– Ulne svar i rektordebatten

– Forskjellene ble tydeliggjort ut ifra svarene, sier Kristian Gundersen. Samtidig mener han at svarene han fikk fra rektorkandidatene på sitt debattinnlegg, var nokså ulne. Flere deler den oppfatningen.

Rektorvalgkampen er inne i sin siste fase, kun ett døgn gjenstår.

Foto: Ola Sæther

Uniforum har fått over 100 debattinnlegg så langt i 2017. De aller fleste av dem handler om rektorvalget. Mange stiller spørsmål og krav direkte til kandidatene. Og kandidatene svarer. Men ikke alle spørsmålsstillerne er like fornøyde med svarene.

Ulne, men klargjørende svar

Professor Kristian Gundersen støttet Graver før han skrev innlegget, men sier at svarene han fikk  styrket den oppfatningen.

– Forskjellene mellom kandidatene ble tydeligere ut ifra svarene de ga. Jeg tror at dette er helt klare forskjeller, og velgerne kan bestemme seg for hva de liker og ikke liker, sier Kristian Gundersen til Uniforum.

Han spurte rektorteamene om deres holdninger til universitetsdemokrati og ledelse. Selv om svarene viste forskjeller, er Gundersen samtidig ikke helt fornøyd med dem.

– Jeg synes også at svarene er nokså ulne. Det var lange, veldig involverte svar med mange forbehold. Jeg synes at begge kandidatene er ganske ulne, men jeg har fått klarere svar fra Graver, sier Gundersen.

Han sier at selv om avstemmingen om valgt eller ansatt rektor er over, så kommer det til å bli mange diskusjoner om sentralisering og ledelse i årene som kommer.

– Jeg er helt sikker på at Graver har en bedre holdning til balansen mellom frihet og ledelse enn Stølen, sier Gundersen.

  – Savner mer konkrete svar på spørsmålet

  Brita Stedje i Nord-Sør-utvalget spurte om universitetets samarbeid med institusjoner i «utviklingsland». Hun mener at begge svarene hadde mye bra og la vekt på ulike ting.

  – Jeg savner likevel litt mer konkrete svar på spørsmålet vårt om dilemmaene ved nord-sør-samarbeid, sier Stedje til Uniforum.

  Svarene hun fikk blir heller ikke utslagsgivende for hva Stedje stemmer i valget.

  – Det er ingen av teamene som i svaret sitt ga et klart bedre eller dårligere inntrykk enn det andre, sier hun.

  Samtidig mener Stedje at svarene gir et godt utgangspunkt for å diskutere videre med rektorteamet som vinner valget.

   – Begge teamene har vært veldig tilgjengelige

   Professor Beate Sjåfjell spurte om miljø og bærekraft, og sier til Uniforum at hun er ganske fornøyd med svarene hun fikk.

   – Jeg synes begge har vært veldig tilgjengelige for å gi svar. Samtidig sier det jo noe om hva jeg synes om kvaliteten på svarene, at jeg i løpet av prosessen bestemte meg for å stemme på Stølen og hans team, sier Sjåfjell.

   I tillegg til debatten i Uniforum har hun også møtt kandidatene hver for seg.

   – Jeg synes alt i alt at det er teamet til Svein Stølen som gir best inntrykk på tre tema som er viktige for meg, sier Sjåfjell, og lister opp forskning i verdensklasse, forskningsbasert undervisning og bærekraft.

   Sjåfjell sier at Hans Petter Graver, som hun kjenner som kollega fra Det juridiske fakultet, står for en linje der han ønsker at endring skal skje gjennom små steg.

   – Vi har ikke tid til små steg. Stølen har virket mer engasjert i å ikke bare gjøre ting litt bedre, men også legge om innkjøp ved UiO, for å snu utviklingen, sier hun.

   – Men jeg tror også Hans Petter vil være en god rektor om han blir valgt, legger hun til.

    Økende debatt

    Debattinnleggene har fått stadig flere lesere etter hvert som valget nærmet seg. Siste uken før påske var det fem ganger så mange lesere som første uken i januar.

    Mest leste debattinnlegg 1. januar – 7. april

    Emneord: Rektorvalget 2017 Av Julia Loge | julia.loge@unifoum.uio.no
    Publisert 19. apr. 2017 12:18 - Sist endra 19. apr. 2017 12:47
    Legg til kommentar

    Logg inn for å kommentere

    Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
    Opprett ein WebID-brukar for å kommentere