Styrker undervisning og forskning i barnelitteratur

Når den siste foreleseren i barnelitteratur ved Universitetet i Oslo slutter, har ikke instituttet råd til å ansette en ny. Det skal Norsk barnebokinstitutt og Institutt for lingvistiske og nordiske studier gjøre noe med.

SAMARBEIDER OM BARNELITTERATUR. Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved instituttleder Bente Christensen (t.v.) og Norsk barnebokinstitutt ved direktør Kristin Ørjasæter har undertegnet en avtale om forskning og undervisning i barne- og ungdomslitteratur. (Foto: Helen Hillevi Ruud)

Norsk barnebokinstitutt og Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) undertegnet tirsdag 19. juni en samarbeidsavtale om å styrke undervisningen og forskningen i barne- og ungdomslitteratur.

Dette betyr i praksis at fagpersoner fra Norsk barnebokinstitutt skal bidra i undervisningen ved Universitetet i Oslo på både bachelor- og masternivå. De to instituttene skal også definere felles forskningsområder og gjennomføre felles forsknings- og utviklingsprosjekter.


Populært emne

– Dette er en avtale som begge parter har interesse av. Fra vår side har vi på grunn av stram økonomi ikke mulighet til å ansette nye forelesere når noen slutter, selv om det er behov for det. Emnene innen barne- og ungdomslitteratur har mange studenter og er et av de mest populære emnene vi har, forteller instituttleder ved ILN, Bente Christensen.

– Derfor er det svært nyttig for oss å samarbeide med en seriøs samarbeidspartner som Norsk barnebokinstitutt, som innehar kvalitet og store faglige ressurser, sier Christensen.


Eksperimenterer med nye medier 

Hvorfor tror du barne- og ungdomslitteratur er så populært?

– Barnelitteratur er et utrolig viktig felt, fordi den dreier seg om den kommende generasjon. I tillegg er det mange av studentene som er lærere og jobber med barn. Barnelitteratur er også et interessant felt fordi det er i det litteraturfeltet man eksperimenterer mest gjennom nye, visuelle medier, sier Bente Christensen.  


Viktig å samarbeide med UiO

– Som et lite fagmiljø er det nødvendig for oss å samarbeide med et universitetsmiljø, sier direktør for Norsk barnebokinstitutt, Kristin Ørjasæter.

– Universitetet er profesjonelle når det gjelder undervisning og forskning, som er to av tre sentrale hovedfelt for oss. Vi har som mål å tilby undervisning i hele landet. Derfor er det også viktig for oss å ha et godt forskningssamarbeid, slik at vi kan utvikle kunnskapen vår, sier Ørjasæter.


Lyser ut masterstipend

Som en del av avtalen lyser Institutt for lingvistiske og nordiske studier ut et masterstipend, der en masterstudent får 20 000 kroner for å arbeide innenfor forskningsprosjektet «Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers». Prosjektet drives av Norsk barnebokinstitutt, med forskere fra ulike universiteter og høgskoler.

– Vi opplever dette som en god start på samarbeidet. Masterstipend er viktig for å rekruttere nye medarbeidere. Det handler om å sikre at det utvikles masterstudenter nå, for at noen av dem kanskje vil komme til å bli forskere i morgen, mener Kristin Ørjasæter. 

Emneord: Institutt for lingvistiske og nordiske studier Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 21. juni 2012 11:28 - Sist endret 21. juni 2012 11:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere