Frihet fra religion

I artikkelen "UiO får eget religionsråd" forteller prorektor Inga Bostad om en planlagt ressursgruppe for religiøst mangfold ved universitetet. – Jeg er bekymret for at de ulike religiøse interessene kan få råde grunnen alene i en slik ressursgruppe, uten en kritisk opposisjon, skriver stipendiat Christer Gulbrandsen i dette leserbrevet.

Uniforum 18. februar 2010 bringer på side 3 meldingen om at prorektor Inga Bostad arbeider med å sette sammen en egen ressursgruppe for religiøst mangfold ved universitetet, som skal lage ”overordnede retningslinjer”. Uniforum kaller det for ”religionsråd”. Det er prisverdig at universitetet skal være godt forberedt på hvordan debatter om tilrettelegging for religiøst mangfold skal møtes, men som ateist er jeg spent på hva som kommer ut av prosessen.

Religioner er godt synlige ved UiO. Vi har bønnerom og studentprest og til og med et eget fakultet med det middelaldersk klingende navnet ”Det teologiske fakultet”. Mens kristendommen før dominerte, er andre livssyn i dag på frammarsj. For eksempel har Muslimsk studentsamfunn markert seg sterkt i samfunnsdebatten i en årrekke, og nykristne karismatikere er å finne på Frederikkeplassen fra tid til annen.

Jeg liker Bostads utgangspunkt – at universitetet skal være et ”sekulært rom med vekt på forskning, undervisning, allmenndannelse og kritisk refleksjon” hvor det også tilrettelegges for de religiøse. Men jeg er bekymret for at de ulike religiøse interessene kan få råde grunnen alene i en slik ressursgruppe uten en kritisk opposisjon. Tilrettelegging for religiøse behov behøver ikke bety at religioner trenger å bli mer synlige eller påtrengende enn de allerede er, men for stor vekt på religiøse syn kan gi en slik effekt.

Jeg håper derfor at universitetsledelsen sørger for at alle de største livssyn kan være representert i en slik ressursgruppe, og at også ateister inviteres med. Det tror jeg universitetssamfunnet vil tjene på i lengden. Mangfold i tanker er mer enn bare religiøst mangfold – det er blant annet også mangfold i ulike verdensbilder og livssyn, og innebærer også at vi må kunne ha arenaer og arealer fri for religiøst tankegods eller symbolikk.

 

Emneord: Kulturelt mangfold, Universitetspolitikk, Religion Av Christer Gulbrandsen – stipendiat ved ARENA
Publisert 23. feb. 2010 14:12 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere