Utdanning lønner seg

– Resultatene fra Education at a Glance 2009 viser at utdanning ikke bare er viktig for økonomi og arbeidsliv, men også gir positive effekter på helse og politisk interesse, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland i ei pressemelding.

VIKTIG FOR HELSE: Dette viser at utdanning også er viktig for helse og politisk interesse, synes statsråd Tora Aasland.

Foto: Ola Sæther

Andre viktige tall fra Education at a Glance 2009:
• Lærernes arbeidstid: Norske lærere har lang avtalt arbeidstid, men relativt lite er satt av til undervisning, sammenlignet med andre OECD-land.
• Lærernes lønn: Med unntak av begynnerlønnen ligger norske lærerlønninger under gjennomsnittet i OECD.
• Studentutvikling: I høyere utdanning har studentutviklingen i Norge stagnert i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. Andelen av et årskull som begynner i høyere utdanning har gått ned. Kandidatproduksjonen har holdt seg stabil siden 2004.

For første gang har Education at a Glance også med resultater som viser hvordan utdanning påvirker andre samfunnsområder enn de økonomiske. Årets rapport viser at det er betydelige sammenhenger mellom utdanning og selvrapportert helse, politisk interesse og mellommenneskelig tillit. I Norge er det særlig høyere utdanning som gir positive effekter på helse og politisk interesse.

Education at a Glance er en årlig publikasjon fra OECD med indikatorer på utdanningsområdet fra landene i OECD-landene og en del andre land. Dataene i årets rapport er hovedsakelig fra skoleåret 2006-2007.

Rapporten viser at ressursbruken i Norge har økt fra 2000 til 2006, både målt som utgift per elev, som andel av BNP og som andel av offentlige utgifter. Økningen skyldes blant annet de siste årenes barnehagesatsning.

Rapporten viser også at Norge er blant landene i OECD som bruker mest ressurser i utdanningssektoren både målt i andel av offentlige budsjetter, og målt per elev eller student. Sett i forhold til vårt høye BNP er ressursbruken til utdanning lav i Norge.

Bedre beskyttet mot arbeidsledighet

Rapporten viser at elever som gjennomfører videregående opplæring er bedre beskyttet mot arbeidsledighet og får høyere arbeidsinntekt enn elever som avslutter utdanningen etter grunnskolen.

– Tallene fra ”Education at a Glance 2009” viser at utdanning ut over grunnskolen gir stor gevinst både for den enkelte og for fellesskapet. Det viser hvor viktig det er å sørge for at flere fullfører videregående opplæring. Dette vil være et hovedmål framover. Skal vi lykkes med arbeidslinja, må vi lykkes bedre med utdanningslinja, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

–Ta på alvor

 – Det er bra at unge mennesker prioriterer å ta høyere utdanning, og politikerne må ta på alvor at det vil komme 80 000 flere studenter i neste stortingsperiode. Det er på høy tid at man begynner å planlegge hvordan denne studentveksten skal håndteres, sier Ina Tandberg som leder Studentenes Landsforbund og NSU-leder Anne Karine Nymoen i ei felles pressemelding.

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Internasjonalisering
Publisert 8. sep. 2009 13:49 - Sist endret 8. sep. 2009 14:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere