Francis Sejersted er død

Francis Sejersted døydde natt til i dag, 79 år gammal, opplyser familien til ntb. Han var mangeårig leiar for Nobelkomiteen og professor i historie ved UiO.

LEIAR FOR NOBELKOMITEEN: Francis Sejersted  kunngjer vinnaren av Nobels fredspris i 1997.(Arkivfoto)

Foto: Kirsten Faustino, UiO

I 18 år var Francis Sejersted medlem av Nobelkomiteen. Frå 1990 til 1999 var han leiar.  I den perioden blei mellom andre fredsprisane til Yasser Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin delte ut. Han var også med på tildelingane av Nobels fredspris til  sørafrikanarane Nelson Mandela og Frederik Willem de Klerk,  og til den burmesiske demokratiforkjemparen  Aung San Suu Kyi. Rigoberta Menchu var ei anna kvinne som fekk fredsprisen medan han var leiar for Nobelkomiteen.

Francis Sejersted blei fødd i 1936 og vaks opp på Bestum i Oslo, ifylgje NRK. Francis Sejersted var dosent i historie ved Universitetet i Oslo1971-73, og sidan professor i sosial og økonomisk historie ved UiO frå 1973 til 1998.  I ti år, frå 1988 til 1998 var han direktør for Senter for teknologi og kultur ved UiO. Sidan 1999 arbeidde han hos Institutt for samfunnsforsking. Sejersted blir rekna som ein av grunnleggjarane av økonomisk historie som ei sjølvstendig historisk deldisiplin, ifylgje Wikipedia.

Han var formann i Den Konservative Studenterforening i 1957 og i Det norske Studentersamfund i 1962.  Elles er han også kjent som styreleiar for stiftinga Fritt Ord. Francis Sejersted var medlem av Høgre og blei rekna som ein leiande representant for den verdikonservative fløyen i partiet. Han har også skrive det tredje bandet om Høgres historie.Francis Sejersted var også leiar for Ytringsfridomskommisjonen som mellom anna foreslo å oppheva blasfemiparagrafen og å mjuka opp injurielovgjevinga.

Les også Uniforum-artikkelen "Den Norske Nobelkomite har bestemt..."

 

(Kjelder: NTB, VG, NRK, Nobelinstituttet, Uniforum og Wikipedia)

 

Emneord: Menneskerettar, Historie Av Martin Toft
Publisert 25. aug. 2015 17:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere