Bedriftsidrettslaget på opptur

Styret i Bedriftsidrettslaget er av den mening at det er helsegevinst å få de ansatte til å drive aktivitet, både på dagtid og i fritiden. Vi er også av den oppfatning at det er av stor verdi for universitetet å ha et idrettslag.

Universitetets bedriftsidrettslag, UiOBIL, så dagens lys 10. november 1970. I den forbindelse holdt UiOBIL en 40-års jubileumsfest i Frokostkjelleren, hvor 60 stykker deltok. Der var tidligere og nåværende styre- og gruppeledere, aktive medlemmer av bedriftsidrettslaget, folk fra SiO og HMS-seksjonen. Og en som var med på å starte det hele, Per Sørvig fra Velferdsutvalget.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, UiOBILs høye beskytter, uttalte i sin hovedtale hvor viktig forebyggende fysisk aktivitet er, også det arbeidet UiOBIL utfører, og hvilke verdier det ligger i at universitetet har et idrettslag. Universitetsdirektøren pekte på hva idretten gir av helsemessig gevinst for de ansatte, som kan drive aktivitet både på dagtid og i fritiden. Hun viste til medlemsøkningen fra 2008 frem til i dag på 233 %, til nå ca. 500, men ønsket seg minst 1000 medlemmer til universitetets 200-års jubileum.

Universitetsdirektøren overrakte en gavesjekk på kr 50 000,- og ønsket UiOBIL lykke til.

Styret i UiOBIL har et godt samarbeid med universitetsledelsen om enklere administrasjon, automatisk trekk av medlemskontingent fra lønn og profilering via mail og brosjyre til alle ansatte. Bevilgningen til UiOBIL hadde stått stille i 15 år fra 1993. I 2009 fikk bedriftsidrettslaget økt bevilgningene fra kr 150 000 til kr 350 000.

UiOBIL drives på frivillig basis av et styre og 14 oppmenn. Bedriftsidrettslaget har et godt samarbeid med UiB og NTNU. Laget hadde en blomstringsperiode fra 1971 til midten av 1990-tallet. I 1984 var det registrert ca 550 medlemmer. I begynnelsen av 2000 var dette nede i 225, til tross for at styrene jobbet iherdig med rekruttering.

Medlemstallet var ved inngangen til 2009 bare 215. Som et ledd i å verve flere medlemmer i 2010, innførte styret flere tiltak. I forbindelse med sykkelaksjonen må man være medlem for å delta i trekningen av premier, bl.a. sykler. Sykkelmekking, prepping av ski og skiteknikk er også kun for medlemmer. Størst er sponsingen av sykkeldrakter, der triller det inn stadig nye medlemmer. Medlemstallet er i dag ca 500.

UiOBIL arrangerer årlig 6 idrettslige aktiviteter for ansatte: Skidagen, Sykkeldagen og Sykkelaksjonen, Arbeids- og læringsmiljødagen, Holmenkollstafetten og Universitetslekene. Til sammen er deltakerantallet rundt 1300 fra universitetet.

UiOBIL har også med bakgrunn i ledelsens policy lagt opp til 6 dagaktiviteter: sportsdans, salsa, yoga, ballspill, bordtennis og jogging.

I dag har UiOBIL 13 gruppeaktiviteter hvor det deltar 200 ansatte. Det er badminton, bordtennis, bowling, fotball, friidrett, golf, hockey, håndball, innebandy, ski, skyting, sykkel og volleyball. UiOBIL deltar i bedriftsserien, og flere av lagene arrangerer dessuten kvelds- og helgestevner. Den enkelte gruppen deltar også i turneringer utenbys. Sykkelgruppen deltar i flere ritt, og skigruppen i Skikarusell Obik og Holmenkollen skimaraton. UiOBIL kan vise til gode resultater og plasseringer i 2010 i de fleste øvelser. Miljøet i gruppene er fint, og treningsforholdene er meget gode.

I 2011 vil styret ha fokus på rekruttering og nye aktiviteter. UiOBILs mål er å komme opp i 1000 medlemmer i løpet av 200-årsjubileet. I forbindelse med at laget i januar 2011 sender brosjyre og e-post til samtlige 6000 ansatte, med orientering om våre faste aktiviteter, vil UiOBIL lodde ut 5 VM-billetter til 5-mila som starten på en vervekampanje i 2011. Vi vil fortsette med rekrutteringstiltakene fra 2010.

Styret, som arbeider for å få kontinuitet i spillermassen og for å få inn nye idrettsutøvere i gruppene, ønsker seg flere medlemmer, det er nødvendig. Flere av våre gruppeledere har 15 til 20 års fartstid, så laget trenger rekruttering.

Styret er av den mening at det er helsegevinst å få de ansatte til å drive aktivitet, både på dagtid og i fritiden. Vi er også av den oppfatning at det er av stor verdi for universitetet å ha et idrettslag. I samarbeid med universitetsledelsen vil UiOBIL fokusere på økt forståelse for hvor viktig det å holde seg i fysisk form.

UiOBIL takker universitetsdirektøren for viljen til å fremme aktiviteter på universitetet.

Emneord: Bedriftsidretten, Arbeidsmiljø Av Gerd Thorsen – leder i Bedriftsidrettslaget ved UiO
Publisert 18. nov. 2010 11:21 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere