Flere vil studere teknologi

Søkertallene fra Samordna opptak viser at teknologiske fag har 20 prosent flere søkere enn i fjor. Antall søkere til realfag øker med 11,2 prosent. – Svært gledelig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Ungdommen har skjønt det. – Ungdommen har skjønt hvilke områder samfunnet trenger søkere på, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen etter at søkertallene ble lagt fram i dag.

Foto: Ola Sæther

– Det er helt feil at det er et misforhold mellom det samfunnet har behov for og det som ungdom søker seg til, slik diskusjonene i media har antydet, sier Kristin Halvorsen etter at Samordna opptak og Kunnskapsdepartementet i dag la fram årets søkertall.

– Tallene tyder på at regjeringens satsing på realfag og teknologi virker og at mange unge har kombinert interessene sine og det samfunnet har behov for, sier Halvorsen.

7000 flere søkere

Totalt har 115 764 personer søkt høyere utdanning. Dette er over 7000 flere søkere enn i fjor.

De aller fleste områder har fått flere søkere enn i fjor. Unntak er for eksempel estetiske fag, som får en nedgang på litt over 7 prosent. Sosionomutdanningen har også 7 prosent færre søkere enn i fjor, og veterinærstudiet har 8 prosent færre søkere. Politihøgskolen og Norges Idrettshøgskole har en nedgang i antall søkere på henholdsvis 4 og 4,55 prosent.

Universitetet i Bergen har en svak nedgang i søkere på 1,33 prosent.

Fortsatt er det flest kvinner som søker høyere utdanning. 59,2 prosent av søkerne er kvinner, som er omtrent det samme som i fjor.

Læreryrket har fått bedre rykte

Også lærerutdanningene får flere søkere. Kunnskapsdepartementet har de siste tre årene drevet kampanjer for å få flere til å bli lærere. Ifølge Kristin Halvorsen kan kampanjene ha bidratt til at antall førstevalgssøkere til lærerutdanningene har økt med over 50 prosent siden 2008.

Antall søkere til lærerutdanningene øker med litt over fire prosent fra i fjor.

– Tallene viser at ryktet til læreryrket er kraftig forbedret, mener Kristin Halvorsen. 

Særlig førskolelærerutdanningen opplever oppgang i søkertall: Antallet søkere øker med 22 prosent fra i fjor.

– Også her har mange ungdommer kombinert sine egne interesser og samfunnets behov. Resultatet spiller også sammen med at barnehagene er blitt et stort samfunnsområde, sier kunnskapsministeren.

UiO populært, økning i distriktene

Universitetet i Oslo er mer populært enn noen gang. UiO er førsteprioritet for over 17000 søkere.

– UiO har en solid posisjon som Norges klart mest attraktive universitetet å studere ved. Et bredt studietilbud kombinert med høy faglig kvalitet fortsetter å være viktig for nye søkergrupper, sier
rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen i en pressemelding.

Men også høgskolene utenfor de store byene opplever økning i søkertall. Ved Høgskolen i Hedmark er det en økning på 26 prosent, og ved Høgskolen i Gjøvik en økning på 24,5 prosent. Høgskolen i Narvik har en økning på 33 prosent. Høgskolen i Harstad opplever en nedgang på 7,71 prosent.

Søkertallene og tall fra tidligere års opptak finnes på Samordna opptaks statistikksider: www.samordnaopptak.no/info/soekertall

Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 23. apr. 2012 14:30 - Sist endret 23. apr. 2012 15:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere