05 - Side 3

Sist endra 23. mai 2012 14:11 av hhruud@uio.no
Sist endra 29. mai 2012 12:09 av hhruud@uio.no
Sist endra 3. mai 2012 12:53 av Martin Toft
Sist endra 4. mai 2012 15:25 av Martin Toft

11. mai er siste frist for å nominere kandidater til valget av representant for de midlertidig vitenskapelige tilsatte i Universitetsstyret. Bård Frydenlund tar ikke gjenvalg.

Sist endra 31. mai 2012 10:27 av Martin Toft
Sist endra 29. mai 2012 14:30 av hhruud@uio.no

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lanserer i dag Forskningsbarometeret 2012, som viser tilstanden for norsk forskning. – Jeg er fornøyd med at den offentlige delen av forskningssystemet skårer så godt. Det viser at vi har gjort mye riktig, selv om det er områder vi fortsatt kan hevde oss bedre på, sier Halvorsen.

Sist endra 24. mai 2012 13:32 av Martin Toft
Sist endra 8. mai 2012 09:58 av Martin Toft
Sist endra 28. mai 2012 14:29 av Martin Toft

Åtte norske universiteter og Norges forskningsråd oppretter i samarbeid med University of California at Berkeley et norsk universitetssenter på Berkeley. Senteret skal fremme samarbeid om forskning og studier.

Sist endra 28. mai 2012 13:43 av Martin Toft

– Det er svært provoserande for dei streikande at Akademikarane held fram og meklar med staten 36 timar på overtid. Me fryktar at organisasjonen vil torpedera heile det solidariske lønnssystemet i offentleg sektor, seier NTL-leiar Ellen Dalen, Parat-leiar Ole Martin Nodenes og leiar for Forskarforbundet, Eivind Balsvik.

Sist endra 4. mai 2012 12:32 av Martin Toft

NTL-leiar Ellen Dalen rasar mot at nytilsett teknisk direktør Per Erik Syvertsen  (67) krev ei lønn på 923 800 kroner for å jobba i ei 80 prosent stilling. – Det er eit dårleg signal til andre UiO-tilsette.

Sist endra 15. mai 2012 12:46 av Martin Toft

Det skal opprettes 1000 nye studieplasser fra høsten 2012. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 50,7 millioner kroner til dette i Revidert nasjonalbudsjett 2012, opplyser kunnskapsminister Kristin Halvorsen.  

Sist endra 25. mai 2012 12:24 av hhruud@uio.no
Sist endra 6. mai 2012 22:58 av Martin Toft

Den britiske regjeringen krever åpen publisering for all offentlig finansiert forskning. Harvard University (bildet) har ikke lenger råd til tidsskrift, og 11 000 forskere boikotter forlagsgiganten Elsevier. Hva skjer? 

Sist endra 25. mai 2012 11:43 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 30. mai 2012 13:21 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 30. mai 2012 13:21 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 30. mai 2012 13:22 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 30. mai 2012 13:22 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 30. mai 2012 13:23 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 30. mai 2012 13:23 av Ola Gamst Sæther