UiO spiller viktig rolle i nanoforskningen

Universitetet i Oslo deltar i tre av fem nanoforskningsprosjekt som nylig fikk tildelt 150 millioner kroner fra Forskningsrådet.

NANOFORSKNING: Ved UiO foregår nanoforskningen i MiNaLab  i Gaustabekkdalen, som eies og drives av SINTEF og UiO i fellesskap.

Foto: Grethe Tidemann

Forskere fra Universitetet i Oslo er ansvarlig for et prosjekt der de skal finne ut hvordan nanoteknologi kan forbedre energieffektiviteten til termoelektriske generatorer og varmepumper. Dessuten deltar UiO-forskere i prosjekt hvor nanoteknologi skal brukes til å produsere ren energi. UiO skal også delta i forskning på hvordan nanoteknologi kan utvikle karbondioksyd til å bli framtidig råstoff  for kjemikalier, polymerer og drivstoff.

Store forhåpninger

Det knytter seg store forhåpninger til resultatene fra de fem store, nasjonalt koordinerte prosjektene som fikk støtte fra NANO2021 i denne tildelingsrunden. Programstyret er svært fornøyd med den gode responsen søkerne ga på kravene i utlysningsteksten. Mange av de sentrale kravene var nøye utformet etter den internasjonale ekspertevalueringen av Forskningsrådets tidligere storsatsing NANOMAT, som NANO2021 nå følger opp.

– Vurderingen av søknadene ble gjort av internasjonale eksperter i panelmøter, der viktige kriterier var blant annet vitenskapelig kvalitet, prosjektleder og prosjektgruppen, gjennomførbarhet, formidling og kommunikasjon, ansvarlig teknologiutvikling og internasjonalt samarbeid. Denne utlysningen hadde i tillegg noen spesielle krav som f. eks. kravene til nasjonal koordinering, sterk forankring i søkerinstitusjonene og brukerinvolvering, sier spesialrådgiver Dag Høvik i Forskningsrådets program NANO2021 i en artikkel på Forskningsrådets nettsider.

De siste årene har Forskningsrådet bidratt med betydelige midler for å bygge opp en nasjonal infrastruktur i NorFab, som omfatter MiNaLab i Oslo, NanoLab i Trondheim og MSTLab i Horten, og andre nasjonale forskningsinfrastrukturer. Høvik er fornøyd med at disse, og andre laboratorier for grunnleggende forskning, er godt synlige i prosjektene slik som forutsatt i utlysningen.

– Et annet viktig poeng er at prosjektene finansierer mange doktorgradsstipendiater og postdoktorstillinger. I mange tilfeller går inntil halvparten av tildelingene med til disse rekrutteringsstillingene. En god kjønnsbalanse var også fordelaktig i søknadene, sier han.

Forventer resultater

Men det er til syvende og sist forventningene om gode forskningsresultater som har vært aller viktigst for tildelingene. Alle prosjektene ligger innenfor områder som er definert som strategisk viktig for nasjonen: Helse og medisin, energi, klima- og miljøteknologi og råstoffer fra norsk natur.

I bunnen av alle prosjektene ligger også kravet til en etisk og samfunnsmessig ansvarlig teknologiutvikling. Alle prosjektene skal være rigget slik at de overvåkes og evalueres kontinuerlig i forhold til ansvarlig teknologiutvikling med ivaretagelse av for eksempel helseeffekter ved teknologiene og produktene som utvikles.

Fakta om prosjektene:

De fem prosjektene som delte potten på ca 150 millioner kroner er:

• «Thermoelectric materials: nanostructuring for improving the energy efficiency of thermoelectric generators and heat-pumps», der UiO er ansvarlig og med blant annet NTNU, UiS, SINTEF, UiA og IFE som norske samarbeidspartnere, i tillegg til to amerikanske.

• «Functional oxides for clean energy technologies: fuel cells, gas separation membranes and electrolysers» , der SINTEF er ansvarlig og med NTNU og UiO som samarbeidspartnere.

• «Carbon Dioxide as a Future Feedstock for Chemicals, Polymers, and Fuels» , der SINTEF er ansvarlig og med Høgskolen i Telemark, Norner og UiO som samarbeidspartnere.

• «Biodegradable Nanoparticles in Cancer Diagnosis and Therapy» der Oslo Universitetssykehus er ansvarlig og med NTNU, to norske industribedrifter og to utenlandske universitet/institutt som samarbeidspartnere.

• «The Norwegian Nanocellulose Technology Platform» der PFI er ansvarlig og med NTNU, UiS, UiB, Østfoldforskning og NORUT som norske

Emneord: Forskningspolitikk, Realfag, Økonomi
Publisert 30. juli 2013 11:17 - Sist endret 30. juli 2013 11:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere