Første smell på ti år

For første gang siden 1990-tallet opplever instituttsektoren realnedgang i forskningsutgifter. Den kommer til å fortsette, spår SINTEF-ledelsen overfor Forskerforum.no.

SLITER: Flere forskningsinstitutter sliter økonomisk. Bildet er fra CIENS-bygningen hvor blant andre Transportøkonomisk institutt holder til. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– Etter tre år med vekst i 2006, 2007 og 2008, ser vi at veksten har stoppet opp og det går litt ned i 2009, 2010 og 2011.

Det sier visekonsernsjef i forskningsinstituttet SINTEF Reidar Bye til Forskerforum.no. Han bekrefter inntrykket fra de siste tallene fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). De viser at instituttsektorens totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) endte på 10,4 milliarder kroner i 2010. Det er en nominell oppgang på 1,5 prosent fra 2009, men korrigert for lønns- og prisstigning innebærer det en realnedgang på 1,7 prosent.

Resultatet: – Antall årsverk har blitt noen færre de siste årene, forteller Bye.

Finanskrisen preger forskningen

I vanskelige tider har bedriftene måttet spare inn på forsknings-tjenester.

For SINTEFs del har den økonomiske situasjonen medført reduksjon i staben for å sikre bunnlinja. Ifølge Forskningsrådets årsrapport for forskningsinstituttene økte SINTEF sitt driftsresultat fra 53,2 millioner kroner i 2009 til 79,1 millioner i 2010, til tross for nedgang i inntekter fra næringslivet.

Nedgangen i sektoren har vært størst ved næringsrettede institutter som opplevde en realnedgang på vel 3 prosent. Statistikken viser en betydelig nedgang i finansiering fra næringslivet på vel 8 prosent, mens finansieringen fra Forskningsrådet og utlandet økte med henholdsvis vel 3 og nær 4 prosent, skriver NIFU.

– Det kan se ut til at hovedårsaken til realnedgangen henger sammen med redusert finansiering fra norsk næringsliv. Det kan tenkes at det er et etterslep fra forrige finanskrise. Det er en nærliggende forklaring at bedriftene i vanskelige tider har måttet spare inn på kjøp av FoU-tjenester fra instituttene, sier seniorrådgiver Bo Sarpebakken ved NIFU, som har ansvaret for FoU-statistikken for instituttsektoren.

Emneord: Økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 11. jan. 2012 15:50 - Sist endret 11. jan. 2012 16:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere