Mai - Side 2

Publisert 6. mai 2015 13:39

Forskerforbundet og NTL er kritiske til regjeringens forslag om at ansatte ikke lenger skal kunne søke opprykk til professor etter ekstern kompetansevurdering.

Publisert 6. mai 2015 12:52

Regjeringens forslag om å fjerne rett til opprykk til høyere stilling etter ekstern kompetansevurdering, får støtte fra universitetene. Regjeringen vil også gi institusjonene mulighet til å heve kravene for opprykk.

Publisert 5. mai 2015 17:46

Under halvparten av studentene fullfører utdanningen på planlagt tid. Nå ber kunnskapsministeren studentene ta seg sammen og gjøre noe han selv ikke klarte da han var student.

Publisert 5. mai 2015 17:08

Universitetsstyret kan med to tredjedels fleirtal vedta å godkjenna rektors kandidat til ny prorektor dersom den valde prorektoren går av før det er eitt år igjen av valperioden. Det blir altså ikkje automatisk omval på rektor og prorektor. Det vedtok Universitetsstyret med seks mot fem stemmer i dag.

Publisert 4. mai 2015 14:39

Tidlegare sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd blir einaste eksterne medlem i gruppa som skal sjå nærare på dagens styring av Universitetet i Oslo.

Publisert 4. mai 2015 11:56

Julie Paus-Knudsen frå Reallistlista er vald til ny leiar for Studentparlament.