første: Denne saken begynte med et kutt, et smertelig kutt for Uniforum: Da den eneste fulltidsansatte journalisten ved siden av redaktøren døde brått i 2008, fikk avisen i 2009 anledning til å ansette en ny journalist i bare halv stilling. Når Uniforum i tillegg til dette bare hadde en 60 % journaliststilling, innebar kuttet en bemanningsreduksjon på journalistsiden med 30 %.

Avisen fikk etter vedtak i Universitetsstyret i desember 2004 innført redaktørplakat, fem år senere ble det etterfulgt av en fristilling fra Kommunikasjonsavdelingen fra og med april 2009. Uniforum ble da organisert som en egen enhet i Sentraladministrasjonen med eget styre, direkte under Universitetsstyret. Det innebar at redaktøren fikk nye administrative oppgaver og følgelig mindre kapasitet til journalistisk arbeid.

På tidspunktet for fristillingen fra Kommunikasjonsavdelingen hadde Uniforum bare fått tilbakeført en halv stilling, den resterende halvparten ble ikke bevilget. Dette har tydeligvis ledelsen sett bort fra, siden den nå mener at avisen ikke har vært gjenstand for kutt, men snarere skjermet for kutt.

Det ble likevel snart tydelig for styret at denne bemanningssituasjonen ikke var holdbar på lang sikt; den forutsatte blant annet at de ansatte måtte jobbe mye overtid uten ekstra betaling for å holde produksjonen oppe. Den 10. februar 2010 sendte redaktøren og jeg bekymringsmelding til universitetsdirektør Bjørneboe. Dette var begynnelsen på vårt forsøk på å få universitetsledelsen i tale for å slippe å måtte gå til mer drastiske skritt. I løpet av året ble det sendt flere henvendelser fra styret, men vi oppnådde aldri en reell dialog om bemanningssituasjonen. Først i brev 10. november, så i et møte i januar i år ble det gjort klinkende klart for Uniforum at det ikke var noe å hente.

For det andre: Uniforums samlede budsjett på ca 2,4 mill kroner er i utgangspunktet skåret til beinet. Da budsjettet for årene framover ble satt opp i høst, var Uniforum-redaksjonen tvunget til å kutte to årlige papirutgivelser og justere budsjettposten for kurs-, kompetanse- og andre utgifter ned til 5000 kroner årlig.

Ingen av de ansatte mottar overtidsbetaling for overtid, og redaktøren har av budsjettmessige grunner unnlatt å legge inn lønnskrav for seg selv. Skulle vi kutte mer, var det papirutgaven som måtte gå. Dette innebærer opplagt en svekkelse av ‘den gode samtalen’ på universitetet, av universitetssamfunnet som en egen offentlighet.

Vi lever alle et liv på nettet, javel, og Uniforum skal leve videre der, men samtalen blir flyktigere, vi mister hverandre mer av syne.

Nils A. Butenschøn

Styreleder for Uniforum/Apollon

Emneord: Personalbehandling/politikk, Arbeidsmiljø, Universitetshistorie, Uniforum nett no Av Nils A. Butenschøn
Publisert 8. apr. 2011 10:13 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere