DEBATT: Konkurransedyktig rekruttering av instituttledere ved UiO

Fast stilling etter endt åremål har vært en nødvendig garanti for at fakultetet skal være konkurransedyktig i rekrutteringen. Det svarer MN-dekan Solveig Kristensen på kritikken fra professor Håvard Kauserud på Institutt for biovitenskap.

Portrett av en kvinne med briller

RISIKO: Å gå over i lederstilling vil innebære en høy akademisk risiko, skriver MN-dekan Solveig Kristensen i dette innlegget. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Håvard Kauserud fremhever i Uniforum 3. februar det problematiske ved at UiO har tilbudt instituttledere fast vitenskapelig ansettelse etter endt åremål.

Ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har flere eksternt rekrutterte instituttledere de senere år forhandlet seg til en passende stilling etter endt åremål som en del av ansettelseskontrakten. To av disse har fått tilbud om fast vitenskapelig stilling, de andre har fått tilbud om stilling som seniorrådgiver, søkt og fått lederstillinger ved UiO, eller sluttet.

Fast stilling etter endt åremål har vært en nødvendig garanti for at fakultetet skal være konkurransedyktig i rekrutteringen. Å gå over i lederstilling vil innebære en høy akademisk risiko. Dette reflekteres også i at det er få eller ingen interne søkere til instituttlederstillingene ved fakultetet.

Institutter som finner dette problematisk, har imidlertid anledning til å vurdere om de vil gå over til valgt instituttledelse ved åremålsperiodens utløp eller når instituttleder slutter. Instituttstyret kan fremme en anbefaling om endring for fakultetsstyret, der universitetsstyret fatter vedtak i saken. To av ni institutter ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har i dag valgt instituttleder (Institutt for teoretisk astrofysikk og Institutt for informatikk).

Emneord: Arbeidsforhold, Rekruttering, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Av Solveig Kristensen, dekan Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiO
Publisert 4. feb. 2021 11:06 - Sist endra 11. feb. 2021 22:30

Takk for svar, men jeg synes ikke svaret imøtegår de viktigste argumentene mine. Og om vi faktisk får bedre ledere ved å tilsette instituttlederen er usikkert og ikke dokumentert. I realiteten vil man ved et internt valg gjerne ende opp med en person som har minst like mye erfaring, både faglig og innen ledelse, som de man ansetter gjennom ved en utlysning. Jeg tror veldig mange her ved IBV er klare for å gå tilbake til ordningen med valgt leder.

Håvard Kauserud - 5. feb. 2021 09:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere