Bredde, begeistring og samfunnsansvar

Rektorvalget handler om hvilken profil Universitetet i Oslo skal ha i de neste fire årene. Vårt program setter bredden i sentrum.

UAKSEPTABELT: Det er helt uakseptabelt at så mange av våre gode forskere har så dårlige arbeidsvilkår som tilfellet er i dag, skriver rektorkandidat Trygve Wyller, prorektorkandidat Guro Valen og viserektorkandidat Arne Bugge Amundsen i dette innlegget.

UAKSEPTABELT: Det er helt uakseptabelt at så mange av våre gode forskere har så dårlige arbeidsvilkår som tilfellet er i dag, skriver rektorkandidat Trygve Wyller, prorektorkandidat Guro Valen og viserektorkandidat Arne Bugge Amundsen i dette innlegget.

Foto: Martin Toft

Dersom alle UiOs gode forskere, studenter og teknisk-administrativt ansatte får hentet ut hele sitt potensial vil vi sammen kunne skape et enda bedre universitet. For å få dette til må vi skape både begeistring og gode arbeidsvilkår. Vi vil være et rektorat som anerkjenner og verdsetter den store kompetansen som finnes ved UiO, i alle miljøer og i alle grupper ansatte og studenter.

Krisemaksimering og svartmaling har ikke noen plass i vår strategi. Vi vil begeistre, verdsette og skape de gode arbeidsvilkårene som må til for å løfte hele det store UiO enda noen hakk høyere på de internasjonale rankingene. Alle skal vite at vi vil kjempe for å øke ressursene og styrke institusjonen. Men vi vil også bruke dagens ressurser på en bedre måte.

Det er helt uakseptabelt at så mange av våre gode forskere har så dårlige arbeidsvilkår som tilfellet er i dag. Det er et samfunnsansvar å sørge for at UiOs forskere får de vilkårene de fortjener. Disse forskerne skal forme og prege samfunnet med sin kompetanse i neste generasjon. I den gode forskningen vokser de nye ideene frem og der skapes den innovasjonen som samfunnet forventer.

Som rektorat vil vi også styrke undervisningskvalitet i bredde og dybde. De siste årenes budsjetter har ført til store kutt på utdanningsprogrammene ved de fleste fakulteter. Det sittende rektorat har ikke på noen måte prioritert utdanningen. Vi vil ikke fortsette denne linjen, men løfte utdanningen på nytt. Vi vil ta UiO på alvor som landets viktigste institusjon for forskningsbasert utdanning.

Vi må gi nye generasjoner anledning til grundig fordypning, og studentene må være sikre på at UiOs utdanning både er relevant og av høy kvalitet. Innenfor dagens budsjettrammer vil vi omfordele for å styrke studentoppfølgingen, gi rom for flere timer i hvert emne, mer vekt på seminarundervisning og bedret praksistilbud for profesjonsutdannelsene. Etter at fakultetene har fått sine tildelinger, sitter UiO sentralt i dag igjen med omkring en halv milliard kroner årlig. Selvfølgelig er det mulig å foreta omfordelinger innenfor en slik ramme!

Mange av UiOs medarbeidere er teknisk og administrativt ansatte. De gjør en fremragende jobb, men de får ofte alt for liten oppmerksomhet. Den bredden og den begeistringen vi vil skape for UiO kan bare skje når de teknisk og administrativt ansatte trekkes inn i samarbeidet. Vi vil legge til rette for at også denne viktige gruppen av ansatte får muligheter til å øke sin kompetanse og bygge sin karriere.

Vi vil også være en synlig, inkluderende og tydelig ledelse som legger stor vekt på dialog med fagforeninger og respekterer alle inngåtte avtaler. Flere fakulteter har gjennomført arbeidslivsundersøkelser som det er grunn til å følge nøye opp.

Museene er en viktig del av UiO som vi også ønsker å trekke inn for å understreke den kvalitative bredden i UiOs virksomhet. Museene representerer stor kompetanse, og de er en viktig kontaktflate mot hovedstaden og mot nasjonen. Denne kontaktflaten ønsker vårt rektorat å gjøre enda tydeligere. Vi har allerede planene klare for en bred kulturallianse med sentrale kulturinstitusjoner i hovedstaden. 200-årsjubileet i 2011 vil vi benytte som den brede arena det er – for å skape begeistring om UiOs samfunnsrolle.

Til slutt: Vi vil være et rektorat for hele UiO. Det er bare gjennom å anerkjenne at universitetet har sin styrke i kombinasjonen av bredde og kvalitet innenfor både forskning, utdanning og administrasjon at en ledelse kan vinne oppslutning og begeistring. En så stor organisasjon som UiO kan bare bli sterkere når alle løfter sammen.

 

Emneord: Rektorvalget 2009 Av Trygve Wyller, Guro Valen og Arne Bugge Amundsen
Publisert 30. mars 2009 07:51 - Sist endret 2. sep. 2014 14:01

Nå har Wyller-laget fått med seg de fleste av Ottersen-lagets gode poenger, og omvendt. Det er klart at innsparingsmulighetene må utnyttes, men det er ikke der vi kan hente det løftet som trengs for forsking og utdanning ved UiO og i Norge. For å få til det på lang sikt, må vi framstå for samfunnet som solide, fremragende, relevante, engasjerende (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3003600.ece).

Ottersen-laget er det bredest sammensatte og har den sterkeste kompetansen både i bredde og penetrans. Ottersen har vist at han kan initiere og gjennomføre store prosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Ottersen har en kraft som overgår alle andre jeg har sett i aksjon i de 50 år jeg har virket ved UiO. UiOs studenter og medarbeidere fortjener å få det beste laget (http://www.aftenposten.no/kul_und/article3000266.ece). - Stem på Ottersen-laget!

Jon Storm-Mathisen - 30. mars 2009 14:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere