Godt samarbeid med kinesiske forskere

Forskningssamarbeidet med partneruniversitetene i Kina fortsetter, men flere norske forskere nektes visum til Kina og flere kinesiske forskere hindres i å besøke Norge. Det hender også at aktiviteter av mer offisiell art stoppes, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Universitetet i Oslo har samarbeidsavtaler med flere kinesiske universiteter, et samarbeid som har fortsatt som før etter fredspristildelingen, ifølge rektor Ole Petter Ottersen.

– Vi har mye godt forsker-til-forskersamarbeid. I tillegg har vi godt institusjonelt samarbeid med for eksempel Zhejiang University og China Agricultural University, forteller han og viser til sine blogginnlegg 23. februar og 17. april for flere detaljer.

Omfattende samarbeid

Samarbeidet gjennom Nordic Centre i Fudan går også bra, ifølge Ottersen, som blant annet trekker fram et ph.d.- kurs innenfor kjønnsforskning.

– Det medisinske fakultet har også et voksende samarbeid med både Zhengzhou University og Peking University Health Sciences Centre (PKUHSC). Sammen med flere topp amerikanske universiteter er UiO utpekt som en av PKUHSCs femten hovedpartnere fra utlandet.

Men det hender at Kinarettet aktivitet av mer offisiell art, som miljøkonferansen som SINCIERE hadde planlagt i mars 2015, blir stoppet. Det skjer også oftere enn før at UiO-forskere ikke får visum til Kina, og at kinesiske forskere blir nektet utreise til Norge, konstaterer Ottersen.

Kina er imidlertid fortsatt på tredjeplass for antall utenlandske ph.d.-studenter ved UiO, og det er ikke noen stor endring i antall kinesiske studenter ved universitetet. Ottersen forteller at UiO høsten 2014 fikk besøk av flere kinesiske institusjoner fra Beijing innenfor både petroleumsforskning og tibetanske studier.

Roser norske myndigheter

– Gjør norske myndigheter nok for å legge forholdene til rette for forskningssamarbeid mellom Norge og Kina?

– Ja, vi mener myndighetene gjør mye, svarer Ottersen og trekker fram Forskningsrådets Chinor-program.

– I tillegg er Kina inkludert i programmet UTFORSK, som NFR og SIU samarbeider om, og landet vil være inkludert i Forskningsrådets og SIUs program INTPART, som lanseres om ikke lenge. Kunnskapsdepartementet har dessuten varslet at det vil komme med en egen strategi for å fremme høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Japan og BRIKS-landene dvs. Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

Uten politiske føringer

– Norske myndigheter må føre en balansegang mellom en politikk rettet mot å bevare et godt forhold til Kina, samtidig som man ikke kan stille seg ukritisk til uheldige sider ved det kinesiske samfunnet. Er dette en balansegang også for UiO?

– UiO er et breddeuniversitet der forskningen foregår innenfor alle mulige områder og innenfor akademisk frihet. Vi legger derfor ikke politiske føringer på forskernes samarbeid med Kina eller andre land, svarer Ottersen.

– Vi har stor tro på at vitenskapelig samarbeid er et viktig instrument for å bygge tillit på tvers av landegrenser, for å underbygge menneskerettighetene og for å opprettholde og styrke relasjoner mellom land, understreker han.

Les også: Kina stoppet norsk-kinesisk miljøkonferanse

Av Grethe Tidemann
Publisert 24. apr. 2015 12:00 - Sist endra 24. apr. 2015 16:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere