I år skal du være innovativ

2013 er UiOs innovasjonsår og alle fakultetene er involvert. – Innovasjon er mer enn naturvitenskap, patenter og teknologi, poengterer SV-dekan Fanny Duckert .

Et eksempel på samfunnsvitenskapenes rolle innen innovasjon, er deres bidrag til å løse utfordringer i velferdssamfunnet, framhever SV-dekan Fanny Duckert. (Arkivfoto: Duckert sammen med prodekan for undervisning Bjørn Erik Rasch (t.v.) og visedekan for forsking Geir Asheim)

Foto: Ola Sæther

I 2011 var det studiekvalitet og i fjor var det internasjonalisering som gjaldt. Den som i år ønsker å bidra til å oppfylle Strategi 2020 – som har som mål å gjøre UiO til et internasjonalt toppuniversitet, skal være innovativ.

– Når det er et «år», setter vi på oss spesialbriller og blir mer oppmerksomme på hva vi gjør innenfor årets tema. Men vi slår oss jo ikke av og på årlig. Det skal ikke være sånn at universitetet er ferdige med internasjonalisering nå, fordi internasjonaliseringsåret var 2012, sier SV-dekan Fanny Duckert.

Mer enn naturvitenskap

I Strategi 2020 er innovasjon pekt ut som universitetets fjerde oppgave, i tillegg til forskning, utdanning og formidling.

Begrepet defineres i universitetets Handlingsplan for innovasjon 2013–2015 som «nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå samfunnsnytte, herunder verdiskaping.»

– Det er fort gjort å tenke at innovasjon er naturvitenskap, patenter og teknologi. Men samfunnsvitenskapenes rolle er også viktig. Ett eksempel er vårt bidrag til å løse utfordringer i velferdssamfunnet: Vi kan identifisere problemer, utvikle løsninger og forske på effekter. Dessuten kan vi gi kunnskap om hvordan teknologi forstås og kommer til anvendelse, framhever SV-dekanen.

Europeisk essaykonkurranse

På SV står fagmiljøet ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) sentralt i innovasjonsåret.

– De skal arrangere to workshoper i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling. En om innovasjon innenfor livsvitenskapene og en om forskning og innovasjon i nordiske hovedsteder, forteller Duckert.

For studenter planlegger fakultetet blant annet
en storstilt, europeisk studentessaykonkurranse. Konkurransen vil bli åpen for alle studenter i EU-området, og har
samfunnsvitenskapelige forståelser av innovasjon som tema.

Skal lære økonomi på HF

Det hører med til sjeldenhetene at det går raskt fra humanistisk forskning og til innovasjon, medgir HFs prodekan for studier og utdanning Gro Bjørnerud Mo.

– Ikke alle er like glad i slike «år», og for dem som ikke opplever temaene som relevante, kan de oppleves som utenpåklistrede. Derfor forsøker jeg å koble årene til viktige, varige ting jeg mener må gjøres, sier hun.

Fordi innovasjon kan defineres som «kunnskap i bruk», benytter fakultetet anledningen til å jobbe videre med arbeidet for å gjøre HF-studiene mer relevante for arbeidsmarkedet. Blant tiltakene er en egen innovasjonsrettet emnegruppe som er under utvikling. Emnegruppen vil gi 40 studiepoeng og skal kunne velges av alle.

– Her skal vi gi studentene ferdigheter og verktøy vi vet de trenger og som arbeidsgiverne etterspør, forteller Mo, og nevner teamarbeid og økonomi som eksempler.

Samarbeid med næringslivet

På et fakultet mange kanskje knytter sterkere til innovasjon, nemlig matnat, har dekan Morten Dæhlen foreløpig ingen konkrete planer å vise til.

– Det er for tidlig å si noe helt presist, men vi kommer trolig til å konsentrere oss om innovasjon i samarbeidsprosjekter med næringsliv og enheter i offentlig forvaltning og nyskaping og entreprenørskap blant studentene, sier han.

– Tror du innovasjon er noe som vanligvis relateres til noen fag eller fakulteter, framfor andre?

– Innovasjoner finner vi innenfor de fleste fagområder og ofte i skjæringsfeltet mellom fagområder, men det er trolig slik at innovasjonstakten innenfor teknologifag som IKT og enkelte naturvitenskapelige fag er høyere enn for de fleste andre fag, mener dekanen.

Om det har noe å si for måten de ansatte jobber på, hvilket «år» det er, tror han varierer:

– Men vi oppnår definitivt en høyere bevissthet rundt det som er årets tema.

 

Emneord: Strategisk plan Av Helene Lindqvist
Publisert 25. jan. 2013 12:45 - Sist endret 28. jan. 2013 18:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere