Ingen forvrengning – bare saklig uenighet

Professor Jon Storm-Mathisen ble selvsagt ikke glad når hans misvisende fremstilling av Trygve Wyller, og det sanne bildet av Ole Petter Ottersen ble avdekket (se mitt leserinnlegg 1. april). Til tross for at det kun er minutter til stemmemuligheten stenges, fortsetter han ivrig sin argumentasjon for Ottersens fotreffelighet, dessverre med stadig mindre troverdighet.

Storm-Mathisen skriver: ”Ottersens påpeking av at UiO må og kan forbedre seg og må få de ressursene vi trenger, blir hos Claes til at Ottersen framstiller UiO som ”udugelig”; andre har snakket om ”svartmaling”. Hvor i min tekst han finner dekning for dette er umulig å se. Jeg hevder at begge kandidatene med styrke vil kreve økte ressurser fra myndighetene.

Jeg har sammen med flere andre i Aftenposten påpekt at også Wyller har klare ambisjoner om forbedringer i forskningskvaliteten ved UiO. Forskjellen på kandidatene når det gjelder dette er at Ottersen beskriver norsk forskning generelt som svak, som å være i den europeiske periferi, og vektlegger, fremfor noe annet, hvordan vi taper i konkurransen om forskningsmidler i Det europeiske forskningsrådet. Dette er Ottersens egen fremstilling av virkeligheten, ikke min forvrengning.

Det er altså ikke Ottersens påpekning av at vi må få de ressursene vi trenger, men hans beskrivelse av dagens kvalitet jeg er uenig i. Selv statråd Tora Aasland reagerte på Ottersens fremstilling i NRK 8. mars. Storm-Mathisen skriver videre: ”Når Ottersen vil hegne om de vitenskapeliges frihet til og muligheter for forskning, blir det hos Claes til at han er motstander av ledelse ved UiO.” Dette er heller ikke riktig.

Dersom Storm-Mathisen lytter til radioprogrammet, sier Ottersen selv at han ikke vil prioritere ledelse. Dette er ikke noe jeg har funnet på. Storm-Mathisens egen kandidat har sagt dette selv. Istedenfor å debattere med meg med argumenter tatt helt ut av luften, burde Storm-Mathisen lytte til sin egen kandidat. Jeg har dekning for alle utsagn tillagt Ottersen.

Storm-Mathisen avslører langt større klarsyn enn andre av Ottersens støttespillere når han påpeker at ”uten breddesatsing kan ikke toppresultater forventes”. Her er vi helt enige. Spørsmålet er hvilke implikasjoner dette har. Her burde Storm-Mathisen merke seg Walløe-utvalgets observasjon om at de økte overføringene i forskningsbudsjettene de siste årene, kun har kommet et fåtall forskere til gode.

Senterne for fremragende forskning har fått gode vilkår, men de som ikke faller under prestisjeordninger har fått langt dårligere vilkår.

Derfor bør Storm-Mathisen stemme på Trygve Wyller som har profilert seg spesielt på betydningen av styrket grunnfinansiering av UiO, med et hovedfokus på den forskningmessige bredden Norges største universitet bør og skal ha i all sin virksomhet.
 

Emneord: Rektorvalget 2009 Av Dag Harald Claes
Publisert 2. apr. 2009 14:17 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere