God dag, mann dekan

Studiet av Gud er grunnleggende uvitenskapelig fordi empirien er fraværende. Derfor hører heller ikke utdanningen av trosforkynnere hjemme på en vitenskapelig institusjon.

Aksel Braanen Sterri, Tore Wig, Kjell Sjøberg og andre fortjener honnør for å peke på skillet mellom religionsvitenskap og læren om Gud og skape debatt om presteutdanningen ved universitetet.

Religion er et viktig forskningsområde innenfor samfunnsvitenskap, historie, filosofi og psykologi og hører ubestridelig hjemme i disse fagene. Men studiet av Gud er grunnleggende uvitenskapelig fordi empirien er fraværende. Derfor hører heller ikke utdanningen av trosforkynnere (prester og imamer) hjemme på en vitenskapelig institusjon.

Ikke uventet er dekan Trygve Wyller ved Det teologiske fakultet uenig og kaller forslaget om nedleggelse av presteutdanningen for et ”korstog” og ”lett totalitært”. Det er trist at han ikke ser det prinsipielle skillet mellom tro og vitenskap og dermed omgår sakens kjerne. Spørsmålet må da gå til universitetets ledelse: Hvordan kan en vitenskapelig institusjon begrunne utdanningen av trosforkynnere?
 

Emneord: Religion, Teologi, Universitetshistorie, Fakultetene Av Jan T. Lifjeld – Professor i biologi – Naturhistorisk museum
Publisert 24. nov. 2010 11:08 - Sist endret 2. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere