Nye SFF: Frykter nedprioritering av faglig kvalitet

Mellom fem og ti nye Sentre for fremragende forskning (SFF) skal startes i 2007. Medlem av Universitetsstyret, Kristian Gundersen , frykter at UiO-ledelsen vil ta andre hensyn enn ren faglig kvalitet når søknader om SFF-status sendes Forskningsrådet til høsten.

BETENKELIG: - Det er betenkelig at UiO-ledelsen sier at universitetet selv skal prioritere søknader til SFF, mener Kristian Gundersen.
Foto: Ståle Skogstad

Norges forskningsråd legger opp til en ny utlysning av ordningen Senter for fremragende forskning før sommeren. Søknadsfristen blir en gang på høsten 2005. 80 millioner kroner skal brukes på de nye sentrene hvert år fram til 2011.

- Den prosessen som Forskningsrådet selv legger opp til, er forbilledlig: det er kun ren faglig kvalitet som skal telle, slik den defineres av uavhengige, internasjonale eksperter. Strategiske hensyn, som tematiske satsinger og geografi, skal dermed ikke tillegges vekt, påpeker Gundersen, og legger til at dette er noe forskerne i lang tid har etterlyst.

Habilitetsproblemer

- Da er det imidlertid betenkelig at UiO-ledelsen nå sier at universitetet selv skal prioritere søknader. Betyr dette at UiO skal foreta strategiske, tematiske eller geografiske vurderinger? spør Gundersen, som frykter at slike prioriteringer vil kunne virke kvalitetssenkende. I et brev til rektor Arild Underdal ber han om en redegjørelse for hvordan UiO har tenkt å styre SFF-søknadene.

- Jeg er bekymret for at UiO selv kan komme til å foreta kvalitetsvurderinger. Dette vil innebære store habilitetsproblemer, mener Gundersen.

I sitt brev til rektor peker han på risikoen for innskrenkninger av faglig frihet som ligger innebygd i de sterke linjepregete styringssystemer som er innført. Disse forsterkes gjennom de retningslinjene som er vedtatt for å håndtere eksterne prosjekter, framholder han.

- Akademisk frihet gir ingen automatiske rettigheter til finansiering av den enkeltes forskningsaktiviteter. Men dersom det også skal legges hindringer i veien for den enkelte ansattes muligheter til å søke finansiering, vil forskningsfriheten kunne bli rent illusorisk, hevder Gundersen.

Uniforum har bedt rektor Arild Underdal om å kommentere innholdet i brevet fra Kristian Gundersen.

- Ingen faglig forhåndsvurdering

- Universitetsledelsen legger ikke opp til noen egen faglig forhåndsvurdering eller annen prioritering av de søknadene som sendes inn fra UiO til Forskningsrådet, poengterer Underdal.
- I arbeidet med selve søknadene må imidlertid både berørte grunnenheter, fakulteter og universitetet sentralt ta stilling til hvilke tilsagn som skal gis om egenbidrag fra UiO til etablering og drift av hvert enkelt SFF. Her blir det naturligvis spørsmål om å foreta prioriteringer - i det minste mellom SFFer og øvrig virksomhet, kanskje også mellom ulike SFF-prosjekter.

Underdal sier at om pågangen blir stor, kan det også bli nødvendig å prioritere når det gjelder tildeling av støtte til å forberede selve søknadene.
- I noen tilfeller kan det kanskje også bli spørsmål om å bringe prosjektledere sammen for å undersøke om det finnes grunnlag for å gå sammen om beslektede prosjekter.

Informasjon til enhetene

Enhetene ved UiO skal informeres om den videre søknadsprosessen.
- Vi håper i begynnelsen av neste måned å kunne sende ut en nærmere redegjørelse til fakulteter og enheter om opplegget av det videre arbeid med SFF- og SFI-søknader ved UiO, sier Underdal.

(SFI: Senter for forskningsdrevet innovasjon)

Emneord: Universitetspolitikk, SFF - Senter for fremragende forskning Av Trine Nickelsen
Publisert 29. apr. 2005 08:50 - Sist endret 10. des. 2008 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere