Rekordopptak til høyere utdanning

Det har vært rekordopptak til høyere utdannning i 2012. Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av i alt ca 115 000 søkere, er rundt 93 500 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. 79 400 kvalifiserte søkere har fått tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak, melder Kunnskapsdepartementet.

FORNØYD: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er svært fornøyd med at ungdommer søker utdanninger samfunnet trenger. - Det viser at de klarer å velge både med hjernen og hjertet, sier hun.

Foto: Ola Sæther

Det er sendt ut nærmere 4 900 flere tilbud i år enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 6,5 prosent.

– Jeg er fornøyd med at ungdommen søker utdanninger samfunnet trenger. Det viser at de både klarer å velge med hjernen og hjertet sitt. Spesielt gledelig er det at lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene er stadig mer populære. I tillegg har fått vi en stor og etterlengtet økning for realfag og teknologiske fag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Studentene er bekymret

Norsk studentorganisasjon (NSO) er bekymret for at økt opptak uten tilstrekkelig økning i finansieringen går utover utdanningskvaliteten. – Vi trenger en høyt utdannet befolkning. Det er derfor veldig bekymringsfullt at signalene fra universiteter og høgskoler er at finansieringen ikke strekker til. Man ser eksempler på at kvantitet trumfer kvalitet for å få økonomien til å gå rundt. Dette må regjeringen ta alvorlig, sier Øyvind Berdal, leder i NSO.

 NSO mener regjeringen må sette utdanningskvalitet på dagsorden når de møtes i august for å diskutere statsbudsjettet for 2013.

– Utdanningskvalitet krever innsats både i form av midler og tilrettelegging. Hvis Norge skal ha kompetent arbeidskraft i fremtiden kan vi ikke nedprioritere høyere utdanning, sier André Almås Christiansen, nestleder i NSO.

Lærerutdanningene
Opptaket til lærerutdanningene øker stadig. I år er økningen størst for førskolelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. Til lærerutdanningene samlet er det gitt studietilbud til 722 flere søkere enn i fjor. Dette er en økning på 9 prosent.

 – Det er gledelig at vi får stadig flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningene. Det er tydelig at rekrutteringskampanjene som Kunnskapsdepartementet finansierer bidrar til denne økningen, sier Halvorsen. 

Realfag og teknologi
Det er gitt rekordmange tilbud om studieplass ved realfaglige og teknologiske studier. Til bachelorutdanningene i ingeniørfag, er det sendt ut 14 prosent flere tilbud om studieplass i år enn i fjor.

– I årene framover vil Norge trenge mange nye kompetente realfags- og teknologikandidater. Det er derfor gledelig at disse utdanningene opplever vekst i både søkning og opptak. Bachelorprogrammet i ingeniørfag hadde for eksempel 25 prosent flere søkere sammenliknet med i fjor og opptakstallet viser at svært mange av disse er kvalifiserte. Årets opptak bekrefter at regjeringens langsiktige arbeid med å styrke rekrutteringen til disse fagene gir resultater, sier kunnskapsministeren.

Helse- og sosialfagutdanninger
Det er fortsatt god tilstrømning til helse- og sosialfagutdanningene. Det er sendt ut 625 flere tilbud om studieplass til disse utdanningene i år sammenlignet med i fjor.

 

Restetorget
Foreløpig står ca. 14 000 kvalifiserte søkere uten studieplass. Det er ingen vesentlig økning i antallet søkere uten tilbud i år sammenliknet med i fjor.

Samordna opptak åpner Restetorget fredag 20. juli kl 09.00.
Erfaringen fra tidligere år tilsier at mange av de kvalifiserte søkerne som i øyeblikket står uten studieplass, kan regne med å få tilbud om plass.

– Jeg oppfordrer søkere til å være aktive på Restetorget. Der finnes det fortsatt mange spennende tilbud, konstaterer kunnskapsministeren.

Nestleder André Almås Christiansen i Norsk studentorganisasjon (NSO) oppfordrer regjeringen til å satse enda mer på studentene.

- Det er studentene som opplever konsekvensene på kroppen, de får ikke plass i forelesningssalen, samtidig som de får kutt i oppfølging, veiledning, praksistilbud og seminarundervisning. Regjeringen må ta grep for bedre finansieringen av studentene og vise at de satser på høyere utdanning, oppfordrer Almås Christiansen .

Emneord: Studentforhold, Studentsaker, Undervisning Av Martin Toft
Publisert 19. juli 2012 09:56 - Sist endret 19. juli 2012 10:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere