Ba om innsyn hos flere

Selskapet som har fått innsyn i 4600 studentnavn ved UiB har bedt om studentinformasjonen fra 20 andre institusjoner. Både rektor Sigmund Grønmo og Kunnskapsdepartementet beklager at regelverket muliggjør utlevering.

FÅR UTLEVERT STUDENTNAVN: Selskapet Rekruttering AS har bedt om og fått navn på alle uteksaminerte studenter ved 15 norske universiteter og høgskoler. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– Vi har sendt innsynsbegjæringen til alle høgskoler og universitet i Norge, sier daglig leder Kjell F. Klynderud i Rekruttering AS til På Høyden.

Før helgen skrev På Høyden at selskapet allerede har fått ut navnene på alle uteksaminerte studenter ved Det juridiske fakultet fra 1980 til i dag. 4600 navn er utlevert, og selskapet svarte med å be om tilsvarende lister for alle andre utdanninger ved Universitetet i Bergen.

LES OGSÅ: UiB leverte ut 4600 studenter

At begjæringen er sendt til alle høgskoler og universitet i landet er en sannhet med visse modifikasjoner, men innsynsbegjæringen er sendt til 20 institusjoner i tillegg til UiB.

Fakta/ Innsynsbegjæringene

1. desember 2011 ble det sendt en innsynsbegjæring fra Rekruttering AS til følgende institusjoner:

* Universitetet i Agder
* Universitetet i Bergen
* Universitetet i Oslo
* Universitetet i Stavanger
* Universitetet i Tromsø
* Universitetet for miljø- og biovitenskap
* Høgskolen i Gjøvik
* Høgskolen i Harstad
* Høgskolen i Molde
* Høgskolen i Nesna
* Høgskolen i Telemark
* Høgskolen i Volda
* Bjørknes høyskole
* Diakonhjemmet høgskole
* Norges veterinærhøgskole
* Fagskolen i Vest-Agder
* Fagskolen i Oslo
* Fagskolen i Vestfold
* Treider private gymnas
* Noroff
* Asker Musikkorps

Kilde: E-post fra Rekruttering AS til institusjonene.

 

E-posten, som På Høyden har fått tilgang til, er stilet til 31 adressater. Når duplikater og adresser som ikke eksisterer er fjernet er det 21 adressater igjen. Seks universitet, ni høgskoler, tre fagskoler, ett privatgymnas, en kombinert høg-, fag- og vidergående skole – og kuriøst nok, ett musikkorps. (Se listen i faktaboksen.)

Skeptisk UiB-rektor
Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen beklager at lovgivningen er slik at universitetet er pålagt å utlevere informasjon om studenter.

– Vi deler så avgjort bekymringen som blant annet har kommet til uttrykk fra ledelsen av vårt eget studentparlament, sier Grønmo.

Han forteller at ledelsen ved UiB fulgte med og ble orientert da NTNU fikk en slik forespørsel i fjor, også da Kunnskapsdepartementet behandlet klagen på avslaget som først ble gitt.

– Vi er veldig enige med NTNUs utgangspunkt. Det er svært betenkelig at det skal utleveres informasjon om tidligere og nåværende studenter til kommersielle formål, sier Grønmo.

Han sier at UiB betrakter departementets konklusjon om at slike lister skal utleveres som et pålegg om å utlevere opplysningene.

– Det er slik departementet tolker gjeldende lovgivning. Det vi kommer til å gjøre er å følge opp pålegget med å levere ut akkurat den informasjonen vi må, men heller ingenting mer, understreker rektor.

UiS snudde
Universitetet i Stavanger (UiS) bekrefter å ha fått den samme innsynsbegjæringen som UiB.

– Universitetet i Stavanger leverer ikke ut sånt, sier universitetsdirektør John B. Møst.

– Jo, ifølge arkivpersonalet har dere gjort det.

– Hæ? Det må jeg få undersøke, da er det noen som er mer frislupne enn direktøren, svarer Møst.

Da saken ved NTNU ble kjent i fjor sa Universitetet i Stavanger nemlig at det var uaktuelt for dem å utlevere klasselister. Men i vinter fikk Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS en innsynsbegjæring fra rekrutteringsselskapet Mosaique. Mosaique ba om navn og kontaktinformasjon til ingeniørstudenter. Innsynsbegjæringen ble innvilget.

Ingen automatikk i innsyn
Etter å ha undersøkt saken nærmere tar Møst kontakt igjen. Da bekrefter han at Mosaique har fått informasjonen de var ute etter.

– Jeg var ikke lykkelig med utleveringen, men det er vanskelig. På den ene siden kan man si at Kunnskapsdepartementets brev til NTNU gjelder en enkeltsak, slik at det ikke gjelder generelt. Men vår jurist vurderte det slik at når NTNU hadde fått et slikt brev var det vanskelig for oss å la være å innvilge innsynsbegjæringen, sier Møst.

Men det er ikke dermed sagt at også Rekruttering AS vil få det samme innsynet.

– Vi må vurdere alle innsynsbegjæringer nøye. Vi kunne jo ha tenkt oss at saken ble noe nærmere debattert enn at man bare skal forholde seg til et brev fra departementet til én institusjon, sier Møst.

Under behandling
Joakim Bakkevold, assisterende universitetsdirektør ved Universitetet i Tromsø (UiT), bekrefter at også UiT har fått en innsynsbegjæring fra Rekruttering AS. De har så langt ikke gitt fra seg informasjon sine studenter.

– Vi er i dialog for å få presisert hvilke opplysninger dette gjelder, for vi synes det er utydelig hva han vil ha sammenstilt, sier Bakkevold.

– Hva synes UiT om innsynsbegjæringen?

– Vi er skeptiske med tanke på personvernet til våre studenter, sier han.

Også Universitetet i Oslo bekrefter å ha fått den samme innsynsbegjæringen, men siden begjæringen fortsatt er til behandling ønsker de ikke å kommentere saken utover det.

Skal kontakte departementet
UiB-rektor Grønmo understreker at universitetet på sine nettsider kommer til å gjøre oppmerksomme på at de er pålagt å utlevere informasjonen.

– Vi beklager at lovgivningen er slik at departementet pålegger oss å gjøre dette, sier Grønmo.

Før helgen beklaget han også utleveringen på sin Facebook-side.

LES OGSÅ: Mener studentene må få informasjon

Grønmo har hatt uformelle samtaler med personer i departementet om forholdet, men lover at han vil ta det opp mer formelt nå som innsynsbegjæringen er kommet.

– Konsekvensene av at vi er lovmessig pålagt å gjøre dette kan bli ganske store, legger han til.

KD: – Slik er dessverre regelverket
Ingen i Kunnskapsdepartementet (KD) hadde før helgen anledning til å la seg intervjue om saken, men statssekretær Kyrre Lekve (SV) sendte følgende uttalelse i en e-post til På Høyden:

«I henhold til offentlighetsloven er opplysninger om fagretning, navn, adresse og telefonnummer til studenter og tidligere studenter ved statlige universiteter og høyskoler offentlige. De som får innsyn i slike opplysninger må behandle dem i tråd med personopplysningsloven. Det har KD gjort spesielt oppmerksom på i de sakene departementet har behandlet.

Departementet er tilhenger av åpenhet og offentlighet. Innsyn i såkalte klasselister er dessverre en konsekvens av dagens regelverk, og departementet har merket seg reaksjonene på dette. Kunnskapsdepartementet er i dialog med Justisdepartementet om problemstillingene, og legger opp til at disse vil bli vurdert ved en evaluering av offentlighetsloven.»

 

Emneord: Studentforhold, Studentsaker, Universitetspolitikk Av Fredrik Mandal i På Høyden
Publisert 9. jan. 2012 09:57 - Sist endret 9. jan. 2012 10:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere