Bekymret for kvalitet og frafall

— Det ser ikke bekmørkt ut, men får vi egentlig nok ut av pengene vi satser i høyere utdanning? spurte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han presenterte tilstandsrapporten for 2014 i dag.

SLITER: — Vi ser at mange sliter med å tiltrekke seg studenter, de har mange studenter som ikke er på campus og forskerne publiserer ikke nok, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han lanserte tilstandsrapporten for 2014 i Georg Sverdrups hus på UiO i formiddag.

Foto: Ola Sæther

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen beordret landets ledere i høyere utdanning til å gå i seg selv og se på om de leverer god nok kvalitet. Han kom også med oppfordring til flere fusjoner i

Hovedtall høyere utdanning 2013

Antall studenter 

 • Antall egenfinansierte studenter (uten doktorgradsstud.) 232.727
 • Doktorgradsstudenter 9261
 • Masterstudenter/høyere nivå 39.092
 • Bachelorstudenter 123.380
 • Studenter på årskurs eller kortere 25.479

Gjennomstrømming 

 • Nye studiepoeng per heltidsstudent 45,2
 • Gjennomstrømming iht. utdanningsplan 85,8 %
 • Masterstudenter gj.ført på normert tid 37,4 %
 • Bachelorstudenter gj.ført på normert tid 41,5 %
 • Master, gj.ført normert tid + 1 år 60,1 %
 • Bachelor, gj.ført normert tid + 1 år 57,1 %

Uteksaminerte kandidater

 • Antall uteksaminerte kandidater 37.420
 • Sykepleierutdanning 3543
 • Allmennlærerutdanning 1377
 • Ingeniørutdanning 2277

Karakterer 

 • A og B 40 %
 • Stryk 8,1 %

Doktorgrader 

 • Antall avlagte doktorgrader 1524
 • Andel kvinnelige doktorander 47 %
 • Avlagte doktorgrader per faglig stilling 0,11
 • Påbegynte nærings-phd. 32

Vitenskapelig publisering 

 • Antall publiseringspoeng 14 948
 • Publiseringspoeng per faglige stilling 0,80
 • Andelen publikasjoner på nivå 2 - 20,4 %
 • Antall tidsskriftartikler 13.755
 • Antall bokkapitler 3466
 • Antall bøker 272

Internasjonalisering 

 • Fremmedspråklige studietilbud 4708
 • Internasjonale fellesgrader 43
 • Norske gradsstudenter i utlandet 16.260
 • Utreisende utvekslingsstudenter 5698
 • Innreisende utvekslingsstudenter 6628
 • Studenter med utenlandske statsborgerskap 21.194
 • Utenlandske statsborgere blant nye doktorander 36 %

Antall ansatte (årsverk) 

 • Totalt antall ansatte 33.006 (95 % i statlig sektor)
 • Faglig ansatte ekskl. rekr.stillinger 13.769
 • Rekrutteringsstillinger 5631
 • Administrativt ansatte 8776
 • Øvrige stillingsgrupper 4830
 • Midlertidig personale (statlig sektor) 16 %

Likestilling 

 • Kvinner av totalt antall studenter 60 %
 • Kvinner av totalt antall ansatte 52 %
 • Kvinner av faglig pers. (ekskl. rekr.stillinger) 44 %
 • Kvinnelige professorer 25 %
 • Kvinner av stipendiatstillinger 53 %
 • Kvinner av administrative stillinger 69 %

Stillingsstruktur blant faglig personale 

 • Professorer 23% (U), 25% (VH), 7% (H)
 • Førstestillinger (inkl. professorer): 58% (U), 60%
 • (VH), 50% (H)
 • Stipendiater: 32% (U), 25% (VH), 9% (H)

(U­universitet, VH=vitenskapelig høgskole, H­statlig høgskole)

Ekstern finansiering 

 • Tildeling fra EUs rammeprogram 351 mill.kr
 • EU-tildeling per faglige stilling 18500 kr
 • Tildeling fra Norges forskningsråd (NFR) 2,293 mrd.kr
 • NFR-tildeling per faglig stilling 121000 kr
 • Bidrag- og oppdrag utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR 2,895 mrd kr
 • Bidrag- og oppdrag utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglige stilling 155 900 kr

Styre- og ledelsesmodell 

 • Statlige institusjoner med valgt rektor: 22
 • Statlige institusjoner med tilsatt rektor: 11

Kilde: Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014

sektoren, da han la fram Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2014 i dag, onsdag 7. mai. Rapporten er en gjennomgang av tall og utviklingstrekk for høyere utdanning, både målt i studentaktivitet, men også utviklingen blant de ansatte og deres aktiviteter.

Kunnskapsdepartementet skriver i sitt sammendrag at de ser flere positive utviklingstrekk på utdanningsområdet. Det har vært økning i antall studenter i høyere utdanning, særlig på prioriterte felter som matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag  og helse og sosialfag, skriver Khrono, den uavhengige avisa ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Søkningen til lærerutdanningen burde vært høyere sett opp mot behovet for lærere, heter det i rapporten.

Les også:

Utfordringer på kvalitet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var litt mindre positiv til tilstanden da han åpnet dagens presentasjon av Tilstandsrapporten og Forskningsbarometeret.

— Tallene vi presenterer i dag, viser at vi har en rekke utfordringer på kvalitetsområdet innen høyere utdanning. Alt er ikke bekmørkt, det er mange dyktige mennesker i denne sektoren med vilje til å tenke nytt, sa Røe Isaksen.

— Inntektene i sektoren har hatt en realvekst på 16 prosent de siste ti årene. Men har vi fått mer igjen for pengene som brukes og har vi oppnådd det vi ønsket? spurte Røe Isaksen.

Han la vekt på at tallene viser at vi har fått mer aktivitet. Antallet doktorgradsstudenter har økt og forskerne publiserer mer, men de blir ikke mer sitert.

— Vi ser også at studentene våre bruker lang tid på sine studier, og studiebarometeret som ble lansert tidligere i vinter viste at en gjennomsnittsstudent studerer 27 timer i uka. Etter mitt syn kan dette tyde på at vi ikke krever nok av våre studenter, sa Røe Isaksen.

Vil redusere antall institusjoner

Røe Isaksen la vekt på at tilstandsrapporten viser at mange institusjoner i Norge sliter med å nå opp i den nasjonale konkurransen.

— Vi ser at mange sliter med å tiltrekke seg studenter, de har mange studenter som ikke er på campus og forskerne publiserer ikke nok.

Deretter oppfordret Røe Isaksen til en selvransakelsesprosess hos institusjonene.

— Den 13. mai skal jeg legge fram hvordan regjeringen vil jobbe med strukturen i høyere utdanning, men jeg oppfordrer alle ledere i sektoren allerede nå til å starte arbeidet med å vurdere egen institusjon. Klarer man å levere den kvaliteten som trengs? Hvis svaret på dette spørsmålet er nei, bør dere se dere rundt for å finne fram til mulige framtidige samarbeidspartnere.

Statsråden la vekt på at det ikke er noe mål i seg selv at det skal bli færre institusjoner i Norge, men at han er sikker på at det blir ett av resultatene av den strukturprosessen regjeringen legger opp til.

— Det er ikke en direkte sammenheng mellom kvalitet og størrelse, men tilstandsrapporten viser at det er mange av de små som sliter, sa Røe Isaksen.

Bra samsvar mellom utdanning og arbeidsliv

Departementet skriver i rapporten at det ser ut til å være et godt samsvar mellom tilbudet av kandidater og  samfunnets behov for arbeidskraft. Arbeidsledigheten blant høyt utdannede er svært lav, og de aller fleste finner relevant arbeid der de får brukt sin kunnskap og sine ferdigheter. Det gjelder i særlig stor grad de profesjonsutdannede.

Bekymret for gjennomføring

Det er noe svak gjennomføring både på bachelor og masternivå. Bare ca. 40 pst. av de som begynner i høyere utdanning fullfører en grad på normert tid, og frafallet er også for høyt.

Kunnskapen om kvaliteten i utdanningene er noe mangelfull, og det er ikke utviklet anerkjente indikatorer på området, heter det i rapporten. Studiebarometeret, som ble lansert av NOKUT våren 2014, gir et bilde av studiekvaliteten sett fra studentenes side.

Les også:

 • Her finner du tilstandsrapporten
 • Og vedlegget med utvidet tallmateriale

Internasjonal vekst

Tilstandsrapporten viser at innreisende utvekslingsstudenter til Norge, dvs. utenlandske studenter som tar deler av sin utdanning i Norge, men avlegger graden i hjemlandet ble nesten fordoblet fra 2004 til 2013, og økte fra 3467 i 2004 til 6628 i 2013.

Flertallet av de innreisende utvekslingsstudenter kommer fra Europa og da særlig Tyskland, Frankrike og Spania. I tillegg kommer studenter med utenlandsk statsborgerskap som tar en hel grad ved et norsk lærested. De utgjorde 21 000 studenter i 2013. De største gruppene studenter som tar en hel grad ved et norsk lærested, er svensker, deretter tyskere og russere.

Mange norske studenter tar hele utdanningen utenlands. Antall norske studenter som tar en hel grad i andre land fortsetter å øke, og er dobbelt så høyt som antall utvekslingsstudenter. Mens det var drøyt 8 000 deltidsstudenter i 2013, var tallet for gradsstudenter i utlandet drøyt 16 000. Blant dem som tar hele graden i utlandet er det økonomi- og administrasjonsfag som dominerer bildet, sammen med medisinutdanning.

Norske utvekslingsstudenter reiser primært til USA, fulgt av Australia og Storbritannia. For norske studenter som tar hele utdanningen eller en grad i utlandet er Storbritannia mest populært, deretter Danmark, USA, Polen og Australia.

(De uavhengige universitets- og høgskoleavisene Khrono, På Høyden i Bergen, Universitetsavisa i Trondheim, Uniforum ved Universitetet i Oslo og Panorama ved Høgskolen i Molde samarbeider om dekningen av Tilstandsrapporten i høyere utdanning. Det kommer flere saker i løpet av dagen.)

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk Av Eva Tønnessen og Hege Larsen i Khrono
Publisert 7. mai 2014 13:09 - Sist endret 7. mai 2014 14:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere