Wyller, Valen og likestillingen – ennå engang.

Hei igjen Trygve, det er jo synd at det er deg som svarer og ikke Guro Valen som er utpekt til å ha ansvaret for likestillingsfeltet i deres team. Men la meg svare på noen av dine punkter:

IKKE NYTT: Det er ikke noe nytt ved Guro Valens perspektiver på likestilling. De er velkjente og utprøvet, skriver senterleder Harriet Bjerrum Nielsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

IKKE NYTT: Det er ikke noe nytt ved Guro Valens perspektiver på likestilling. De er velkjente og utprøvet, skriver senterleder Harriet Bjerrum Nielsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Foto: Ola Sæther

1) Det er ikke noe nytt ved Guro Valens perspektiver på likestilling. De er velkjente og utprøvet. Det undrer meg at du som kjønnsforsker ikke er klar over det? Da Anne-Brit Kolstø var prorektor var hennes tilnærming nettopp som Valens. Og derfor var hun vel heller ikke særlig begeistret for den nye likestillingspolitiske dreiningen som ble vedtatt av universitetsstyret i 2003. I likhet med Valen kom prorektor Kolstø fra et sterkt mannsdominert biomedisinsk fagfelt, og også hun la stor vekt på å lage støttegrupper for å holde oppe motet og øke selvtilliten hos kvinner i på universitetet.

Som jeg skriver i mitt innlegg er det klart at Valen og Kolstøs erfaringer fra denne type miljøer er viktige å lære av, men jeg mener forståelsen av likestillingsutfordringen er basert på en for svak analyse og at virkemidlene derfor heller ikke er effektive ut over den miljømessige betydning et kvinnenettverk selvsagt kan ha for den enkelte kvinnelige forsker. Dette er jo viktig nok, men det gjør ingenting ved de strukturer og mekanismer som igjen og igjen reproduserer universitetets kjønnsassymmetri.

Kanskje man skal til de kvinner som ikke får faste stillinger i disse mannsdominerte miljøer for å få en mer nøktern diagnose? Margrethe Wold som flere ganger har vært innstilt til en fast stilling på Institutt for teoretisk astrofysikk (hvor kvinneandelen er 0 (null) – jf. siste nummer av Uniforum) var også tilstede på likestillingsdebatten 27.3. Hun tok til orde mot Guro Valens offergjøring av kvinner og etterlyste mer virksomme metoder for å motvirke kjønnsdiskriminering.

2) Jeg skal selvsagt ikke gjøre deg ansvarlig for alt på TF, men at fakultetet generelt er preget av mye retorikk og lite ull når det gjelder å slippe kvinner til i faste stillinger er neppe mulig å snakke seg bort fra. Det var jo også noe av bakgrunnen for at Stortinget midt på 1990-tallet øremerket et professorat i kvinneteologi til UiO direkte i statsbudsjettet. Denne stillingen er den ene av de ialt to faste stillinger på TF i dag som innehas av kvinner (den tredje kvinne fra TF – som er innregnet i Wyllers 17% kvinner - er i dag ansatt på HF).

Da kvinneteologiprofesoratet for noen år siden skulle nybesettes ble to høyt kvalifiserte og internasjonalt meriterte yngre kvinner innstilt på 1. og 2.plass. En gave fra himlen til et så mannsdominert fakultet! Jeg husker at jeg i en uformell sammenheng foreslo for fakultetsledelsen at de inndro den neste ledige stillingen slik at de kunne tilsette begge disse fremragende kvinner. Jeg fikk da et forskrekket svar tilbake om at det nok var helt utenkelig for det var mange andre fagområder som fortjente stillinger. De neste tre stillinger ble da også besatt med menn. Alt er skjedd i perioden hvor Trygve Wyller selv har vært del av fakultetsledelsen.

3) Alle de virkemidler for likestilling du nevner har Inga Bostad allerede satt i gang i sin periode som viserektor, eksempelvis det fokus på ansettelsesprosedyrer og søkekomiteer som du etterlyser. Dette har ganske riktig ikke ført til at UiO har fått den nasjonale likestillingsprisen. Man kan lurer på hvorfor: de miljøer som har fått den har nemlig stort sett fått den for tiltak som allerede finnes på UiO og hvor UiO også i de fleste tilfeller var tidligst ute.

Så også her er det dessverre nok igjen den velkjente norske distriktspolitikken (inklusive den dype skepsis til hovedstad og ikke minst eliter) som rår grunnen. Nå har imidlertid prisen vært hele kysten rundt, så kanskje det omsider blir UiOs tur neste år? Hvis ikke mener jeg at UiO bør ta situasjonen til etterretning og la være med å kaste bort mer tid på å søke denne prisen og heller bruke kreftene til å jobbe med likestilling i praksis.

Med vennlig hilsen også herfra,
Harriet
 

Emneord: Rektorvalget 2009, Likestilling Av professor og senterleder Harriet Bjerrum Nielsen
Publisert 29. mars 2009 20:00 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere