– UiOs nettsider er for dårlige

UiOs nettsider er et av de nye områdene innenfor IHR-prosjektet som skal prioriteres i 2012. Det vedtok Universitetsstyret på et åpent styremøte i dag.

– FOR DÅRLIG. Styret erkjenner at UiOs nettsider er for dårlige, både når det gjelder innhold og oppdatering. I dag vedtok styret at nettsidene skal prioriteres i IHR-prosjektet i 2012. Prosjektdirektør Ingar Pettersen er her i samtale med universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i ein pause under møtet i Universitetsstyret.

Foto: Ola Sæther

Ifølge Universitetsstyret vil det være aktuelt å gjennomgå områdene organisering, koordinering og samarbeid, roller og ansvar, forankring, kompetanse og systemeierskap. I tillegg skal publiseringsløsningen Vortex evalueres.

Styret erkjenner, slik det står i saksdokumentene, at dagens nettsider gir ”for dårlig service til brukerne i form av ikke oppdaterte nettsider og innhold med for lav kvalitet. Spesielt alvorlig er det innenfor området studieinformasjon hvor weben er hovedkanal både for informasjon og studentrekruttering. Problemstillingene omfatter også øvrige sider, noe som er med på å påvirke UiOs omdømme som forsknings- og studiested.”
 

100 nettredaktører

Universitetet i Oslo har rundt 100 nettredaktører. Ifølge sakspapirene utgjør ikke redaktørarbeidet for disse mer enn 20 prosent.

Mellom 1000 og 2000 ansatte publiserer på UiOs nettsider i mindre stillingsbrøker.

”Dette er et høyt tall. Flere av publisistene har ikke tilstrekkelig kompetanse og nettarbeid er ikke en prioritert oppgave. Det er utfordrende å kurse et så høyt antall ansatte og å vedlikeholde kompetansen når dette er en liten og ofte ikke prioritert del av stillingen”, står det i saksdokumentene.


Gjennomførte nylig ”Ny UiO-web”

Universitetet i Oslo har nylig gjennomført prosjektet ”Ny UiO-web”, et prosjekt med gjennomgang av innhold og ny felles layout for alle enheter på nett. Prosjektet har kostet rundt 23,5 millioner kroner.

Ifølge Universitetsstyret vil en prioritering av www.uio.no inn i IHR ”sikre oss varig verdi av ”Ny UiO-web””.

Mandat, faseinndeling og fremdriftsplan for arbeidet skal legges fram for styret i mars 2012.

Ifølge Universitetsstyret skal muligheten for å ta i bruk intranett vurderes, men først etter at øvrige punkter er kommet på plass.

Emneord: Universitetspolitikk, IHR Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 27. jan. 2012 15:21 - Sist endret 22. mars 2013 12:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere