Anmeldt for å ha skrevet om forskningsfusk

GU Journalen er Uniforums søsteravis i Göteborg. Avisa kom i hardt vær da den ble anmeldt for angivelig å ha drevet en svertekampanje mot en anerkjent professor ved universitetet.

LOKAL MAKTUTREDNING: Allan Eriksson og Eva Lundgren i GU Journalen har blant annet undersøkt maktforholdene på Göteborgs universitet.
Foto: Ola Sæther

Redaksjonen holder til i annen etasje i den staselige hovedbygningen til Göteborgs universitet (GU) ved Vasaplatsen. På et stort kontor finner vi GU Journalens to ansatte, sjefredaktør og ansvarlig utgiver, Allan Eriksson, og assisterende redaktør, Eva Lundgren. Eriksson har vært med helt siden avisa begynte å komme ut i 1997, Lundgren fra 2000. Redaktørplakaten fikk de i februar 2004.

- Jeg må ikke forveksles med den norske feministen Eva Lundgren, sier hun raskt når Uniforums utsendte begynner å tygge på navnet hennes. Det har stormet veldig rundt hennes navnesøster i Sverige de siste årene på grunn av anklager om forskningsfusk.

Gillberg-saken

En annen storm heter Gillberg-saken, og den har kommet redaksjonen atskillig tettere inn på livet. Også den dreier seg om forskningsfusk og har engasjert svenske riksmedier i flere år. Christopher Gillberg er professor i barne- og ungdomspsykiatri ved GU og en internasjonalt anerkjent ekspert på ADHD og autisme.

- Vi ble anmeldt til rektor av Gillberg i begynnelsen av året for angivelig å ha ført en svertekampanje mot ham, og senere til Pressens faglige utvalg, men frikjent begge steder, forteller Eriksson.

27. juni 2005 ble Gillberg dømt i Göteborgs tingsrätt for ikke å ha utlevert forskningsmateriale fra den såkalte Göteborgsstudien til kritiske forskerkolleger. Før dette hadde han motsatt seg tre domsavsigelser om utlevering, og 22 hyllemeter med dokumentasjon fra 20 års forskning ble destruert av tre medarbeidere i mai 2004. Rektor Gunnar Svedberg ved GU ble i samme rettssak dømt for tjenesteforsømmelse fordi han ikke gjorde nok for å la kritikerne få innsyn i grunnlagsmaterialet. Begge anket dommen til hovrätten, en høyere rettsinstans, hvor saken ble behandlet 12.-14. desember. Ny dom ventes å falle 25. januar 2006.

- Det vi hadde skrevet om saken var innenfor det akseptable, erklærte rektor. Også Pressombudsmannen ga oss støtte i saken, sier Lundgren.

Lokal maktutredning

I en av årets utgaver hadde GU Journalen som hovedoppslag: "Hvem har mest makt ved GU?" I en web-enkét ble drøyt 400 ansatte spurt om hvilke fem personer de mente i størst grad påvirket dagsorden på universitetet.

- Heldigvis kom rektor på en klar førsteplass, smiler Eriksson. - På de neste plassene kom dekanene for henholdsvis Sahlgrenska Universitetssjukhuset og Samhällsvetenskapliga fakulteten, tett fulgt av universitetsdirektøren.

GU Journalen har også lagt ut lister over hvem som tjener mest på universitetet. Inntekten er også noe som nevnes i presentasjonen av alle toppledere og styremedlemmer.

GU Journalen kommer ut seks ganger i året. Du kan lese den i nettversjonen ved å klikke på pekeren nedenfor.

Emneord: Internasjonalisering, Göteborg Av Lars Hoff
Publisert 15. des. 2005 15:10 - Sist endret 10. des. 2008 14:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere