Slik kan byggingen av nytt Vikingtidsmuseum revideres

Nytt vikingstidsmuseum kan bli bygget som opprinnelig planlagt i konseptet "Naust" eller bli bygget med et kraftig redusert utomhus- og utstillingsareal. Det mest radikale alternativet vil imidlertid gå helt bort fra vinnerutkastet "Naust". 

Et vikingskip i Vikingskipshuset

MULIGE KUTT: I dag har Statsbygg lagt fram fire alternativer for mulige innsparinger på byggingen av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. (Arkivfoto) 

Foto: Ola Sæther

Det går fram av en sak Statsbygg har lagt ut på sine nettsider i dag.  Statsbygg har i samarbeid med Kulturhistorisk museum (KHM) og Universitetet i Oslo (UiO) utredet flere alternativer som reduserer kostnadene i prosjektet. Nå er rapporten offentlig tilgjengelig, og Khrono var først ute med å melde det i dag. 

Meldingen fra Statsbygg viser til at  Kunnskapsdepartementet  har bedt om at byggeprosjektet for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo revideres for å komme ned til opprinnelig kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner. Revideringen av prosjektet peker på fire alternativer for Vikingtidsmuseet; fra å realisere det planlagte bygget til å vurdere om det er mulig å bygge et enklere museum.

Det var Uniforum som først kunne melde at nytt Vikingtidsmuseum kunne bli 1 milliard kroner dyrere enn planlagt.

• Les mer: Vikingtidsmuseet kan bli 1 milliard dyrare enn budsjettert

Kunnskapsdepartementet vil nå behandle rapporten og ta stilling til veien videre. Les rapporten her.

I rapporten går det fram at  ingen delprosjekter kan utgå i sin helhet, men reduksjon av omfang/kvaliteter er vurdert under de ulike alternativene. Eksisterende bygg skal fungere som inngangsportal til det nye museet. Tiltak i eksisterende bygg kan derfor ikke utgå helt.

Det er vurdert fire alternativer, der VTM 1, 2 og 3 er basert på optimalisert forprosjekt. Større endringer i konseptet vil medføre behov for omfattende omprosjektering, dispensasjon fra regulering eller omregulering og vil kunne forsinke prosjektet med opptil flere år med tilhørende kostnadskonsekvenser. Det siste alternativet, VTM 4, er et nytt/nye bygg med enklere geometri.

Dette er de fire alternativene: 

Alternativ VTM 1 er “Naust” optimalisert fra forprosjekt, i tett samarbeid mellom UiO/KHM, AF Gruppen og Statsbygg i samspillsfasen.

Alternativ VTM 2 har samme planløsning som VTM 1, men i VTM 2 er kvaliteter og funksjoner i utstillingsarealer og utomhus drastisk redusert, eller tatt ut i sin helhet. Flere arealer blir kun ferdigstilt som råbygg. VTM 2 er et redusert prosjekt innenfor reguleringsplanen.

Alternativ VTM 3 tar for seg alle kostnadsbesparelser som kan utføres uten at det med sikkerhet vil utløse en ny reguleringsplan. Byggets geometri over bakken er derfor opprettholdt. Utstillingsarealet er kraftig redusert og begrenset til ett plan. I tillegg er kvaliteter og funksjoner i utstillingsarealer drastisk redusert, eller tatt ut i sin helhet. Flere arealer blir kun ferdigstilt som råbygg.

Alternativ VTM 4 er et nytt/nye bygg med enklere geometri. Som løsriver seg fra vinnerutkastet, “Naust”, fra Plan- og design konkurransen i 2015/2016 - vunnet av AART Architects. Resterende bevilgning gir en rest til et nytt museum med sikring av gjenstanden, design-to-cost innenfor kostnadsrammen.

Byggestart er utsatt

Planen var at byggingen av nytt Vikingtidsmuseum skulle starte 1. august i år. Nå ser det ut som om byggestart kan bli utsatt. I rapportern heter det at prosjektet er godt gjennomarbeidet over flere år, og planlagt oppstart for grunnarbeider var 01.08.2022. Dette er nå utsatt, slås det fast.. Forklaringen som gis på det er at det er krevende å finne større kostnadsbesparelser i prosjekter i en så sen fase uten at det gir betydelige omprosjekteringer og forsinkelser. Sene endringer gir også økt usikkerhet i prosjektet

Statsbygg skriver at målet med nytt Vikingtidsmuseum er å sikre uerstattelige kulturhistoriske gjenstander for ettertiden. Vi er på overtid for å bremse den pågående nedbrytningen av vikingtidssamlingen, og å sikre kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap om og forståelse for vikingtiden. Byggeprosjektet er derfor mer et sikringsprosjekt enn et ordinært byggeprosjekt.

Konseptet «Naust» (AART Architects) ble i 2016 valgt som det beste blant 111 deltagere i en internasjonal arkitektkonkurranse. Løsningen tar hensyn til samlingens sikkerhet og fredningsbestemmelsene for Bygdøy kulturmiljø. I tillegg var prosjektet best på arealeffektivitet, logistikk, bruk av eksisterende bygningsmasse og mulighet for gode publikumsopplevelser med høye besøkstall.

Det siste årets prosjektering sammen med entreprenøren AF har vist at kostnadsbildet er i endring. Dette har flere årsaker: Sikringstiltakene har blitt mer omfattende enn antatt, kompleksiteten i byggets geometri er undervurdert og prosjektet har blitt rammet av en voldsom prisstigning i markedet.

Etter at økningen i kostnader ble identifisert, har prosjektet jobbet med kutt- og kostnadsbesparende tiltak. I denne fasen har alle sider av prosjektet blitt utfordret..

– Det kan vi ikke tillate

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er ikke villig til å gå med på noe kompromiss når det gjelder realiseringen av nytt Vikingtidsmuseum. Han peker på at  kostnadskutt i det nye Vikingtidsmuseet vil medføre betydelig risiko for Norges viktigste kulturarv og største turistattraksjon. Det kan vi ikke tillate, understreker han i en pressemelding fra UiO.  

– Konklusjonen er tydelig: En eventuell utsettelse vil medføre en betydelig risiko for at vår uerstattelige og skjøre vikingtidsarv ødelegges, sier rektor Svein Stølen.

Han fortsetter:
– En utsettende omprosjektering vil i tillegg bety at store påløpte investeringskostnader går tapt. Videre vil en utsatt åpning gi tapte inntekter på 100 mill. kr. i året for UiO.

En verdensattraksjon

Analysene viser også at det kun er de opprinnelige planene som innfrir prosjektets målsetninger om å bevare vikingtidarven og skape en verdensattraksjon dimensjonert for å ta imot opp mot 1 million besøkende årlig.

– Et nytt museum i tråd med planene vil være en verdensattraksjon. Det sikrer uerstattelige kulturhistoriske gjenstander, gir besøkende en unik opplevelse og blir et verdensledende forskningsmuseum om vikingtiden. Dette vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster, ikke minst for reiselivsnæringen i Oslo og Norge, sier Stølen.

Lite å spare på tiltak

Rapportene viser også at det er lite å spare på tiltak som reduserte arealer, lavere kvalitet på materialer, fjerning av tilbud for barn og unge, kiosk i stedet for restaurant. Samtidig vil disse små innsparelsene nå gi betydelig redusert nytte og reduserte inntekter på sikt.

– Vesentlige endringer i konseptet vil bety omfattende omprosjekteringer, og man risikerer å sitte igjen med et svært redusert museum, levert betydelig forsinket og uten å ha lykkes med innsparinger. Det er en veldig dårlig løsning. Det er rett og slett sløseri med en viktig investering for Norge, avslutter Stølen.

Bare ett mulig alternativ

Museumsdirektør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum kan imidlertid leve med ett av de fire alternativene

.— Ja, alternativ 1. Det svarer ut den bestillingen Stortinget har kommet med til oss for å ta vare på vikingskipene og sikre dem, og også gi publikum tilgang, sier Glørstad til Khrono.

• Les meir om nytt Vikingtidsmuseum i Uniforum: 

No skal byggjekostnadene til  Vikingtidsmuseet gåast etter i saumane

Ola Borten Moe aksepterer ikke milliardoverskridelser på vikingtidsmuseet

Vikingtidsmuseet kan bli 1 milliard dyrare enn budsjettert

UiO får 200 millioner i gave til nytt vikingtidsmuseum

Haugesund-selskap skal sikre og flytte vikingskipene

UiO får pengar til nytt vikingtidsmuseum i fødselsdagsgåve

UiO-leiinga ber statsministeren om å sikra pengar til nytt vikingtidsmuseum

 

Emneord: Vikingskipshuset, Vikingskipene Av Martin Toft
Publisert 10. juni 2022 13:24 - Sist endra 10. juni 2022 13:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere