Ingen midler til nytt livsvitenskapsbygg

Vikingskipssamlingene sikres, men forslaget til statsbudsjett inneholder verken midler til nytt livsvitenskapsbygg eller til veksthus på Tøyen. Rektor Ole Petter Ottersen er skuffet.

FORBLIR TOM: Denne tomta er satt av til et framtidig veksthus på Tøyen, men heller ikke denne gang kommer det penger over statsbudsjettet. – Vi er skuffet over at regjeringen nå gjør det umulig å starte utviklingen av det som skal bli et opplevelsessenter for hele familien, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Foto: Ola Sæther

En skuffet rektor Ole Petter Ottersen finner i forslaget til statsbudsjett for 2013 verken midler til sin ønskede storsatsing på livsvitenskap eller penger til det lenge planlagte veksthuset ved Naturhistorisk museum på Tøyen.

– Vi er glad for at livsvitenskapsbygget er klarert i budsjettet, men vi kommer ikke i gang uten midler, sier Ottersen i en pressemelding.

Livsvitenskapssatsingen er ifølge pressemeldingen blitt kritisert for mangel på risikovillig kapital fra næringslivet. Ottersen frykter at tilgangen på risikovillig kapital blir enda dårligere hvis ikke signalene fra regjeringen følges opp med startbevilgninger.

– Vi når ikke opp i verdenstoppen uten det nødvendige utstyret og infrastrukturen, advarer UiO-rektoren.

Realvekst på 2,2 prosent

Regjeringen foreslår å øke innsatsen til forskning og utvikling med 1,4 milliarder kroner til totalt 27,4 milliarder kroner. Det betyr en realvekst på 2,2 prosent. Fra 2005 har forskningsbevilgningene hatt en vekst på omlag 6,7 milliarder kroner eller 32 prosent, framheves det i Kunnskapsdepartementets pressemelding.

UiO-rektoren er ikke imponert.

– Myndighetene bør ikke bare henvise til at forskningsbudsjettene har økt. De må øke dem like raskt eller raskere enn forskningsbudsjettene til de landene vi vanligvis sammenligner oss med, sier han.

I pressemeldingen fra UiO vises det til at nye tall fra NIFU dokumenterer at Sverige, Danmark og Finland over de siste tiårene har hatt en brattere økning enn Norge når det gjelder forskningsutgifter målt i kjøpekraft.

– UiO må løpe fortere som institusjon, og Norge må løpe fortere som forskningsnasjon. Siden 99 prosent av forskningen og kunnskapsproduksjonen skjer utenfor Norges grenser er vi nødt til å komme inn i de internasjonale forskningsnettverkene. Da må vi selv være blant de beste, slår Ottersen fast.

Vikingskipssamlingen sikres, ingenting til veksthus

Det er Universitetet i Oslo som forvalter vikingskipene og de tilhørende gjenstandene på Bygdøy. Regjeringen har nå besluttet at vikingskipene skal forbli på Bygdøy, i tråd med det internasjonale ekspertutvalgets anbefaling. For å bidra til å sikre og bevare de unike vikingsamlingene, foreslås en satsning på 30 millioner kroner fordelt over tre år.

Veksthuset ved Naturhistorisk museum på Tøyen, er derimot ikke tilgodesett i budsjettet. Etter at Oslo kommune i høst ga rammetillatelse til Veksthuset, var det kun offentlige midler som manglet.

– Private donorer har allerede vært på banen i lengre tid. Vi er skuffet over at regjeringen nå gjør det umulig å starte utviklingen av det som skal bli et opplevelsessenter for hele familien, sier rektor Ottersen.

Fortsatt oppussing i sentrum

Over budsjettet til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet har UiO fått henholdsvis 50 og 92 millioner kroner til fase 1 og 2 av videreføringen av rehabiliteringen av sentrumsbygningene.

 

Emneord: Økonomi, Vikingskipshuset Av Helene Lindqvist
Publisert 8. okt. 2012 11:29 - Sist endret 8. okt. 2012 12:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere