Ap satser på studentene og nye næringer i alternativt budsjett

3000 nye studieplasser, 3000 nye studentboliger og en 50 prosents reduksjon av ABE-kuttene. Det er blant forslagene i Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021.

Et portrett av en kvinne

VELFERD OG UTVIKLING: – For å komme styrket gjennom pandemien, legger vi særlig vekt på områder som blir avgjørende for omstilling, felles velferd og regional utvikling, sier Nina Sandberg, som er Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning i Stortinget. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Denne uka har både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet lagt fram sine forslag til alternativt statsbudsjett for 2021. 

Sist ut var Arbeiderpartiet som i går kom med et alternativt statsbudsjett der partiet har prioritert oppretting av nye studieplasser og bygging av nye studentboliger innenfor utdannings- og forskningssektoren.

Stortingsrepresentant Nina Sandberg er Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning og hun mener denne satsingen er viktig for å bygge kunnskap.

Satser på lærerutdanningene, helse og IKT

– Nå er det flere studenter enn på lang tid i høyere utdanning, og koronakrisen bør brukes til å bygge kunnskap. Arbeiderpartiet foreslår 3000 nye studieplasser over hele landet, slik at flere kan skaffe kompetanse og komme i jobb, sier hun i en pressemelding.

Arbeiderpartiet ønsker å opprette disse studieplassene på områder som har vist seg som bærebjelker under koronakrisen.

– For å komme styrket gjennom pandemien, legger vi særlig vekt på områder som blir avgjørende for omstilling, felles velferd og regional utvikling: Lærerutdanningene, sykepleier og helse- og sosialfagene, IKT, teknologi og realfag, forteller Nina Sandberg.

– Urovekkende signal

Hun er ikke fornøyd med regjeringens forslag til nye studieplasser.

– Det er et urovekkende signal fra regjeringen at de vil tilbake til normalen, 100 nye studieplasser i året, etter krisen. Norge vil trenge en kraftig satsing på kunnskap framover. Et godt studietilbud over hele landet er grunnleggende for å sikre at kunnskap og utvikling er tilgjengelig for alle, sier Nina Sandberg.

Hun peker også på at Arbeiderpartiet vil satse mye mer på studentboliger enn regjeringen.

– Vi var første parti som programfestet 3000 nye studentboliger, og fastholder at det må trappes opp, mens regjeringen svikter. Vi foreslår 3000 nye, grønne boliger i 2021, 1350 flere enn regjeringen, understreker hun.

Advarer mot å skape større sosial ulikhet

Men hun peker på at de ikke bare er opptatt av at studentene skal ha gode boforhold.

– Unge mennesker i en overgangsfase rammes av nedstengning og isolasjon, og er særlig usikre i økonomisk krise. Vi advarer mot å skape større sosial ulikhet, og ber regjeringen sikre økonomisk krisestøtte for studenter, i stedet for å henvise dem til sosialhjelp.  Vi tar et krafttak for studenters psykiske helse, med målrettet politikk og en betydelig prioritering på 40 millioner kroner, i budsjettet, trekker hun fram.

Står fast på gratisprinsippet

Nina Sandberg frykter at Høyre skal støtte Fremskrittspartiets forslag om å la internasjonale studenter betale skolepenger. Etter hennes mening vil det, sammen med den økte visumavgiften, undergrave målet om mer studentmobilitet.

–  Arbeiderpartiet har programfestet gratisprinsippet, og vil aktivt jobbe for mer internasjonalisering og mangfold, fordi både høyere utdanning og forskning blir bedre av det, mener hun.

Som Nina Sandberg tidligere har opplyst til Uniforum, vil Arbeiderpartiet tilbakeføre halvparten av ABE-kuttene i 2021.I praksis vil det gi en halvering av ABE-kuttene i universitets- og høgskolesektoren. 

– Med Arbeiderpartiet i regjering blir det helt slutt på de flate budsjettkuttene. Vi vil erstatte ABE med en tillitsreform, lover hun.

• Les i Uniforum: Arbeidarpartiet lovar å fjerna ABE-reforma

Nina Sandberg kommer også med løfter om økt satsing på forskning blant annet innenfor klima og bærekraft. Der vil partiet hennes investere mange nye millioner.

– For å styrke den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen foreslår vi sterkere satsing på forskning innen klima og bærekraft, bioøkonomi og de marine og maritime næringene, IKT og datasikkerhet og fagmiljøene som skal utvikle samfunnet og institusjonene våre. Vi foreslår 150 mill. kroner til forskning for klima, bærekraft og nye næringer, sier Nina Sandberg.

FrP vil øke antallet studieplasser i medisin og sykepleie

Også Fremskrittspartiet har presentert sitt alterative statsbudsjett for 2021 denne uka. I utdannings- og forskningssektoren er partiet opptatt av å øke antallet studieplasser i medisin og sykepleie, men vil kutte studieplasser i fag som jus og økonomi.

I Frps alternative statsbudsjett går det også frem at partiet vil at finansieringssystemet for universiteter og høyskoler må endres slik at arbeidsmarkedets behov og jobb etter studiet blir en faktor. Partiet vil ha et nærmere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, regionene, kommunene og næringslivet.

Med et finansieringssystem som stimulerer til tettere samarbeid mellom universiteter, høgskoler, fagskoler, regioner, kommuner og næringslivet vil det bli tilbudt flere utdannelser der studentene kommer raskt ut i verdiskapende og relevant arbeid, går det frem av forslaget til alternativt statsbudsjett.

250 nye studieplasser i medisin

Partiet vil også ha en stor satsing på noen fag. Fremskrittspartiet vil ha et betydelig løft i helseutdanningene, og setter av penger til å opprette 250 nye studieplasser innen medisin og 2500 nye studieplasser innen sykepleie Det skal til sammen komme på 176  millioner kroner, står det. Samtidig vil partiet kutte i studieplassene i jus og økonomi. Det vil staten spare 50 millioner kroner på, har FrP regnet ut.

Ønsker at utenlanske studenter betaler

Og det legger heller ikke skjul på at partiet vil at utenlandske studenter må betale for å gå på norske utdanningsinstitusjoner. Partiet mener at det er et viktig tiltak for at norske universiteter og høgskoler skal konkurrere på kvalitet. Ved å la de utenlandske studentene betale selv, vil staten kunne spare 80 millioner kroner, har partiet kommet frem til. 

Når det gjelder bygging av studentboliger, foreslår partiet å øke antallet med 225 ekstra i 2021 sammenlignet med regjeringens forslag.

Emneord: Forskningspolitikk, Studentforhold, Studentsaker, Økonomi Av Martin Toft
Publisert 13. nov. 2020 15:21 - Sist endra 13. nov. 2020 15:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere