Farmasiforskere ved UiO arbeider med å utvikle medisin til koronasyke

Farmasøytisk institutt ved UiO jobber i samarbeid med selskapet Hemispherian med å utvikle en antiviral medisin til behandling av pasienter som er blitt koronasyke og fått COVID-19. 

Et laboratorium med en forsker i bevegelse

MEDISIN: Farmasiforskere fra UiO vil sammen med selskapet Hemispherian utvikle en medisin til behandling av pasienter som er blitt koronasyke og fått COVID-19. Her er Hemispherians ansatte Adam Robertson og Kristin Dahlgren. Foto: Hemispherian

I utgangspunktet arbeider selskapet Hemispherian i Gaustadalleen med å utvikle en medisin for å behandle Glioblastom, den vanligste hjernesvulsten blant voksne. 

Utviklingen av medisinene de nå vil undersøke på COVID 19 er resultat av 10 års forskning, men for bare ett år siden evaluerte de muligheten for at disse forbindelsene blant annet kunne virke dempende på virus. 

– Kun basert på strukturen av molekylene, likner de mest lovende medikamentene våre strukturelt på mange antivirale medisiner. De er faktisk i samme klasse av molekyler som alle de eksperimentelle kandidatene til å behandle COVID-19, forklarer Adam Robertson, Chief Science officer i Hemispherian.

Chief Science officer i Hemispherian.
Adam Robertson er Chief Science officer i Hemispherian. Foto: privat

Det er en viss presedens, forteller han, i å bruke medisiner for kreft, til behandling av virusinfeksjoner.

– Den første godkjente medisinen til behandling av hiv var opprinnelig utviklet til kreftbehandling, sier Robertson.

COVID-19 endret planene

Fordi deres hovedmål er å utvikle medisin til behandling av kreftsvulster, bestemte Hemispherian seg egentlig for å ikke gå videre med funnene for ett år siden. Så kom utbruddet av COVID-19.  Nå skal de i samarbeid med Farmasøytisk institutt gjøre de siste undersøkelsene som skal til for at man kan begynne å teste medisinen på mennesker.

– Akkurat nå haster det jo plutselig veldig mye mer å følge opp alle ledetråder til antivirale medisiner. Gjennom samarbeidet med Nils Anders Labba på Farmasøytisk instituttt ved Universitetet i Oslo, prøver vi å forbedre molekylene, ved hjelp av de akademiske ressursene på instituttet, sier Robertson.

Nils Anders Labba er såkalt innovasjonsstipendiat på Farmasøytisk institutt,  og det er grunnen til at han har et etablert samarbeid med Hemispherian. Nå har arbeidet imidlertid tatt en annen retning, da han skal gjennomføre de siste testene for å undersøke at medikamentet er trygt nok til kliniske forsøk med ekte pasienter.

– Mitt ansvarsområde i dette samarbeidet er egentlig academic- industrial relations, som det heter. Nå som vi befinner oss i denne krisen med COVID-19 som har slått inn, har jeg blitt dratt inn i mer enn det som var originalplanen. Det er veldig spennende, og føles jo viktig i disse tider, forteller han. 

Søker midler av Forskningsrådet

De siste testene for å få medisinen godkjent skal gjøres ved laboratoriet til professor Ragnhild Elisabeth Paulsen på Farmasøytisk institutt hvor Labba er stipendiat. Forskningsmiljøet og medisinselskapet har nå sammen søkt om penger fra den ekstraordinære potten som har blitt utlyst av Forskningsrådet.

– Vi prøver å skaffe midlene til å fullføre en såkalt IND-enabling package – et standardsett av eksperimenter som viser at en medisin er trygg nok til å brukes på mennesker. Vi har allerede data som viser tydelig at disse medisinene er trygge, men vi må ha mer detaljert og kontrollert data for å få godkjenning. Det er grunnen til at vi søker midler, forteller Robertson.

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 30. mars 2020 04:30 - Sist endra 30. mars 2020 17:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere