Punktum for Penkowa

Københavns Universitet bekrefter lekkasjene i dansk presse om internasjonale eksperters funn: Det har vært omfattende juks i Milena Penkowas arbeider. Nå ryker sannsynligvis siste rest av Penkowas forskerkarriere – doktorgraden.

INNRØMMER FEIL:  - "Bevidst uredelighed" er derimod en ganske anden sag, og det har jeg aldrig begået", sier Milena Penkowa til konklusjonen om at hun har drevet med omfattende  juks i de vitenskapelige arbeidene sine. (Arkivfoto)

Foto: Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling

På en pressekonferanse ved Københavns universitet, tirsdag, bekreftet ekspertpanelet hovedfunnene fra lekkasjene i dansk presse: Av 29 vitenskapelige arbeider fra perioden 2000-2005, var 15 beheftet med vitenskapelig «snyd».

Kommisjonens leder, professor Hans Lassmann ved Det medisinske universitet i Wien, bekreftet at kommisjonens medlemmer mener det dreier seg om bevisst uredelighet, og ikke uaktsomme feil.

Omfattende granskning

Dette omfatter oppdiktede dyreforsøk, manipulering med data, forfalskning av resultater og manglende kontrolleksperimenter.

«Lassmann-rapporten» har identifisert totalt 102 vitenskapelige publikasjoner med Penkowa som hoved- eller medforfatter. 23 av disse ble lagt bort som mindre relevante, som oversiktsartikler og mindre konferanseinnlegg. 50 artikler er nærmere undersøkt, mens 29 er blitt gjennomgått for grundigere etterprøving. Alle analyser er gjennomgått på nytt, originale foto fra forsøk er gransket i forhold til publiserte versjoner og man har forsøkt å innhente kvitteringer for alle påståtte dyreforsøk. Granskerne har besøkt laboratorier, gjentatt forsøk og gjennomført intervjuer med Penkowa selv og en rekke andre nøkkelpersoner, i følge Københavns Universitet.

124 medforfattere er tilskrevet med anmodning om å svare på et omfattende spørreskjema.

Granskerne konkluderer med at jukset er begått av Penkowa selv, og at det ikke er mistanke om at samarbeidende forskere skal ha medvirket i falskneriet.

Doktorgrad kan ryke

Københavns Universitet reagerer med å sende rapporten videre til det nasjonale granskingsutvalget for vitenskapelig uredelighet, med hensyn til formelle reaksjoner overfor forskeren. Ettersom noen av arbeidene dannet grunnlaget for Penkowas doktorgradsavhandling, er det sannsynlig at doktorgraden blir trukket tilbake.

Penkowa ble suspendert fra professoratet ved det medisinske fakultet ved KU allerede i 2010. Hun driver i dag et enkeltpersonsforetak.

Kritiserer universitetet

Granskingen tyder på at arbeider gjort i samarbeid med andre forskere, ikke inneholder juks. Utvalget peker på Penkowa som en særs produktiv, ambisiøs forsker med gode samarbeidsevner.

Samtidig kritiseres Københavns Universitet for manglende opplæring i forskningsetikk og svake rutiner på behandling av uredelighetssaker. Utvalget mener Penkowas juks kunne vært stoppet langt tidligere.

Anerkjenner ikke utvalget

Hovedpersonen selv kommenterer saken slik:

"Som jeg tidligere har sagt, er der ingen tvivl om, at utilsigtede fejl kan være sket undervejs, siden jeg i 1993 begyndte at arbejde i laboratoriet, og det skal jeg være den første til at beklage dybt, i følge dansk media. - "Bevidst uredelighed" er derimod en ganske anden sag, og det har jeg aldrig begået."

Penkowa anerkjenner ikke det internasjonale panelet, og mener at det er blitt brukt av universitetsledelsen for å vise handlekraft.

Ryddejobb

Lassmann-rapporten setter en form for punktum i Penkowa-saken – i alle fall i forhold til medienes oppmerksomhet.

Nå begynner imidlertid en annen opprydningsjobb. Nature på nettet har fulgt denne saken. Foreløpig er i følge tidsskriftet kun to artikler formelt trukket tilbake. Etter Lassmann-rapporten, er flere "retractions" ventet. Det er opprettet en egen blogg på Retraction Watch. Så vidt Universitetsavisa kjenner til, skal ingen forskere ved norske institusjoner være blant medforfatterne.

Emneord: Forskning, Medisin, Etikk Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 8. aug. 2012 15:33 - Sist endret 10. aug. 2012 11:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere