Dette er søkerne til stillingene som vitenskapsombud

Knut Willem Ruyters åremål som vitenskapsombud på UiO går ut om ikke lenge. Stillingene har vært lyst ut internt denne våren. Her er søkerne.

ØNSKER NY PERIODE: Nåværende vitenskapsombud Knut Willem Ruyter har søkt begge ombudsstillingene på ny. Til stillingen som humsam-ombud er han eneste søker.

Foto: Ola Sæther

Åremålet til UiOs første vitenskapsombud, Knut Willem Ruyter, går ut til sommeren.

Stillingene har vært lyst ut internt med søknadsfrist 22. mai. Den offentlige søkerlisten Uniforum måtte vente i over to uker på å få innsyn i fra UiO, teller to personer.

Vitenskapsombud på UiO

* UiO vedtok i desember 2015 å opprette to vitenskapsombud. Ett for humsam-fag og ett for mednat-fag.
* Stillingene ble for første gang lyst ut i 2017. Da ble ingen tilsatt. I ettertid er mandatet justert, blant annet til å kreve at ombudet må være ansatt på UiO.
* I august 2019 var første ombud på plass. Knut W. Ruyter ble tilsatt i begge stillingene.
* Stillingene er treårige åremål i 40 prosent stilling. 
* Formålet med vitenskapsombudet er ifølge mandatet å gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte som befinner seg i forskningsetisk problematisk situasjon. Ombudet kan også opptre som uformell megler.
* Vitenskapsombudet skal være en uavhengig instans og er ikke en del av ledelseslinjen ved UiO. 
* Ombudet dekker hele UiO, bortsett fra Institutt for klinisk medisin på Det medisinske fakultet. Ansatte her sogner til et forskningsombud, som instituttet deler med OUS og A-hus.
Les mer på vitenskapsombudets nettside

To deltidsstillinger som kan kombineres

UiO har i utgangspunktet to stillinger som vitenskapsombud. Én for humsam-fag og én for mednat-fag, hver med en stillingsandel på 40 prosent. Stillingene kan imidlertid kombineres, noe nåværende ombud Ruyter har gjort.

Et vitenskapsombud er ifølge utlysningsteksten en uavhengig bistandsperson som har i oppgave å gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte som befinner seg i en forskningsetisk problematisk situasjon. Ombudet kan også opptre som uformell megler.

Kvalifikasjonskravene for stillingen er som følger: Professor ved UiO, lang akademisk erfaring, god og solid kompetanse innenfor det forskningsetiske området, god kunnskap om fakultetenes fagområder, god kunnskap om forskningsetikk og lover og regler som regulerer forskningen, kjennskap til UiOs beslutnings- og organisasjonsstruktur, god rolleforståelse og kommunikasjonsferdigheter.

Dette er søkerne

Da Ruyter fikk stillingene for tre år siden, var det i konkurranse med to andre søkere. Én fra humsam og én fra mednat.

Den ene av disse to har også søkt denne gang.

Professor ved Institutt for medisinske basalfag Niels Christian Danbolt (62) har søkt stillingen som vitenskapsombud for mednat-fag.

Nåværende ombud Knut Willem Ruyter (67) har søkt begge stillingene.

Til stillingen som humsam-ombud er det altså bare én søker, mens to personer ønsker å bli ombud for mednat-fag.

Hvorfor så få søkere?

I forbindelse med utlysningen i 2019 spekulerte daværende leder for Forskningsetisk utvalg Anne Inger Helmen Borgen på denne måten i Uniforum:

– Vi vet jo at en professor på 49 år er ikke interessert i å bruke 40 prosent av tida si på det her. De vil heller kjøre på med den vitenskapelige karrieren. Så vi har vel sett for oss at stillingene egner seg best for noen som nærmer seg emeritus-status, og kanskje kan tenke seg å avslutte karrieren med en slik type verv.

Snarlig avgjørelse

Personaldirektør Irene Sandlie opplyser til Uniforum at rekrutteringen er under prosess og at Forskningsetisk utvalg vil avgi innstilling snarlig. Etter planen skal ansettelsessaken behandles av Universitetsstyrets ansettelsesutvalg 27. juni. 

Forskningsombud på medisin

Vitenskapsombudet dekker alle enheter på UiO bortsett fra Institutt for klinisk medisin på Det medisinske fakultet. Her sogner de ansatte nemlig til et forskningsombud – som de deler med Oslo universitetssykehus og Ahus.

I dag er det professor emeritus Tom Øresland som har stillingen. Den har han hatt siden 2021, etter at den sto ledig i noen år etter at forskningsombudet Peter Kierulf sluttet i 2017.

Av Helene Lindqvist
Publisert 9. juni 2022 15:37 - Sist endra 9. juni 2022 15:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere