Klimaendringene gjør kloden varmere

- Forskningen viser med tydelighet at det har blitt varmere, og vi ser store endringer i hele klimasystemet, selv i dyphavet på flere tusen meters dybde sier CICERO-direktør Cecilie Mauritzen . I dag ble FNs klimapanels delrapport om det naturvitenskapelige grunnlaget lansert i Stockholm.

NEDSMELTING: Det skjer ei nedsmelting av isbreane i Himalaya. Dette viser isbreen Nogozumba i Everest-regionen i Nepal. Fjelltoppen Cho Oyu på 8201 m kan skimtast i bakgrunnen. (Arkivfoto)

Foto: Kimberley Casey

Forskerne Cecilie Mauritzen, Gunnar Myhre og Jan Fuglestvedt ved CICERO Senter for klimaforskning har alle deltatt i det omfattende arbeidet med å sammenstille resultatene fra den naturvitenskapelige forskningen i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel. Forskningssentret er frittstående og tilknyttet Universitetet i Oslo.

I dag, fredag 27. september ble sammendraget av rapporten «Klimaendringer - det naturvitenskapelige grunnlaget» overrakt miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

- Det viktigste som er nytt siden forrige rapport er at vi har fått en mye bedre forståelse av hva som driver endringene av temperaturen på jordas overflate, i havet, samt smelting av is og snø, sier forsker Gunnar Myhre i en pressemelding fra CICERO.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell tar innholdet i rapporten svært alvorlig.

- FNs klimapanel gir det vitenskaplige grunnlaget for nesten alt vi gjør i klimapolitikken, både når vi forhandler fram en ny internasjonal klimaavtale og når vi vedtar nye virkemidler for å sikre nasjonale utslippsreduksjoner, sier Solhjell. Han sier Norge vil jobbe aktivt for at forhandlingene om en ny og forpliktende global klimaavtale i 2015 drives med utgangspunkt i hva vitenskapen sier er nødvendig.

- Med denne rapporten er en viktig brikke på plass for å stå enda sikrere i vitenskapen, sier miljøvernministeren i en kommentar på Miljøverndepartementets nettsider.


Bedre modeller

En av grunnene til at kunnskapen nå er mer sikker, er at modellene er blitt bedre. I tillegg har man analysert mange flere datakilder. Og for å besvare det store spørsmålet: "hva skjer hvis vi slipper ut så eller så mye klimagasser?" har det blitt utviklet fire nye utviklingsbaner med ulike konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren.

En av utviklingsbanene, som viser et «business as usual»-scenario, indikerer at temperaturøkningen på slutten av hundreåret kan bli på over 4,8 °C.

- Det som er sikkert, er at endringene vi ser i dag er små, sammenlignet med endringene vi får dersom vi fortsetter utviklingen som i dag, sier Gunnar Myhre.

Klimagasser og partikler

Klimaeffektene av et mangfold av gasser og partikler er beregnet i den nye rapporten.

- CO2 skiller seg ut som den dominerende klimagassen og er særdeles langvarig. Menneskene har allerede påført klimasystemet et meget langvarig fotavtrykk. Med fortsatte utslipp på dagens nivå vil den oppvarmende effekten på klimasystemet vare i mange århundrer, sier forskningsleder Jan Fuglestvedt.

Bjerknessenteret  for klimaforskning  i Bergen har hatt hovedansvaret for den norske klimamodellen som har bidratt med globale fremskrivninger til rapporten. Direktør Eystein Jansen er hovedforfatter av klimapanelets rapport.

- Klimapanelet konkluderer nå med at den menneskelige påvirkningen gjelder temperaturutviklingen på alle kontinent, med unntak av Antarktis, samt en lange rekke av klimafaktorer, fra havstigning, havforsuring, saltinnholdet i havet, smelting av breer, tilbaketrekking av sjøisen i  Arktis, snødekke på nordlig halvkule, hetebølger, osonlagsendringer, og nedbør og ekstremnedbør har økt betydelig på den nordlige halvkule, forteller Jansen i en pressemelding.

Togradersmålet

- Rapporten slår fast at det er minst 95 prosent sikkert at vi mennesker står for mesteparten av oppvarmingen av jorda siden 1950. I siste rapport, i 2007, var prosentsatsen 90. I naturvitenskapene er 95 prosent sikkerhet antakelig så nær man kan komme full sikkerhet, sier Mauritzen.
 

Nesten 200 FN-land er enige om å prøve å begrense oppvarmingen til 2 °C for å unngå farlige klimaendringer. Denne rapporten viser med all tydelighet at det kan bli veldig vanskelig å nå dette målet.

- Forskningen er solid. Hvordan framtiden blir, avhenger av de valgene vi tar i dag og hvor mye CO2 vi slipper ut framover, sier direktør Cecilie Mauritzen.

 

Emneord: Naturfag, Miljøforskning, Klima
Publisert 27. sep. 2013 11:41 - Sist endret 27. sep. 2013 12:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere