Anne Julie Semb er trolig SVs neste dekan

Som instituttleder fortvilte Anne Julie Semb over SV-ledelsens planer om å omorganisere. Nå vil statsviteren styre fakultetet selv.

NESTEN VALGT ALLEREDE: Ifølge tradisjonen på SV-fakultetet vil ikke Anne Julie Semb og resten av dekanlaget få noen motkandidater.

Foto: Ola Sæther

Forslagsfristen går ut fredag, men allerede nå ligger det an til at SV-fakultetets neste dekan blir nåværende instituttleder på Institutt for statsvitenskap (ISV), Anne Julie Semb.

Valgkomiteens innstilling på Semb som eneste kandidat, ble kunngjort på fakultetets nettsider sist uke.

– Jeg gleder meg! sier Semb til Uniforum, og modererer seg litt før hun fortsetter:

– Hvis jeg blir valgt, jeg har jo ikke blitt valgt enda, så gleder jeg meg til å jobbe med et fakultet som er i veldig god form. Sammen med masse flinke folk som vil mye. Her er det mye positivitet, høy grad av faglig kvalitet og høye faglige ambisjoner.

Dekanvalg på SV
Høsten 2019 skal det velges ny dekan og prodekan på Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 2020–2023.

Kandidater kan foreslås fram til 11. oktober. Forslagene må være undertegnet av minst ti personer med stemmerett.

Valget gjennomføres i perioden 4. til 8. november.

Les mer på SV-fakultetets valgsider

– Ingen tradisjon for valgkamp

I teksten på SV-fakultetets nettsider skinner det tydelig gjennom at valgkomitéleder Bjørn Erik Rasch ikke forventer at det dukker opp motkandidater:

 «Det var klart i august at vi hadde én kandidat til dekanvervet, som høster bred tillit i mange miljøer. At Anne Julie Semb har denne tilliten har nok hatt betydning for at andre ikke har sett noen grunn til å melde seg i konkurranse med henne», siteres han på.

Heller ikke Semb forventer konkurranse, selv om hun gjerne skulle hatt det:

– Vi har ikke noen tradisjon på dette fakultetet for å ha valgkamper knyttet til dekanvalg. På sett og vis er det kanskje litt dumt. Det hadde vært ålreit om mer enn ett team hadde stilt til valg, slik at vi fikk en valgkamp der fakultetets framtid og veivalg kunne luftes og debatteres, synes hun.

Reelt valg eller ei, Semb er uansett tilhenger av dagens modell med valgt dekan. Og også uten motkandidater vil hun identifisere seg som en valgt dekan.

– Selv om det ikke blir et reelt valg, så vil dekanatet du leder likevel ha legitimitet som om dere var valgt, fordi valgkomiteen har jobbet dere fram?

– Ja, det er omtrent sånn jeg tenker, sier instituttlederen.

Framhever undervisning

Med seg på laget har Semb professor ved Økonomisk institutt Tore Nilssen som prodekan og utdanningsleder ved Psykologisk institutt Trine Waaktaar som visedekan. Nilssen får et særskilt ansvar for forskningssaker, mens Waaktaar skal ha ansvar for undervisningssaker.

Valgplattformen ligger ute på SVs valgsider, og inneholder hovedpunktene «Forskning og forskerutdanning», «Utdanning», «Formidling og innovasjon» og «Organisasjon».  

– Jeg føler vi dekker bredden i fakultetets virksomhet på en veldig god måte, sier Semb.

Saken hun uoppfordret framhever spesielt, er fakultetet som lærings- og undervisningsarena:

– Det er veldig mye som går bra på dette fakultetet. Samtidig finnes det områder hvor vi har utviklings- og forbedringspotensial. Da tenker jeg særlig på fakultetet som lærings- og undervisningsarena. Og her mener jeg å ha mye erfaring og kunnskap som kan være nyttig i bruk, sier Semb.

– Dette vil vi selvsagt ta tak i uten å svekke den vellykkede forskningssatsingen som har pågått de siste årene, understreker hun.

Dekanlaget slår også et slag for bedre internkommunikasjon. Blant annet ønsker Semb å gjenopplive det gamle SV-nytt.

– SV-nytt var en veldig fin kilde til informasjon om hva som rørte seg på fakultetet. Jeg savnet det fra dag én da det ble borte! Enhetene her på SV er organisert under sterke og autonome disipliner, noe som selvsagt har mange fordeler. Samtidig kan det også skape utfordringer når det gjelder kontakt på tvers, påpeker dekankandidaten.

– Uheldig håndtert prosess

Valgprogrammet lover også «transparente og forutsigbare» beslutningsprosesser. I vinter var Semb blant kritikerne av en omorganiseringsprosess på fakultetet som nettopp ikke framsto slik for mange av de berørte.

Instituttlederen var opprørt over dekan Nils-Henrik von der Fehrs forslag om å legge forskningssenteret ARENA til hennes institutt. For ISV ville en sammenslåing utgjøre et «gigantisk organisatorisk og ikke minst faglig problem», argumenterte de i et høringssvar. Det hjalp ikke på uroen at fakultetsledelsen ikke ga instituttet den bakgrunnsinformasjonen de etterspurte.  

– Den prosessen ble veldig uheldig håndtert og skapte mye frustrasjon her på instituttet, minnes Semb i dag.

Ville ikke ha ARENA

Det var ikke bare fakultetsledelsen som fikk kritikk av Semb. ARENA reagerte så kraftig på instituttets omtale av dem i høringssvaret, at de så seg nødt til å skrive et motsvar.

– Høringssvaret er fullt av usakligheter, faktafeil og følelsesutbrudd. Jeg forstår ikke hvordan folk ansatt på universitetet kan skrive sånn, sa senterleder Erik Oddvar Eriksen til Uniforum i mars.

Blant tingene ISV hadde problematisert, var ARENAs status som forskningssenter uten sluttdato. Her mente de en mulig løsning kunne være nedleggelse.

– Dere lanserte et forslag om nedleggelse av ARENA. Har senteret noe å frykte med deg som dekan?

– Problemet vårt med at et senter uten sluttdato ble lagt til ISV, var at det ville flyttet tyngdepunktet i den faglige virksomheten på instituttet vårt ganske dramatisk, presiserer Semb.

Noen plan om å legge ned ARENA har hun ikke:

– Jeg tror jeg vil være en slags garantist for at ARENA verken legges ned eller trues med fusjoner med andre enheter, slår hun fast.

– Når det er sagt, er det nok noen utfordringer knyttet til ARENA som vi vil være nødt til å se på. Blant annet knyttet til at de har hatt et merforbruk over tid, legger hun til.  

– Tenker du som von der Fehr at ARENA og TIK bør organiseres annerledes?

– Av de to sentrene er det ARENA som skiller seg mest ut fra de andre enhetene. Fordi ARENA er et rent forskningssenter mens TIK er et forskningssenter med undervisning. Men skulle jeg ha noen tanker om hvordan ARENA best kan være en del av SV framover, tar jeg det med dem før jeg snakker med Uniforum om det, sier Semb.

– Viktig å snakke med folk

– Du var ganske hard mot ARENA. Kan folk på SV vente seg en tøff dekan i årene som kommer?

– Jeg registrerer at mange oppfatter vi var harde mot ARENA, og det er litt overraskende for meg. Uansett tror jeg ikke det er mulig å ha en lederstilling verken som instituttleder eller dekan uten at du fra tid til annen er nødt til å ta upopulære beslutninger. Det som er viktig mener jeg, er at man ikke forhaster seg. At man snakker med folk, og involverer dem som berøres av beslutningene.

Av Helene Lindqvist
Publisert 10. okt. 2019 05:40 - Sist endra 10. okt. 2019 10:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere