50 ministre drøfter felles utdanningsmål i Bergen

Torsdag 19. mai åpner utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet Bologna-prosessens ministerkonferanse om høyere utdanning i Bergen. 50 ministre fra 45 land er påmeldt til konferansen. Bologna prosessen er det europeiske samarbeidet som nå pågår med sikte på et felles område for høyere utdanning innen 2010.

Alle medlemsland har gjennomført, eller er i ferd med å gjennomføre reformer i sine høyere utdanningssystemer. Armenia, Aserbadjan, Georgia, Moldava og Ukraina blir trolig opptatt som nye deltakerland i Bologna-prosessen under møtet i Bergen. Fra før er både Tyrkia, Vatikanstaten, alle EU-landene og alle andre europeiske land med unntak av Hviterussland og Kosovo medlemmer.

Økte muligheter for studentene og felles standarder og systemer for kvalitetssikring står sentralt i arbeidet. Kvalitetsreformen er den norske oppfølgingen av Bologna-prosessen, går det fram av en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Konkrete mål og temaer for ministrenes diskusjon i Bergen er blant annet disse:

· Det skal bli lettere for studenter å ta utdanning i utlandet og å kombinere utdanning fra to eller flere europeiske universiteter og høyskoler.

· Landene forutsettes å innføre grader og karaktersystemer som er sammenliknbare, slik at studentene kan orientere seg og få anerkjent sine kvalifikasjoner i et annet land.

· Utdanningen studentene blir tilbudt, skal holde høy kvalitet. Felles standarder og systemer for kvalitetssikring skal etableres i alle land.

· Forskning og forskerutdanning skal være en del av Bologna-prosessen.

Målet er altså at alle disse tiltakene skal være gjennomført i medlemslandene innen 2010.

Emneord: Internasjonalisering, Kvalitetsreformen
Publisert 18. mai 2005 15:33 - Sist endret 10. des. 2008 14:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere