G20 med vaksineløfte: – Et lite skritt, men langt på nær nok

G20-landene lovet nylig å arbeide for at alle land får tilgang til covid-19vaksiner. – Men dette er på langt nær nok for å sikre at de mest trengende i alle land får den samme og samtidig  tilgang til virksomme Covid-19-tester, vaksiner og behandlingsformer, mener tre forskere i medisinsk etikk ved UiO.

LANGT PÅ NÆR NOK: Professor Jan Helge Solbakk ved Senter for medisinsk etikk på UiO, mener G20-landene har gjort et lite framskritt etter at de har lovt tilgang til covid-19-vaksiner til alle land.– Men det er langt på nær nok, sier han. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Det var sist søndag de tre forskerne Jan Helge Solbakk, Rose Bernabe og Shereen Cox fra Senter for medisinsk etikk på UiO i en kronikk i Uniforum kom med hard kritikk av den norske regjeringens holdning til å sikre at alle land får tilgang til vaksiner mot koronaviruset.

De viste til at regjeringen hadde sagt nei til et forslag fra Sør-Afrika, India, Kenya og Ezwatini om å gi et midlertidig unntak fra alle patentbestemmelsene i TRIPS-avtalen. Det er en internasjonal avtale av 1994 om handelsrelaterte sider av immaterialretten, som blant annet regulerer patentrettigheter og forretningshemmeligheter.

Etter deres mening ville et slikt unntak gi alle landene i verden tilgang til alle framtidige vaksiner og andre behandlingsformer mot koronaviruset Covid-19. Samtidig rettet de kritikk for utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og påtroppende ambassadør for global helse, John-Arne Røttingen for å ha forsvart regjeringens holdning i en debatt i Dagsnytt 18 med en representant for Leger uten grenser.

– Viktig signal

I helgen kom det digitale G-20-møtet i Saudi-Arabia med en uttalelse som går et stykke på vei i retning mot å sikre at alle land får tilgang til medisiner, testing og vaksiner mot koronaviruset. Slik tolket i alle fall utviklingsminister Dag Inge Ulstein nyheten da den kom sent søndag kveld.  

– Dette er et viktig signal fra landene med verdens største økonomier. Nå forventer vi at løftene følges opp av penger og handling, sa Dag-Inge Ulstein i en pressemelding. For fortsatt mangler Covid-alliansen ACT-A 23 milliiarder dollar til innkjøp av vaksinedoser på budsjettet for 2021.

Utviklingsministeren mente også at et felles brev som Norge hadde skrevet sammen med Sør-Afrika, Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU hadde medvirket til uttalelsen fra G20-møtet.

– Langt nær nok

Etter å ha gått gjennom uttalelsen fra G20-møtet og brevet fra Norge, Sør-Afrika, WHO og EU konstaterer de tre forskerne Jan Helge Solbakk, Rose Bernabe, Shereen Cox ved Senter for medisinsk etikk på UiO at løftene fra G20 ikke går langt nok.

– Dette kan se ut som et lite framskritt, ved at Norge sammen med Sør-Afrika, WHO og EU-kommisjonen sendte en henstilling til G20-landene i forkant av møtet om å bidra med mer penger til støtte for det globale pandemi-arbeidet. Men dette er på langt nær nok for å sikre at de mest trengende i alle land får den samme - og vel og merke samtidig - tilgang til virksomme Covid-19-tester, vaksiner og behandlingsformer, skriver de til Uniforum i en epost.

KRITISK TIL G20-UTTALELSE: Stipendiat Shereen Cox er en av de tre forskerne på Senter for medisinsk etikk som stiller seg svært kritisk til at G20-landene vil gjøre nok for å sikre lik tilgang  for alle land i verden- samtidig- til medisiner, tester og vaksiner mot covid-19. (Foto: UiO)

De peker på at både Norge og de andre rike landene holder fram med å bygge opp under holdningene til de store selskapene i farmasiindustrien.

– For de samme landene, inkludert Norge, støtter jo opp om legemiddelselskapenes ‘business as usual’- strategi’ selv under en pandemi. Ikke bare det, i tillegg har G20-landene og Norge engasjert seg i en forhåndshamstring av vaksiner på opptil 10 ganger per person i en gitt høyinntektspopulasjon. Dermed gjenstår bare 50 % av den totale produksjonen for året 2021 for de 87 % resterende av verdens befolkning. Gjennom denne hamstringen har de også sikret vaksine-produsentene titalls milliarder av inntekter i form av avanserte markedsløfter, trekker de fram.

“Lip service”

Derfor er de ikke særleg imponert over innspillet til G20-møtet om å sikre Covid-19-vaksiner til alle.

– Sett i lys av dette fremstår henstillingen til G20-møtet om å sikre global tilgang til Covid-19-vaksinene som lite annet enn ‘lip service’. Det er også grunn til å reise spørsmål ved G20-landenes lovnader på møtet om tilgang av vaksinene til alle land, når disse lovnadene ikke ble fulgt opp med en konkretisering av hvor mange vaksiner de ville være villig til å avgi til lav- og mellominntektsland i 2021. Det eneste konkrete tall nevnt i uttalelsen fra G20-møtet er 5 trillioner dollar for å sikre verdensøkonomien! konstaterer de, og mener det ikke tyder på ekte solidaritet med lav- og mellominntektsland.

– Midt i en pandemi som allerede har drept 1,4 millioner mennesker, hva hindrer G20-landene i å opptre i ekte solidaritet med lav- og mellominntektsland ved ikke bare å oppmuntre dem til å utnytte TRIPS-fleksibilitetene til det beste for det offentlige, men også å støtte forslaget om et midlertidig unntak fra patentreglene i TRIPS? spør de.

Vil ha en stopper for vaksine-nasjonalismen

De trekker også fram at det er vanskelig å få dette til gjennom dagens TRIPS-avtale.

– For selv om TRIPS-avtalen gir adgang til å bruke tvangslisensiering når det foreligger nasjonale nødssituasjoner, og tvangslisenshaver dermed gis en rett til å utnytte patentet for å sikre produksjon og tilgang av den aktuelle vaksinen/ behandlingsformen til egen befolkning, har historien vist at disse papir-fleksibilitetene ikke på langt nær er god nok. Og det fordi disse «fleksibilitetene» er beheftet med systemiske barrierer og tidkrevende byråkratiske og juridiske hindre som gjør det vanskelig for de fleste lav- og mellominntektsland å benytte seg av dem, ikke minst under en pandemi, peker de på.

FØRST: Risikogrupper i alle land må komme først i vaksinekøen, mener forsker Rose Bernabe og to andre forskere ved Senter for medisinsk etikk, UiO. (Foto: UiO)

Etter deres mening er hvert land mest opptatt av seg selv når det gjelder å skaffe seg vaksiner mot koronaviruset. Det er en holdning som de mener det bør gjøres noe med.

– Det første som bør gjøres er å sette en stopper for den vaksine-nasjonalismen som nå råder grunnen. For når de rike landene - inkludert Norge - forhåndsstøvsuger markedet for Covid-19 vaksiner gjennom å inngå bilaterale avtaler med vaksine-produsentene, blir det med nødvendighet lite tilbake for land med langt mindre kjøpekraft, er de sikker på.

Vil prioritere risikogrupper i alle land

De mener også at risikogrupper i alle land bør komme først i vaksinekøen.

– For det andre burde man sikre den globale tilgangen til vaksiner på en måte som gjorde at risikogrupper i alle land var de som først fikk tilgang til de nye vaksinene. Det ville representere en mye mer effektiv strategi for å bekjempe pandemien enn den vaksine-nasjonalismen de rike landene nå benytter seg av for å sikre at alle borgere i eget land først blir vaksinert. Og i motsetning til vaksine-nasjonalismen ville en slik strategi være i samsvar med Artikkel 1 i Menneskerettserklæringen som i første setning sier at «alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter», understreker de i en epost til Uniforum.

 

Av Martin Toft
Publisert 26. nov. 2020 16:05 - Sist endra 14. des. 2020 16:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere