Statsbudsjettet 2021: Dette står på spill for UiO

Mye står på spill for Universitetet i Oslo når statsbudsjettet legges fram i morgen. Byggeprosjekter, arbeidsplasser og museer i økonomisk krise er noe av det man kan få svar på.

SPENNING: UiO har møtt store økonomiske utfordringer i annerledesåret 2020. Onsdag kommer svarene på hvordan store deler av økonomien vil se ut i året som kommer. Foto: Ola Sæther

De økonomiske utfordringene står i kø: det nye livsvitenskapsbygget har fått en budsjettsprekk på en milliard kroner, og museer og klinikker går med saftige underskudd. 

– Årets statsbudsjett blir viktig for å sikre universitetenes posisjon i en tid hvor kunnskap og vitenskap sjelden har vært viktigere, mener UiOs rektor Svein Stølen.

Dramatiske museumstall

Museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum Håkon Glørstad sier de har hatt en løpende dialog med Kunnskapsdepartementet, men ifølge ham har disse samtalene ikke vekket særlig optimisme. 

Da det reviderte budsjettet for 2020 ble lagt fram i mai, fikk ikke universitetet gjennomslag for en eneste av forespørslene om kompensasjon for tapte inntekter, som de ba om i et brev til departementet i vår. 

– De har ikke gitt oss noen spesiell grunn til å håpe på nye bevilgninger, sier han til Uniforum.

Glørstad forteller at det er to ting som er spesielt viktige for museet. 

– Det ene er finansiering av de nye utstillingene på Vikingskipshuset. Det andre er hva som skjer med tanke på inntektsfallet når vi stenger for ombygging.

Vikingskipsmuseet skal som kjent utbygges, og vil være fullstendig stengt i to til tre år fram til det står ferdig i 2025. Når det åpner igjen vil det være med et areal på 13 000 kvadratmeter, tre ganger så stort som i dag. 

Glørstad forteller også at de har hatt et betydelig fall i butikk- og billettinntektene. Museet er svært avhengig av ekstern finansiering, og de aller fleste av de besøkende er som regel utenlandske turister. I juni 2019 hadde museet 98.931 besøkende, mens det i den samme måneden i år bare hadde 3.052.

– Uten finansiering vil utstillingstilbudet bli kraftig redusert. Normalt hadde det latt seg gjøre å finansiere nye utstillinger uten penger fra staten, men koronasituasjonen har skapt økonomiske utfordringer, sier han.

Det er inntektene fra billetter, sponsorer og kjøp i museumsbutikkene som skulle finansiert store deler av de nye utstillingene. Til sammen er det ventet at museet vil ha et inntektstap på omtrent 100 millioner kroner til sammen i 2020 og 2021. Tapte sponsorinntekter og gaver kommer i tillegg.

– Et massivt feilskjær

Rektor Svein Stølen mener årets budsjett må reflektere tiden vi nå står i. 

– I pandemitiden har vi sett at kunnskapens og forskningens verdi er tydeliggjort mer enn vanlig. Vi forventer at regjeringen er tydelig i sine prioriteringer når det kommer til forskningens betydning. 

I forbindelse med dette nevner Stølen satsing på internasjonal forskning, og penger til omstrukturering for å skape flere tverrfaglige studieretninger slik som for eksempel honours-programmet som ble lansert i fjor.

Rektoren peker også på hva budsjettet vil fortelle om den pågående ABE-reformen. Reformen, som ble vedtatt i 2015, skal redusere byråkratisering i den offentlige forvaltningen, og samtidig gjøre den mer effektiv.

Dette har skapt utfordringer for UiO, hvor det administrative arbeidet er stadig mer ressurskrevende. Han mener det er viktig for universitetene at reformen ikke videreføres.

– Dette gjelder ikke bare Universitetet i Oslo, men er felles for universitets- og høyskolesektoren i hele landet, hevder Stølen, og fortsetter: 

– Forventinger fra våre eiere og andre samfunnsaktører gjør at det er svært vanskelig å fortsette å redusere i det administrative. Denne reformen er i ferd med å bli et massivt feilskjær.

Rektoren trekker også fram et par saker som er mer konkrete for UiO. Blant disse er de nevnte utfordringene ved Kulturhistorisk museum, men også budsjettsprekken for Livsvitenskapsbygget, som de håper å få oppklart.

En annen økonomisk utfordring gjelder Odontologisk fakultet, hvor klinikkene ikke bare har vært stengt, men også har vært nødt til å bygges om for å kunne ta imot pasienter på en trygg måte i henhold til regler for smittevern. Fakultetet ventes å gå med et underskudd på flere titalls millioner.

Statsbudsjettet legges fram klokken 10 onsdag 7. oktober. 

Emneord: Økonomi. Universitetspolitikk Av Knut Anders Finnset
Publisert 6. okt. 2020 14:15 - Sist endra 6. okt. 2020 15:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere