Stray Lien: - Jeg ble skuffet

- Det er klart jeg ble skuffet, innrømmer assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien og viser til sin egen reaksjon etter at hun søkte jobben som ny universitetsdirektør etter Tor Saglie i 2003, uten å få den. - Slike ting må man jo bare ta på en profesjonell måte. Styret skal gjøre de valg de synes er riktige, sier Stray Lien, som i to perioder har vært konstituert som universitetsdirektør. Nå tar hun permisjon for å få bedre tid til familien og for å bli bedre kjent med utenlandske universiteter som UiO samarbeider med.

-NYSGJERRIG: - Jeg er nysgjerrig av natur og kanskje er man mer bevisst utfordringen ved å lære universitetet å kjenne når man kommer utenfra.
Foto: Ola Sæther

Hun har lengst fartstid i universitetsledelsen. I Sentraladministrasjonen omtales hun som oljen i maskineriet og kvinnen som tenker på alt. Vi snakker om Inger Stray Lien. Etter ti år som assisterende og konstituert universitetsdirektør, føler hun behov for en pause. Første mai går hun ut i permisjon.

- Jeg liker morgenstemninger, å oppleve at verden våkner, at sola står opp og gatelysene blir slått av, å se alle forberedelsene til en ny dag, sier Inger Stray Lien. Vi har avtalt møte i kaffebaren i Georg Sverdrups hus.
Utenfor vinduet er et par ansatte fra parkavdelingen i gang med å fjerne grus fra gangveiene.

- Jeg tror det er mange som ikke legger merke til hvor godt parkavdelingen fungerer - hvor fine uteområder vi har, bemerker hun.

-Det er lett å ta alt dette for gitt - det ligger faktisk mye arbeid bak.

Inger Stray Lien er tilbake i stillingen som assisterende universitetsdirektør etter åtte måneder som konstituert direktør under Hanne Harlems svangerskapspermisjon. Nå er det Inger Stray Liens tur til å ta permisjon. Første mai forlater hun kontoret i niende etasje i Administrasjonsbygningen på Blindern for å gjøre det hjertet og hodet begjærer i seks lange måneder.

- Meget sporty av Hanne

- Hanne Harlem er bare så vidt kommet tilbake før du forsvinner, kunne timingen vært verre?

- Det er utvilsomt meget sporty av Hanne å la meg få permisjon på dette tidspunktet, men på den annen side: Etter jul kommer et nytt rektorat. Det er bedre at jeg kommer tilbake fit for fight når det nye rektoratet er på plass, påpeker Stray Lien og tilføyer at det nok ikke ville ha vært mulig for henne å ta permisjon om ikke rektorvalget var blitt utsatt til høsten.

- Jeg er svært takknemlig for at jeg er blitt innvilget permisjon, sier hun.
- Det er krevende å sitte i universitetsledelsen. Arbeidsdagene blir lange. For meg er dette et fint tidspunkt til å reflektere over erfaringene jeg har gjort og se om jeg kan få inspirasjon og ideer til videre utvikling.

- Jeg vil besøke utenlandske universiteter

- Hva planlegger du å gjøre?
Inger Stray Lien forteller at hun vil beholde de fleste av sine mange styreverv i permisjonstiden slik at Hanne Harlem kan konsentrere seg om kjerneansvaret sitt. Mai måned vil hun bruke til å planlegge hva hun skal gjøre til høsten.

- Jeg håper å få anledning til å besøke noen av de utenlandske universitetene UiO samarbeider med. Spesielt ønsker jeg å se på hvordan disse organiserer samarbeidet med eksterne aktører. På dette området synes jeg ikke vi er til veis ende. Vi har mange relasjoner, men vi er ikke flinke til å sette samarbeidet inn i en strategisk sammenheng. Dette bør vi jobbe mer systematisk med, mener hun.

Men først vil hun ta en ekstra lang sommerferie på hytta utenfor Mandal og pleie familien - spesielt foreldrene som hun synes hun har sett altfor lite til de siste årene.

- Og så har jeg ikke lenger noe unnskylding for ikke å komme i bedre fysisk form - for eksempel å bruke medlemskapet i studentidretten. Det sier Lisbeth at jeg må, legger hun til og mener sjefen for SiO, Lisbeth Dyrberg.

- Ryktene sier at du er tidligere kretsmester i turn?
- Nei, det er ikke helt sant, men jeg har trent turn i mange år og vunnet noen premier også, forteller hun.

- Hvordan vil du takle overgangen fra arbeidspresset i universitetsledelsen?

- Jeg har tidligere jobbet ti år som konsulent og er vant til å styre min egen arbeidsdag, men jeg er litt engstelig for abstinensene, om jeg klarer å la være å fylle dagene med for mange gjøremål, innrømmer hun og peker på at hovedutfordringen hennes til daglig er å rekke over mest mulig.

- Heldigvis har jeg jo mange dyktige mennesker rundt meg, understreker hun.

Som konstituert direktør har hun hatt Geir Strøm som sin assisterende direktør.

- Geir gled inn på en forbilledlig måte. Vi tror vi har vært et godt team, sier hun. Nå er han tilbake i stillingen som rådgiver ved Universitetet i Bergen. Hvem som skal vikariere for Inger Stray Lien under hennes permisjon, er ikke bestemt.

Stor arbeidskapasitet og store kunnskaper om universitetet er karakteristika som går igjen i beskrivelser av Inger Stray Lien.

- Jeg er nysgjerrig av natur

- Dine kunnskaper om universitetet er etter sigende enorme?
- Jeg har ikke studert her, og jeg kom hit uten å kjenne universitetet spesielt godt. Jeg søkte meg bevisst til en stor organisasjon fordi jeg tidligere hadde jobbet mye i små organisasjoner. Å bli kjent med universitetet og lære å jobbe i en stor organisasjon, ble derfor en utfordring for meg.

- Jeg er nysgjerrig av natur og kanskje er man mer bevisst utfordringen ved å lære universitetet å kjenne når man kommer utenfra. Jeg ser ofte at folk som har studert og arbeidet ved UiO i mange år ikke har den samme nysgjerrigheten fordi de betrakter universitetet som en stor versjon av sitt eget nærmiljø, men slik er det ikke, hevder hun.

- Det er jo nettopp universitetets enorme mangfold som er så utrolig fascinerende og spennende, legger hun til.

Ubrukelig arkitekt

Inger Stray Lien er utdannet sivilarkitekt fra NTH. Tidligere har hun arbeidet blant annet som rådgiver og informasjonsleder for Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). Før stillingen som assisterende universitetsdirektør var hun direktør ved Arkitekthøgskolen i Oslo.

- Har du noen gang tegnet hus?

- Ja, men ikke så mange. Som arkitekt har jeg arbeidet mest med arealplanlegging, sier hun og erkjenner at i dag ville hun nok være en ganske ubrukelig arkitekt. Det har skjedd for mye innen faget siden hun ble uteksaminert i 1972. Sansen for det estetiske har hun derimot beholdt.

- Jeg er opptatt av fysiske omgivelser. Jeg gleder meg over ting som fungerer godt og er vakre å se på, sier hun.

Ved Universitetet i Oslo har Inger Stray Lien høstet mange lovord for sin innsats som konstituert direktør. Det er ikke første gang hun har vikariert på toppen. Hun ledet også Sentraladministrasjonen i perioden fra universitetsdirektør Tor Saglies avgang 11. juni i 2003 til Hanne Harlems tiltredelse i januar året etter.

- Jeg ble skuffet

I 2003 var hun, i motsetning til Hanne Harlem, en av søkerne til stillingen som universitetsdirektør. Hanne Harlem ble hentet inn av Styret med den begrunnelse at ingen av de aktuelle søkerne hadde den nødvendige kompetansen.

- Hvordan opplevde du dette?

- Det er klart jeg ble skuffet, innrømmer hun og tilføyer:
- Slike ting må man jo bare ta på en profesjonell måte. Styret skal gjøre de valg de synes er riktige.

Profesjonell og resultatorientert er karakteristika som går igjen i omtale av Inger Stray Lien. Omsorgsfull er også et tilbakevendende ord. En av hennes nære medarbeidere uttrykker det slik:

- Jeg har stor respekt for fagpersonen Inger, samtidig som jeg er veldig glad i den smilende personen som kommer innom kontoret og spør om alt går bra. Inger gir kritikk og stiller spørsmål ved det vi gjør uten at det oppleves som konfliktfylt.

Rektor Arild Underdal sier det på en annen måte:
- Det jeg framfor alt har festet meg ved er kombinasjonen av bunnsolid kompetanse og sterk pliktfølelse med stor menneskelig klokskap og varme.

Mange trekker også inn hennes evne til å se saker fra mange sider og fra ulike synsvinkler.

- Vi har hørt at du er kvinnen som ser alt og tenker på alt.

- Nei, det er sikkert ikke sant, sier hun og ler litt.
- Men jeg ser av og til at det er lite som skal til for å redde en situasjon, det kan være en telefon, en mail eller en kobling av to personer på riktig tidspunkt, sier hun.

- Dine medarbeidere beskriver deg som en omsorgsfull, men samtidig krevende sjef?

- Jeg har et inderlig ønske om at menneskene jeg har rundt meg skal lykkes med det de gjør. Denne typen omsorg er universitetet litt for lite flink til å vise. Når mange flinke mennesker konkurrerer om å være aller flinkest, kan det lett bli en veldig individuell sport. Det gir seg klart utslag i kulturen. Vi må øve oss i å tenke mer vi og være mer opptatt av om våre kolleger lykkes, sier hun og legger til:

- Noen ganger er det beste du kan gjøre, å si nei klart og tydelig. Å koble dette til en omsorg for den som rammes, er en god måte å gå fram på.

- Ikke bekymret

- Pessimister i Sentraladministrasjonen tror mye kommer til å rakne når du forsvinner?

Inger Stray Lien ler igjen.
- Det trenger de ikke å bekymre seg for, utbryter hun.
- Det er mange som kommer til å bidra til at det ikke skjer. Det er utrolig hvilke huller som fylles raskt, og jeg er overhodet ikke bekymret, forsikrer hun.

- Universitetsledelsens sammensetning og rollefordeling debatteres. Vet du egentlig hva du kommer tilbake til?

Et nytt smil kommer fram.
- Jeg har fordel av å ha jobbet ti år som konsulent med oppdragshorisont på et par måneder, og hører ikke med til dem som får panikk når noe endrer seg. For meg er det en mye større utfordring å takle at ting ser ut til å bli evigvarende, sier hun blidt, men fortsetter mer alvorlig

- Å tegne et tydelig kart over ledelsen blir en viktig utfordring. Vi har innført en enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå og beholdt en delt ledelse på toppen. Rektors posisjon og rollefordelingen mellom rektor og universitetsdirektør er ikke avklart presist nok i den modellen vi nå får, påpeker hun.

Inger Stray Lien er ikke sikker på om rollen som assisterende universitetsdirektør bør opprettholdes slik den har vært ved UiO.
- Stillingen som assisterende direktør kan lett ende opp som en diversepost. Mitt råd til rektor og universitetsdirektør er å tenke gjennom hvordan stillingen bør benyttes. Jeg ser at vi trenger en stedfortreder for universitetsdirektøren, men kanskje burde vi også knytte denne stillingen tydeligere til et bestemt ansvarsområde, funderer hun.

Emneord: Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann
Publisert 14. apr. 2005 09:58 - Sist endret 10. des. 2008 15:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere