Forskningsrådet ber om frivillig forskyvning av oppstartede prosjekter

Forskningsrådet ber nå om frivillig forskyvning av prosjekter som er i gang. Den samme samlede utbetalingen vil strekkes over en lengre periode, inntil tre år.

Portrett av en kvinne

PROSJEKTER SKAL FORSKYVES: Forskningsrådet og administrerende direktør Mari Sundli Tveit ber nå ledelsen i Universitets- og høgskolesektoren om å forskyve varigheten til prosjekt som allerede har fått finansiering fra Forskningsrådet. 

Foto: Martin Toft

– Vi ber nå institusjonene å vurdere hvilke prosjekter som kan forskyves inntil tre år. Vi understreker at dette er helt frivillig, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i en pressemelding. Ledelsen ved institusjonene skal koordinere tilbakemeldingene til Forskningsrådet.

– Hensikten med dette er å bedre likviditetssituasjonen, slik at vi i størst mulig grad kan opprettholde takten i tildeling av midler til prosjekter fremover. Prosjektene som forskyves vil få samme samlede beløp utbetalt, men utbetalingene vil bli strukket over lengre tid, understreker Mari Sundli Tveit. 

I forbindelse med at Forskningsrådet er i en krevende økonomisk situasjon har Forskningsrådets styre vedtatt ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen på kort og lang sikt. Blant annet har styret bedt administrasjonen gå i dialog med forskningsmiljøene om muligheten for å kontraktsfeste forskyvninger i eksisterende prosjektportefølje.

Det vil være helt frivillig for prosjekteiere å forskyve fremdriften i prosjekter finansierte av Forskningsrådet., og forslaget gjennomføres i samråd med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA). Det er opp til institusjonene selv å beslutte hvilke prosjekter som skal forlenge prosjektperioden og prosjektperioden kan forlenges inntil tre år.

Ledelsen ved institusjonene skal koordinere tilbakemeldingene til Forskningsrådet. Det er viktig at prosjekteiere koordinerer seg med ledelsen ved sin institusjon, heter det i pressemeldingen fra Forskningsrådet. 

Dette er brevet Forskningsrådet har sendt til forskningsorganisasjoner og forskningsaktører i offentlig sektor.

• Les mer om Forskningsrådet og finasiering i Uniforum: 

50 millioner mer til forsking i forliket om revidert budsjett

Regjeringen gjør tiltak for å løse Forskningsrådets problemer

Forskningsrådets direktør får full tillit av nytt styre 

Forskningsrådet legger opp til 842  millioner kroner i kutt

Hans Petter Graver: – Ganske uvanleg og dramatisk

Regjeringen rydder opp i en alvorlig økonomisk situasjon i Forskningsrådet

 

Emneord: Forskningspolitikk, forskningsrådet
Publisert 15. juni 2022 21:09 - Sist endra 15. juni 2022 21:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere