Forskerforbundet tror endret studiefinansiering gir bedre undervisning

- Forskerforbundet vil endre finansieringen av høyere utdanning for å gi studentene tettere oppfølging og bedre undervisning, sier Petter Aaslestad , leder av Forskerforbundet.

ALTFOR HØY: - Tanken bak dagens resultatbaserte andel på 40 prosent er god, men fungerer mot sin hensikt fordi den er altfor høy. Det har ført til overbooking av studenter og redusert kvalitet, sier leder Peter Aaslestad i Forskerforbundet.

Foto: Ola Sæther

Den 3. februar presenterte NOKUT sin nye studentundersøkelse om studiekvalitet. Studentene ønsker seg bedre undervisning, mer forskningsdeltakelse og bedre oppfølging. Forskerforbundet foreslår at den resultatbaserte delen av studiefinansiering reduseres fra dagens 40 prosent til 20 prosent. Det vil bety at studiestedene får finansiert 80 prosent av kostnadene ved studiestart, mot 60 prosent i dag.

- Forskerforbundets forslag vil øke kvaliteten på studietilbudene. Tanken bak dagens resultatbaserte andel på 40 prosent er god, men fungerer mot sin hensikt fordi den er alt for høy. Det har ført til overbooking av studenter og redusert kvalitet, sier leder Peter Aaslestad i en pressemelding.

Studiebarometeret viser også at en av fire av studentene mener de lærer for lite om forskning innen eget fagområde. I tillegg er det relativt mange som er kritiske til læring av yrkesfaglige ferdigheter.

Forskerforbundet mener dette er noe deres forslag vil bøte på.

- Studiestedene får mer av finansieringen ved studiestart slik at de har ressurser til gi hver enkelt student bedre oppfølging og mer variert undervisning, for eksempel i form av praksis og forskningsdeltakelse, sier Aaslestad.

Studiebarometeret er den første landsomfattende undersøkelsen av norske studenters opplevelse av studiekvalitet i høyere utdanning. Undersøkelsen omfatter samtlige studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt femteårsstudenter på integrerte masterprogram.

Emneord: Studentsaker, Universitetspoltitikk, Studentforhold
Publisert 3. feb. 2014 15:02 - Sist endret 3. feb. 2014 15:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere