– Utydelig rapport fra Arbeidstilsynet

UiO aksepterer begge de to påleggene Arbeidstilsynet varslet om i juni, og godtar samtidig rapportens konklusjoner. Hovedverneombud Mette Børing er mer kritisk.

UTYDELIG RAPPORT: – Vi kunne tenkt oss en mer konkret bestilling, der tilsynet ba UiO formulere en plan for hvordan vernelinjen skal implementeres, sier hovedverneombud Mette Børing.

Foto: Ola Sæther

Arbeidstilsynet varslet to pålegg sammen med rapporten de overrakte UiO i juni.

I det ene bes universitetet finne ut hvor i virksomheten arbeidsmiljøarbeidet og verneombudets medvirkning i dette ikke er tilstrekkelig, for så å gjennomføre tiltak her. Det andre pålegget ber UiO om å kartlegge og analysere arbeidsmiljøet og iverksette nødvendige tiltak.

Da fristen for å kommentere rapporten og påleggene gikk ut 11. august, hadde både UiO og hovedverneombud Mette Børing levert sine svar.

Savner konkretisering

– Vi er ikke helt fornøyde med Arbeidstilsynets rapport, bekrefter Børing overfor Uniforum.

I sitt svarbrev til Arbeidstilsynet skriver hun blant annet at rapporten er utydelig. Hun lurer også på om ressursene i HMS-seksjonen er tilstrekkelige for å kunne etterkomme påleggene.

– Hva er det rapporten mangler?

– Det vi kunne tenkt oss var en mer konkret bestilling, der tilsynet ba UiO formulere en plan for hvordan vernelinjen skal implementeres. I dag blir altfor mye HMS-ansvar skjøvet nedover i linjen, noe som fører til at det utvikles forskjellige rutiner rundt om i virksomheten.

Børing mener også at tilsynet burde sagt noe mer om verneombudenes rolle.

– De uttrykker selv at arbeidsdelingen mellom verneombud og fagforening er blandet. Men her burde de også sagt noe om hvem som skal ha ansvar for hva. I dag hersker det usikkerhet på dette området, for eksempel når det oppstår konflikter på arbeidsplassen.

Dårlig kommunikasjon med Teknisk avdeling

Hovedverneombudet er også overrasket over at rapporten ikke nevner vernelinjens kritikk av Teknisk avdeling.

– Arbeidstilsynet ble godt informert om denne. Likevel er kommunikasjonsproblemene vi har med avdelingen totalt uteblitt fra rapporten.

– Vi opplever å få lite respons fra Teknisk avdeling når vi henvender oss om hjelp til små og store oppgaver, som elektriske ting som ikke virker. De sier heller ikke ifra til oss, slik de skal, når de setter i gang byggeprosjekter eller andre prosjekter som forstyrrer andres arbeidsro, utdyper Børing.

Begge pålegg aksepteres

I UiOs svarbrev til Arbeidstilsynet, signert universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og HR-direktør Anita Sandberg, aksepteres begge påleggene, riktignok med noen forslag til omformuleringer av det ene.

Selv om de også godtar rapportens konklusjoner, har de likevel noen innvendinger til faktaopplysningene rapporten bygger på. Blant annet reageres det på at Arbeidstilsynet hevder HMS-seksjonen har liten kapasitet, myndighet og innflytelse. Ifølge Bjørneboe og Sandberg er dette en påstand som ikke underbygges.

Det innvendes også at Arbeidstilsynet feilaktig hevder at UiO har iverksatt en rekke tiltak i etterkant av hovedverneombudets varsling av en trakasseringssak ved Det odontologiske fakultet.

– Her er det en uheldig kobling mellom fakultetets arbeid og denne enkeltsaken. Den konkrete saken som det henvises til, ble behandlet og avsluttet – det ble ikke satt i gang tiltak på grunn av den konkrete saken, heter det i brevet fra UiO.

 

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 18. aug. 2010 10:41 - Sist endret 18. aug. 2010 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere