Svar til Harriet Bjerrum Nielsen om likestilling

Kjære Harriet Bjerrum Nielsen,

at du oppfordrer til å stemme Ole Petter Ottersen er neppe noen overraskelse, da du selv er en av forslagsstillerne til hans kandidatur.

FLERE KVINNER: Når det gjelder situasjonen ved TF, så er det i dag klart flere kvinner enn menn i alle utdanningsprogrammer, også i PhD-programmet, skriver rektorkandidat Trygve Wyller.

FLERE KVINNER: Når det gjelder situasjonen ved TF, så er det i dag klart flere kvinner enn menn i alle utdanningsprogrammer, også i PhD-programmet, skriver rektorkandidat Trygve Wyller.

Foto: Ola Sæther

Jeg synes faktisk det er intet mindre enn oppsiktsvekkende at du så lettvint avfeier det faktum at Guro Valen med sin tunge forankring i en del av UiO der mannsdominansen er spesielt tydelig representerer erfaringer og har potensial for å bli et viktig forbilde for likestillingskampen. I forhold til problemstillinger i de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige miljøene har det vist seg vanskelig for likestillingsforkjempere å komme frem til gode analyser og fruktbare løsninger.

Guro Valen vil som prorektor og ansvarlig for UiOs likestillingsarbeidet nettopp kunne kompensere for denne åpenbare mangelen. Det burde du omfavne heller enn å kritisere, fordi det kan gi likestillingsarbeidet en ny dimensjon sammenlignet med resultatene så langt.

Videre burde du være klar over at Ole Petter Ottersen før valgkampens begynnelse ikke har vært en sterk forkjemper for likestilling. Hans CMBN ledes av 11 gruppeledere, hvorav én er kvinne. Senterets fire assosierte professorer er alle menn. I Ottersens valgplattform på nettet er ett av 24 punkter rettet mot likestilling.

Når det gjelder situasjonen ved TF, så er det i dag klart flere kvinner enn menn i alle utdanningsprogrammer, også i PhD-programmet. Blant de faste stillingene er bare 17% kvinner. Jeg har hele tiden ment at det er for lite, og det å se på stillingsutlysninger og utlysningsprosedyrer er et nødvendig virkemiddel. I min tid som dekan (2 år) har det ikke vært noen ledige faste vitenskapelige stillinger, men jeg har vært med på å foreslå et flertall av kvinner både som stipendiater og som vikarer i faste stillinger.

I tillegg har TF i min tid som dekan fått en høy andel av de sentrale likestillingsmidlene. Det er derfor ikke riktig at jeg er uten ”synlig interesse eller innsats for likestilling før denne valgkampen”. Her har du ganske enkelt ikke fulgt med.

Det gjelder også for den tredje i mitt rektorteam, Arne Bugge Amundsen. I hans tid i ledelsen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) har seks av ni ansatte i faste faglige og vitenskapelige stillinger vært kvinner. Høsten 2008 utformet IKOS en likestillingsplan, og Bugge Amundsen ledet selv et omfattende arbeid for å kartlegge likestillingsdimensjoner ved alle fagmiljøene ved instituttet. Likestillingsplanen for IKOS er ambisiøs, og den fastslår at det ved hver ny utlysning skal være sikret at det finnes gode søkere av begge kjønn og søkerkomiteene skal ha kjønnsbalansert sammensetning

Du fremfører med andre ord en argumentasjon som ikke er holdbar. Jeg må også få minne om at mitt rektorteam i et innlegg i Universitas 25. mars nettopp ga til kjenne en klar profil for likestillingsarbeidet, og pekte på varierte virkemidler for å drive dette arbeidet videre. Av andre tiltak ble det her nevnt at vi kommer til å oppfordre samtlige UiO-fakulteter til å se nærmere på internasjonale erfaringer, for eksempel det å rette fokus mot selve ansettelsesprosedyrene for vitenskapelige stillinger på alle nivåer.

Selv om stillinger ikke kan øremerkes for et bestemt kjønn, kan utlysninger fremmes innenfor fagområder der det finnes sterke kvinnelige søkere. Dette vil være et virkemiddel vi vil ha et særlig fokus mot i kommende periode. I inneværende rektorperiode har det vært gjort mye bra arbeid, det anerkjenner vi også i vår artikkel i Universitas. Men vi fremhever også at UiO ikke har vunnet de to siste årenes likestillingspris. Den er gått til Bergen og Trondheim. Så det er ingen grunn til å lene seg for mye på egne bedrifter heller.

At det å stemme på Ole Petter Ottersens rektorteam er den beste garanti for fortsatt likestillingsfokus ved UiO, faller med andre ord på sin egen urimelighet.

Vennlig (fortsatt) hilsen
Trygve Wyller
 

Emneord: Likestilling, Rektorvalget 2009 Av rektorkandidat Trygve Wyller
Publisert 29. mars 2009 16:21 - Sist endret 2. sep. 2014 14:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere