Over og ut for Salud

Det har vært stor spenning knyttet til valget av nytt pasientjournalsystem på Det odontologiske fakultet. Nå er beslutningen tatt. Fakultetet ønsker å bruke det markedsledende systemet Opus dental.

TAPTE MED UTVIDET VERSJON AV SALUD:  Fjerde juli er siste frist dersom Titanium Solutions ønsker å klage på vedtaket til Det odontologiske fakultet om å bruke systemet Opus dental. Bildet viser fakultetets lokaler i Geitmyrsveien i Oslo. 

Foto: Ola Sæther

Det odontologiske fakultet vedtok i 2002 å ta i bruk det elektroniske pasientjournalsystemet Salud, et system utviklet av Det irske selskapet Two Ten Health. Systemet som brukes i utdanning av tannleger og ved behandling av pasienter, har helt siden starten vært omstridt blant de ansatte. Blant dem som har stått fram med  kritikk mot prosessen rundt anskaffelsen og forlengelsen av kontrakten i 2015, er direktør i selskapet Opus systemer Lasse Moe.  

Les mer i Uniforum: Unison misnøye med dyrt pasientjournalsystem   Odontologi kunne spart millioner ved å velge et annet pasientjournalsystem

Bruken av Salud ble også et tema i valgkampen før dekanvalget på Det odontologiske fakultet høsten 2020.

Det er tydelig at mange er misfornøyde med systemet, og vi har gått til valg på at vi vil vurdere dette opp mot andre pasientjournalsystemer, presiserte påtroppende dekan Tiril Willumsen i intervju med Uniforum etter valget. 

En utvidet versjon av Salud

Våren 2021 ble det imidlertid kjent at det new-zealandske selskapet Titanium Solutions hadde kjøpt opp Two-Ten Health.

Vi er trygge på at vi ved hjelp av våre samlede ressurser og ekspertise vil kunne tilby Universitetet i Oslo en løsning som er verdt en seriøs vurdering, uttalte Paul Weatherly, administrerende direktør for både Titanium Solutions og det nyinnkjøpte datterselskapet Two Ten Health, til Uniforum

Salud Dental vil fortsatt være flaggskipet i Europa, men kundene vil få tilbud om en betydelig utvidet versjon, fortalte Watherly i intervjuet 

Stort gap mellom konkurrentene

Den utvidede versjonen klarte imidlertid ikke å matche tilbudet fra Opus Systemer. Seniorrådgiver i innkjøpsseksjonen ved UiO Kjell-Gunnar Linde Thomsen bekrefter at Opus Systemer har oppnådd høyest skår på alle målparametere inkludert pris, men understreker samtidig at Titanium Solutions har frist til 4. juli med å levere en klage.

– Vi har benyttet en mål- og behovsorientert forespørsel med relevante case, forteller Thomsen og forklarer at dette er en form som gir stor frihet til leverandøren til å presentere og forklare løsninger og muligheter.

Gapet mellom de to konkurrentene er stort når det gjelder å forklare hvordan de ulike behovene som kommer fram i casene skal løses. 

Blant eksemplene han trekker fram, er integrasjon med helfo og andre deler av helsevesenet.

– Mens Opus systemer demonstrerte bruken av e-resepter, viste Titanium Solutions oss hvordan systemet kan skrive ut resepter på papir som pasienten kan ta med til legen, forteller han. 

– Dette er en løsning vi sluttet med for mange år siden, legger han til.

En god prosess

I Norge har Opus Dental i dag en markedsandel på ca. 95 prosent. Systemet brukes i både privat og offentlig tannhelsetjeneste og i tillegg til at det også brukes ved tannlegeutdanningene i Bergen og Tromsø.

– Denne gangen tror jeg det blir en god prosess, uttalte administrerende direktør i selskapet Lasse Moe i intervju med Uniforum i juni. 

Norges største tannklinikk

De odontologiske klinikker har til sammen ca 70 000 konsultasjoner årlig. Pasienter behandles på barneklinikken, klinikk for allmenn voksen og spesialistklinikken. Klinikkene har totalt ca.170 behandlingsenheter. Klinikk for allmenn voksen er den største av fakultetets klinikker, og tilbyr ordinær tannbehandling i tillegg til at fakultetets spesialistklinikk tar imot henviste pasienter fra Oslo og andre deler av landet. På Barneklinikken behandles barn fra enkelte skoler i bydel St. Hanshaugen i tillegg til at pasienter henvises til barneklinikken fra andre deler av Norge for spesialistbehandling. (fra konkurransegrunnlaget)

Mye bra med Salud

Avdelingsleder ved tannklinikken for voksne på Det odontologiske fakultet Janne Karin Lea har blandede følelser rundt beslutningen om å vrake Salud. Som såkalt superbruker har hun arbeidet med systemet siden tidlig på 2000-tallet, og kjenner Salud ut og inn som hun selv sier.

– Det er mye bra med Salud, og jeg er ikke så kjent med Opus dental. Men det er klart at Salud på mange måter har vært et tungrodd system. Det oppfattes som komplisert og krevende ikke minst av  våre mange instruktørtannleger som er vant til å bruke Opus dental, og som kanskje bare er på plass på UiO en dag i uken.

Klagefrist til fjerde juli

Carl Hjortsjö, instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi, er den som har ledet prosessen fram til beslutningen om å velge Opus dental. Før klagefristen går ut fjerde juli ønsker han ikke å kommentere årsakene til at fakultetet landet på dette systemet.

– Slik jeg oppfatter det, er de fleste ansatte glad for at vi velger Opus dental, sier Hjortsjø som håper fakultetet vil kunne ta systemet i bruk våren 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 1. juli 2022 14:06 - Sist endra 1. juli 2022 14:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere