Fikk pris for studiet av kvinnehelse i Kongo

– Håpet mitt er at oppgaven min kan skape oppmerksomhet rundt kvinner i Kongo som får denne lidelsen, sier Solbjørg Sjøveian, som har skrevet masteroppgave om kvinner i Kongo som får lekkasjer i underlivet etter traumatiske fødsler. I går ble hun tildelt prisen for fremragende bidrag til kjønnsforskningen på UiO av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.  

KVINNER I KONGO: Solbjørg Sjøveian mottok Senter for tverrfaglig kjønnsforskning pris for beste masteroppgåve om kvinner i Kongo som får lekkasjer i underlivet etter traumatiske fødsler.

Foto: Martin Toft

Solbjørg Sjøveian er økonom og leverte inn masteroppgaven sin ved Seksjon for internasjonal helse ved Det medisinske fakultet. Hun ble nominert av Johanne Sundby, som var sensor.

Skjult kvinnehelseproblem

Oppgaven er en kartlegging av omfang, helsetjenester og utfall rundt gynekologiske fistler, det vil si lekkasjer i underlivet etter traumatiske fødsler hos kvinner i Den demokratiske republikken Kongo. Dette er et alvorlig, stigmatiserende og skjult kvinnehelseproblem. I nominasjonen berømmes Solbjørg Sjøveian for å ha dratt til det krise- og krigsherjede landet og systematisk samlet oversikt over et stort pasientmateriale, på et sted og i en tid der mange andre ville kviet seg.

Hun har greid å samle data om over 600 kvinner, og har på en korrekt kvantitativ nøktern måte beskrevet tilstanden, konsekvensene, operasjonene, resultatet og årsaker, skriver Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på sine nettsider.

– Blir støtt ut av familien

– Jeg håper virkelig funnene i oppgaven min kan brukes til noe som kan komme til nytte for disse kvinnene. Mange av dem blir støtt ut av familien fordi de lukter vondt og ikke har mulighet til å vaske seg. Barnet de får er som regel dødfødt, og fistlene gjør at de også blir infertile, og altså ikke kan få flere barn. Det er trolig det verste for dem, sa prisvinner Solbjørg Sjøveian etter at hun hadde fått utdelt blomster og sjekken på 7000 kroner av styreleder Anne Birgitte Rønning.

Kan gi endringer i livsbetingelsene

I nominasjonen heter det at oppgaven representerer en form for kjønnsforskning som ”ikke har noen vanskelig teoretisk overbygning”, og at kandidaten ” ikke bruker store ord og flotte vendinger, men dokumenterer nitid og systematisk, med tabeller og plansjer”. Det er en studie der ”kjønn” betyr biologi og anatomi, og der vitenskapelig dokumentasjon kan føre til viktige endringer i livsbetingelsene for dem det gjelder. Og det på et felt som vi nesten tar for gitt i Norge, men som i store deler av verden er noe man må kjempe for, nemlig kvinnehelse.

– Ved tidligere anledninger har juryen blant annet vektlagt teoretisk nybrottsarbeid og etiske metodeoverveielser. I år har vi valgt å premiere viktig og vanskelig tilgjengelig empiri i kombinasjon med forskningens praktiske og politiske nytteverdi, sa styreleder Anne Birgitte Rønning.

– Toppkarakter i sitt fag

Hun var svært fornøyd med kvaliteten på alle de ni nominerte oppgavene.

– Alle de nominerte oppgavene har fått toppkarakter i sine fag, og det har vært svært vanskelig å finne én blant disse som er ”mer fremragende” enn de andre.Vi er imponert over forskningskvaliteten i alle arbeidene – de kombinerer alle sammen kreativitet, originalitet, selvstendighet og kravene til vitenskapelighet, konstaterte Rønning.

 

Emneord: Priser, Internasjonal samfunnshelse, Medisin Av Martin Toft
Publisert 8. jan. 2010 11:49 - Sist endret 8. jan. 2010 12:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere