NTNU best av de norske på ny ranking

NTNU gjør det best av de norske universitetene og høgskolene som er med i den internasjonale sammenligningen U-Multirank. UiO er nummer 3 av de 13 norske.

PÅ TOPP: NTNU skårer høyest av de norske institusjonene på den nye rangeringen til U-Multirank, kan rektor Gunnar Bovim konstatere. (Arkivfoto)

Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm i Khrono

NTNU i Trondheim er best av de 13 norske som er med på målingen i år, etterfulgt av Norges Idrettshøgskole og Universitetet i Oslo. Med sin niendeplass kommer HiOA etter

Fakta

13 norske

Det er 13 universiteter og høgskoler fra Norge med på U-Multirank som er en EU-basert internasjonal sammenligning av universiteter og høgskoler.

Når alle 31 indikatorer regnes med er den norske rangering* som følger:

 1. NTNU i Trondheim
 2. Norges idrettshøgskole
 3. Universitetet i Oslo
 4. Norges handelshøgskole
 5. Universitetet i Bergen
 6. Universitetet i Agder
 7. Universitetet i Stavanger
 8. Høgskolen i Telemark
 9. Høgskolen i Oslo og Akershus
 10. Kunsthøgskolen
 11. Universitetet i Tromsø
 12. Universitetet i Nordland
 13. Meninghetsfakultetet

*Det er U-Multirank som selv presenterer rangeringen, som baserer seg på at de som har flest A-er kommer først, så teller man B-er osv…

Kilde: umultirank.eu

Rangering i Europa

Det er 631 europeiske høgskoler og universitet med i U-Multirank.

Alle får karakter på de 31 forskjellige områdene som er målt.

1. University college of Cork, Irland

2. Eindoven Teknologiske universitet, Nederland

3. Wageningen University, Nederland

79. NTNU i Trondheim

84.  Idrettshøgskolen i Oslo

94. Universitet i Oslo

300. Høgskolen i Oslo og Akershus

(Denne rangering er gjort av U-Multirank, der prinsippet er at de som har flest A-er kommer først, deretter telles B osv)

Kilde: umultirank.eu

U-Multirank

 

Over 1200 universiteter og høgskoler i mer enn 80 land er med i U-Multirank, som nå er gjennomført for andre gang.

Bak U-Multirank står et internasjonalt konsortium som ledes av det tyske Centre for Higher Education (CHE) og det nederlandske Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS). Prosjektet er finansiert av EU.

U-Multirank skiller seg fra andre rangeringer ved at de har med langt flere variabler i sin presentasjon. Institusjonene blir mpålt utifra 31 ulike variabler innen fem dimensjoner som er undervisning, kunnskapsoverføring, forskning, regionalt samarbeid og internasjonalisering.

De som står bak målingen sier at hovedpoenget ikke er å rangere institusjonene, men et verktøy for studenter og ansatte innen akademia til å sammenligne ulike institusjoner i ulike land når de skal velge seg nytt studiested eller en ny arbeidsplass.

Resultatene er dels basert på data som institusjonene selv rapporterte inn høsten 2014, dels på studentevalueringer som også ble gjennomført i høstsemesteret 2014 og dels på data fra internasjonale bibliometriske og patentdatabaser som U-Multirank henter ut direkte.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har nå inngått avtale med U-Multirank om å levere data fra Studiebarometeret til U-Multirank.

Kilde: U-Multirank og hioa.no

Høgskolen i Telemark, men før Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland, skriver Khrono.

Se også: Resultater for de norske institusjonene

Flere A-er til NTNU

1200 universiteter verden over er med på målingen, 631 av dem i Europa. Det er et internasjonalt konsortium ledet av det tyske Centre for Higher Education (CHE) og det nederlandske Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) som står bak.

Prosjektet er finansiert av EU. Hensikten er gi et mye bredere grunnlag for å sammenligne utdanningsinstitusjoner enn andre internasjonale rangeringer.

NTNU får toppkarakteren A både på vitenskapelig publisering og ekstern finansiering av forskning, og også blant annet på sampublisering med industrielle partnere. Dette bidrar til at NTNU havner på 79. plass i Europa.

UiO lovpriser U-Multirank

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Otteresen, (bildet under) har tidligere rost U-Multirank som er en av rektorens favorittrangeringer.

— Den beste rangeringa så langt - og den vi velger å være med på å utvikle videre - er U-Multirank. Den vekter ikke de forskjellige oppgavene et universitet har. Den er flerdimensjonal, og kan videreutvikles, slik at den kan brukes som et strategisk verktøy for institusjonene selv. Den er også langt mer nyttig for søkere og studenter enn de lineære rangeringene, sa han i et tidligere intervju med Uniforum.

— Burde være best i Norden

— Dersom vi tenkte oss at det fantes en ideell rangering som speilet hele samfunnsoppdraget vårt, så burde UiO ligge blant de 15 beste i verden på denne lista. Vi burde vært klart best i Norden og blant de fem beste i Europa. Verdens mest ressurssterke land burde holde seg med noen av verdens beste universiteter, sa Ottersen den gangen.

I år ligger han på 94. plass i Europa og foran seg på lista har han blant annet to norske institusjoner: NTNU i Trondheim (nummer 79) og Idrettshøgskolen i Oslo (nummer 84).

Ingen er gode på alt

Opphavsmennene bak U-Multirank påpeker at det brukes så mange variabler i undersøkelsen at dette gir litt andre resultater enn man er vant til.

De trekker fram at Harvard og MIT er på topp når man ser på variablene publiseringsmengde og patenter. Mens eksempelvis Reutlingen University of Applied Sciences i Tyskland er best på sampublisering med industrien. Den høyeste studentmobiliteten finner man hos IESEG School of Management, i Lille i Frankrike.

Professor Dr. Frans van Vught, prosjektleder for U-Multirank og professor Dr. Frank Ziegele, også prosjektleder, poengterer begge derfor at hva som er verdens beste universitet er helt avhengig av hvilke variabler man vektlegger.

— Ingen universiteter er bra på alt, sier van Vught i en pressemelding, og legger til:

— Bare åtte prosent av institusjonene viser en stor bredde med toppskår, mer enn 10 A-er. Samtidig ser vi at over 50 prosent av universitetene har minst én A på ett område.

— Vi mener at U-Multirank er et supert verktøy for studenter og ansatte som i jungelen av alle universiteter og målinger, lettere kan finne fram til det universitetet som passer dem, eller vektlegger elementer de selv synes er viktige, sier Ziegle.

HiOA nummer 9

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er med på den internasjonale rankingen U-Multirank for andre gang og får omtrent samme resultater som i fjor. Høgskolen skårer godt på internasjonal studentutveksling, men dårlig på vitenskapelig publisering.

HiOA får A på kunstnerisk utviklingsarbeid og studentutveksling, samt på regional forankring. Det holder til 9. plass i Norge og 300. plass i Europa.

I det hele tatt gjør høgskolen det dårlig på indikatorer som har med forskning å gjøre, blant annet publisering og ekstern finansiering av forskning, men høgskolen får toppkarakter når det gjelder resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid. Også på regional forankring får HiOA gode resultater. Her er blant annet andelen bachelorkandidater som får jobb i regionen målt.

 
Emneord: Internasjonalisering, Rangeringer, Ranking Av Eva Tønnessen og Hege Larsen i Khrono
Publisert 8. apr. 2015 13:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere