Se hvilket fakultet som hadde høyest og lavest deltakelse i rektorvalget

Oppslutningen om rektorvalget var langt høyere ved Det juridiske fakultet enn ved de andre fakultetene på UiO. Dekan Dag Michaelsen forklarer det med bevisst innsats fra fakultetets side.

INFORMERTE AKTIVT: – Som dekan sendte jeg ut tre e-poster til de ansatte, vi arrangerte et eget valgmøte og sørget for informasjon til studentene, blant annet via Facebook, forteller jus-dekan Dag Michalsen.  

Foto: Ola Sæther

Bare 17,36 prosent av de stemmeberettigede var i vår med på å stemme fram Svein Stølen som ny rektor for Universitetet i Oslo.

For de vitenskapelige ansatte og studentene var oppslutningen om rektorvalget lavere i år enn ved valgene både i 2013, 2009 og 2005. Samtidig varierte oppslutningen kraftig mellom fakultetene, viser stemmetall Uniforum har fått fra UiO. (Se hele oversikten nederst i artikkelen)

Bevisst innsats

På Det juridiske fakultet kan dekan Dag Michalsen glede seg over å ha høyest valgdeltakelse av alle fakultetene. Her stemte 65,5 prosent av de vitenskapelige ansatte, 74,5 prosent av de teknisk-administrative ansatte og 15,3 prosent av studentene. Oppslutningen er høy både sammenlignet med snittet på UiO og med fakultetets valgdeltakelse i 2013-valget, da 40 prosent av de ansatte i begge kategorier stemte, og 8 prosent av studentene.

Skyldes det utelukkende at fakultetets profilerte professor og tidligere dekan Hans Petter Graver var kandidat? Michalsen tror ikke det.

– Vi er et av få fakulteter på UiO som er prinsipielt tilhengere av valgt rektor. Og dersom få stemmer i valgene, er det lettere å kritisere ordningen. Derfor la vi ned mye arbeid i å informere om valget. Som dekan sendte jeg ut tre e-poster til de ansatte, vi arrangerte et eget valgmøte og sørget for informasjon til studentene, blant annet via Facebook, forteller dekanen.

Valgdeltakelse i rektorvalg på UiO

2017: Svein Stølen vant over Hans Petter Graver. Valgoppslutningen var på 17,36 prosent totalt. I valget deltok 43,69 prosent av de vitenskapelige ansatte, 47,67 prosent av de teknisk-administrative ansatte og 10 prosent av studentene.
2013: Ole Petter Ottersen vant over Torkil Vederhus. Valgoppslutningen var på 20 prosent totalt. 46 prosent av de vitenskapelige ansatte stemte, 47 prosent av de teknisk-administrative ansatte og bare om lag 15 prosent av studentene.
2009: Ole Petter Ottersen vant over Trygve Wyller. Valgdeltakelsen var på 24,5 prosent og beskrevet som den høyeste valgdeltakelsen noensinne på UiO. 60,7 prosent av de vitenskapelige ansatte stemte, 51,6 prosent av de teknisk-administrative ansatte og 16,9 prosent av studentene.
2005: Geir Ellingsrud vant over de fire motkandidatene Fanny Duckert, Kristian Gundersen, Lars Walløe, Stein A. Evensen. Valgdeltakelsen ble beskrevet som rekordhøy. Til sammen stemte 58,32 prosent av de vitenskapelige ansatte, 55 prosent av de teknisk-administrative ansatte og 12,3 prosent av studentene.

– Selvsagt kan det også ha spilt inn at vår tidligere dekan Hans Petter Graver var kandidat, men det har vi ikke noe tall på. Så dersom den samme positive effekten ikke slo inn på Stølens fakultet, matnat, er det grunn til å tro at innsatsen vi la ned i å informere om valget, var det som gjorde utslaget, konkluderer Michalsen.

Samtidig som han roser fakultetets egen innsats, er jusdekanen noe usikker på om universitetet sentralt gjorde nok.

– I ettertid må man for eksempel diskutere om det er riktig at valget skal pågå i flere uker. Personlig tror jeg ikke det fremmer den der «nå må vi stemme»-følelsen, som vi for eksempel har ved stortingsvalg, sier dekanen.

– Noe som sitter i veggene

Minst engasjert i valget var studenter og ansatte ved Det odontologiske fakultet. Herfra deltok bare 33,1 prosent av de vitenskapelige ansatte, 19,6 prosent av de teknisk-administrative ansatte og 2,9 prosent av studentene.

– Det er veldig beklagelig. Men det er ikke noe nytt at det er vanskelig å få opp engasjementet her, sier OD-dekan Pål Barkvoll.

Det kan det være flere grunner til, beskriver han: 

– Vi ligger fjernere fra campus og de universitetspolitiske nivåene. Vi har et preklinisk institutt på Rikshospitalet, men ellers holder mengden av studenter og ansatte til i Geitmyrsveien, et godt stykke fra resten av UiO. Blant de vitenskapelige ansatte har vi dessuten et høyt antall instruktørtannleger, som er hos oss en dag i uka. Disse er veldig dedikert til faget og det fagpolitiske, men er neppe interessert i universitetspolitikk, antar Barkvoll.

En annen forklaring kan være fakultetets historie:

– Det er kanskje noe som sitter i veggene her. Vi ble en del av universitetet først i 1959, og fremdeles opplever vi å bli omtalt som Tannlegehøgskolen, sier dekanen.

Administrasjonen skiller seg ut

Tabellen Uniforum har fått fra UiO, tyder ikke på noen Svein Stølen-effekt i valgdeltakelsen hos studenter og vitenskapelige ansatte på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Begge disse gruppene ligger i år nesten nøyaktig på snittet for UiO, dvs. om lag 43 prosent valgdeltakelse for vitenskapelige ansatte og 10 prosent for studenter. I 2013-valget deltok 43 prosent av de vitenskapelige ansatte og 17 prosent av studentene.

Fakultetets teknisk-administrative ansatte utmerker seg imidlertid denne gang med 58,9 prosent valgdeltakelse. Det er langt over UiO-snittet for gruppen, på 47,7 prosent, og også en del høyere enn ved 2013-valget, da 50 prosent av fakultetets teknisk-administrative ansatte deltok.

 

Tabellen viser oppslutningen om rektorvalget 2017 for UiOs fakulteter og enheter.

 

Emneord: Rektorvalget 2017 Av Helene Lindqvist
Publisert 23. mai 2017 14:41 - Sist endra 23. mai 2017 14:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere