Vurderer omfordeling av studietilbud i Oslo

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus skal vurdere en annen fordeling av utdanninger og fag seg imellom.

VURDERER OMFORDELING: Prorektor for utdanning ved HiOA, Nina Waaler, er en av dem som skal være med i arbeidsgruppen mellom UiO og HiOA.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitetet i Oslo (UiO) har til dels overlappende fagporteføljer. Nå har institusjonene opprettet en arbeidsgruppe som skal vurdere

hvorvidt dagens arbeidsdeling mellom institusjonene er formålstjenlig og om det bør gjøres endringer i ansvars- og arbeidsfordelingen mellom UiO og HiOA når det kommer til hvilke utdanninger som tilbys på hvilken institusjon, skriver Khrono.

Åpnet for å gi fra seg utdanninger

For ett år siden åpnet daværende høgskoleledelse for at HiOA kunne gi fra seg enkelte utdanninger til andre institusjoner mot at de fikk styrket kjerneutdanningene i profesjonsfagene.

Les også: Notat til Kunnskapsdepartementet fra HiOA 

Ledelsen på HiOA ba også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om å sette ned en arbeidsgruppe som kunne foreta en arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene i Østlandsregionen.

Mulighet for konsentrasjon

Den nye arbeidsgruppen til HiOA og UiO skal se på de ulike utdanningene institusjonene imellom. Gruppen skal ifølge en orientering fra rektor Curt Rice til høgskolens styre vurdere arbeidsdelingen mellom institusjonene med utgangspunkt i følgende parametre:

  • Muligheter for konsentrasjon og rasjonell bruk av ressurser
  • Sammenheng med fagmiljøer og utdanninger ellers ved institusjonen
  • Betydningen av fagmiljøer og utdanninger for realisering av institusjonenes strategier
  • Regionens behov for kandidater, kunnskap og kompetanse 

Les også: Høgskolen kan gi bort mindre utdanninger

Helse og utdanning først

Fra Høgskolen i Oslo og Akershus er det prorektor for utdanning, Nina Waaler, dekan og toppleder på lærerfakultetet, Knut Patrick Hanevik og prodekan for helse Inger Narum som deltar den nyopprettede arbeidsgruppen. 

— Det er kun helse- og lærerutdanningene som er representert i gruppa, er det kun fag innenfor disse områdene dere skal se på? 

— I første omgang er det det, men det betyr ikke at vi ikke skal vurdere andre fagområder også. Men i første omgang så vi at det var helse og utdanning som hadde flest berøringspunkter imellom UiO og HiOA, sier prorektor Nina Waaler til Khrono. 

Waaler forventer endringer

— Hva forventer du å få ut av arbeidet i gruppa? 

— Jeg forventer endringer, og en god og åpen diskusjon, sier Waaler. 

— I praksis vil det si at HiOA overtar noen fag/utdanninger fra Universitetet i Oslo og de fra HiOA? 

— Ja. Helt konkret kommer vi også til å ta fram igjen det gamle forslaget fra en tidligere arbeidsgruppe om at tannteknikk fra HiOA bør legges inn under Fakultetet for odontologi på UiO, for eksempel, sier hun og viser til at Universitet- og høgskolerådet (UHR) nå for eksempel har opprettet et profesjonsråd der både tannpleiere, tannleger og tannteknikere er sammen. 

 

Tidligere leder i Studentparlamentet ved HiOA, Tord Øverland (bildet over), er den som så langt har vært mest konkret i denne debatten da han i Khrono allerede for over et år siden foreslo at Høgskolens farmasiutdanning burde flyttes til Universitetet i Oslo og universitetets sykepleiere til HiOA. Han foreslo også at internasjonale studier ved høgskolen burde flyttes til Universitetet i Oslo.

— Hvorfor snakker ingen om det, spurte den tidligere studentlederen.  

Befriende innspill

Dosent på Institutt for sykepleie, Finn Nortvedt kommenterte Øverlands innlegg: 

— Jeg synes det er befriende å lese innspillene til studentleder Tord Øverland. Han tør der altfor mange av oss tier. Jeg tenker spesielt på de refleksjonene han gjør seg om det å skape nye samarbeidskonstellasjoner, og nye organisatoriske enheter innenfor høyere utdanning. Behovet for endringer er stort og kan gi nye muligheter. For min del er jeg spesielt opptatt av sykepleieutdanningen og forholdet til masterutdanningen på UiO. De faglige profilene til denne masteren og vår egen
her ved HiOA er meget like og det er absolutt behov for at noe gjøres her, skrev Nortvedt i kommentarfeltet i Khrono.

Les også: Ønsker debatt om konkrete endringer

Og nå kan det være han får mer konkrete forslag. Prorektor Nina Waaler mener også at det kan bli snakk om flere spennende prosjekter, ikke bare på utdanning, men også forskning. 

— Vi må se på hele fagporteføljen og se hva sektoren og samfunnet er tjent med, både økonomisk, men også som strategiske grep, sier Waaler. 

Utålmodig prorektor

— HiOA har for ikke lenge siden gått gjennom sin egen studieportefølje uten at dette kom til noen konkrete endringer. Hvordan skal dere kunne komme fram til dette med UiO da dere ikke blir enige internt en gang? 

— Den tidligere utredningen på høgskolen skal vi ta fram igjen og vil også komme tilbake til den etterhvert, men det skal skje i andre sammenhenger, sier prorektoren. 

— Har dere hatt første møte i arbeidsgruppen UiO/HiOA? 

— Nei, men jeg er veldig utålmodig etter å komme igang og regner med at det vil skje ganske snart, sier Nina Waaler.

Isaksen er positiv

Kunnskapsdepartementet ser ifølge styrepapirene svært positivt på initiativet.

Det gjorde de også da Høgskolen i Oslo og Akershus foreslo arbeidsgruppen som et innspill til arbeidet med ny struktur i sektoren. 

Les også: Diskuterer arbeidsdeling og samarbeid for UiO og HiOA

Rapporten fra gruppa skal være klar til 1.juni 2016.

Fakta

Arbeidsdeling mellom HiOA og UiO

Arbeidsgruppen som skal se på mulig fordeling av fag og utdanninger mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har følgende medlemmer:

Fra HiOA

  • Prorektor for utdanning Nina Waaler
  • Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Knut Patrick Hanevik
  • Prodekan for utdanning ved Fakultet for helsefag Ingrid Narum

Fra UiO

  • Prorektor Ragnhild Hennum
  • Dekan Berit Karseth, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  • Instituttleder Nina K. Vøllestad, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet

Arbeidsgruppens sekretariat består av medlemmer fra rektors stab på begge institusjoner. 

Rapporten deres skal være klar 1.juni 2016.

(Kilde: Styrepapirer, HiOA - rektors orienteringer)

Emneord: Studentforhold, Forskningssamarbeid, Studiesaker Av Tove Lie /Khrono
Publisert 23. okt. 2015 05:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere